Top 46 Projekt Sieci Gazowej Niskiego Ciśnienia Quick Answer

You are looking for information, articles, knowledge about the topic nail salons open on sunday near me projekt sieci gazowej niskiego ciśnienia on Google, you do not find the information you need! Here are the best content compiled and compiled by the toplist.foci.com.vn team, along with other related topics such as: projekt sieci gazowej niskiego ciśnienia Gazociąg niskiego ciśnienia, Projekt sieci gazowej, Gazociąg niskiego ciśnienia średnica, Gazociąg średniego ciśnienia na działce, Warunki techniczne sieci gazowe, Minimalna głębokość gazociągu, Strefa kontrolowana gazociąg średniego ciśnienia, Sieci gazowe

Table of Contents

Jakie jest ciśnienie w instalacji gazowej?

Gaz w sieci prowadzony jest pod ciśnieniem i w zależności od jego wartości rozróżniamy: gazociągi wysokiego ciśnienia (powyżej 1,6 MPa) gazociągi podwyższonego średniego ciśnienia (pomiędzy 0,5 MPa a 1,6 MPa) gazociągi średniego ciśnienia (pomiędzy 10 kPa a 0,5 MPa)

Jaką głębokość wykopu pod gaz?

Głębokość ułożenia gazociągu w wykopie musi wynosić minimum 0,8 m. Na trasie projektowanej sieci gazowej nie ma istniejącego ani projektowanego uzbrojenia. Ułożony w wykopie gazociąg należy zasypać ziemią nie zawierającą kamieni, grud, resztek roślinnych lub piaskiem do wysokości 0,2 m ponad górną powierzchnię rury.

Kiedy stosujemy rury ochronne na przewodach gazowych?

W przypadku dna skalistego zabronione jest stosowanie rury ochronnej z PE. – Gazociąg w obrębie skrzyżowania z ciekiem wodnym powinien być zabezpieczony przed wypłynięciem oraz przed zniszczeniem izolacji przeciwkorozyjnej rur.

Ile wynosi strefa ochronna gazociągu?

1. Przy zbliżeniach gazociągów do elementów uzbrojenia terenu odległość między powierzchnią zewnętrzną ścianki gazociągu i skrajnymi elementami uzbrojenia terenu powinna wynosić nie mniej niż 0,4 m, a przy skrzyżowaniach – nie mniej niż 0,2 m. 2. 0,4 m – w przypadku gazociągu o średnicy powyżej DN 150.

Jak sprawdzić ciśnienie gazu w sieci?

W sieci gazowej – gaz ma ciśnienie średnie, a do użytku domowego potrzebujemy gazu o ciśnieniu niskim, wynoszącym mniej niż 5 kPa. Gazomierz, jak zostało wspomniane powyżej – może znajdować się w skrzynce gazowej, lecz nie musi. Jednak przeważnie i tak umieszcza się go na zewnątrz budynku.

Jakie ciśnienie w gazociągu średniego ciśnienia?

Gazociąg średniego ciśnienia – rurociąg prowadzący gaz o nadciśnieniu nominalnym od 10 kPa do 0.5 MPa włącznie. K. Ciśnienie robocze – nadciśnienie gazu lub cieczy występuje w urządzeniach i instalacjach technologicznych podczas eksploatacji w warunkach normalnych.

W jakiej odległości gaz od wody?

3. Dla gazociągu ułożonego nad powierzchnią wody odległość pionowa od dolnej zewnętrznej ścianki gazociągu do powierzchni maksymalnego poziomu wody nie może być mniejsza niż 1,0 m, a dla szlaków żeglownych – dodatkowo 1,5 m ponad skrajnię żeglugową. 4.

W jakiej odległości prąd od gazu?

Odcinki pionowe instalacji gazowej muszą być oddalone od iskrzących urządzeń elektrycznych o co najmniej 60 cm. Należy je prowadzić po ścianach i mocować od ścian specjalnymi obejmami. Jeśli przewody instalacji gazowej krzyżują się z innymi przewodami, muszą one być od siebie oddalone o co najmniej 2 cm.

Ile kosztuje 1 metr rury do gazu?

RURA do gazu RC WZMOCNIONA GAZ PE 100 40 x 3,7

(11,00 zł/m.b.)

Jakie ciśnienie w rurociągu gazowym?

Jakie powinno być ciśnienie w domowej sieci gazowej? Sieć jest podpięta przez licznik i reduktor do sieci osiedlowej. Standartowo ciśnienie dla gazów GZ-50 i GZ-41,5 wynosi 20 mbar, a dla gazu GZ-35 odpowiednio 13 mbar.

Czy rura z gazem może być pod styropianem?

W świetle obowiązujących Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, instalacje gazowe nie mogą być zabudowane.

Czy rura z gazem musi być żółta?

Ogólnie przyjętym kolorem rur gazowych jest kolor żółty. Przepisy nie narzucają na nas odgórnej kolorystyki – warto o tym pamiętać. Z tego właśnie powodu, nie ma przeciwskazań do zmiany ich koloru. Zdarza się, że właściciele mieszkań malują rury na inny krok, by ujednolicić i „zakamuflować” instalacje w domu.

Czy muszę się zgodzić na gazociąg?

Poza owym wyjątkiem z art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie sieci gazowej przez działkę danej osoby wymaga zgody jej właściciela (lub użytkownika wieczystego).

Ile ogrodzenie od gazu?

Nie ma czegoś takiego, jak minimalna odległość od granicy działki, natomiast dla gazociągów średniego i niskiego ciśnienia operator wyznacza strefę kontrolowaną o szerokości 1 m, czyli po 0.5 m w każdą stronę od osi przewodu. Wskazane jest zatem, aby ta odległość wynosiła 0.5 m.

Jakie odszkodowanie za gazociąg na działce?

o 5% wartości nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego. W przeciwnym razie zostanie wszczęta procedura przymusowego wydania nieruchomości. Przed rozpoczęciem prac na terenie nieruchomości wykonawca jest obowiązany do spisania protokołu ze stanu faktycznego tej nieruchomości.

Jakie powinno być ciśnienie gazu na reduktorze?

Wspólnym elementem instalacji gazowych wszystkich generacji jest obecność reduktora, umożliwiającego zmianę stanu skupienia z ciekłego na lotny. Nazwa urządzenia bierze się stąd, że parowanie ciekłego gazu wiąże się ze zmianą jego ciśnienia, które zostaje zmniejszone z 8–12 bar do około 1 bara.

Jakie ciśnienie gazu do kuchenki gazowej?

Najczęściej urządzenia pracują na następujących ciśnieniach:
 • 30 mbar – sprzęt turystyczny: kuchenki, lodówki, ogrzewacze w kamperach, przyczepach kempingowych oraz jachtach;
 • 37 mbar – gazowy sprzęt domowy: kuchenki gazowe, przepływowe podgrzewacze wody, kotły gazowe, promienniki i ogrzewacze;

Jaką postać ma LPG w temperaturze pokojowej przy normalnym ciśnieniu?

LPG w temperaturze pokojowej przy normalnym ciśnieniu ma postać gazu. Ulega on skropleniu w temperaturze pokojowej gdy ciśnienie wynosi od 2.2 do 4 atm. Do butli jest pompowany przy ciśnieniu rzędu 6 atm.

Jakie powinno być ciśnienie w układzie CO?

Większość producentów zaznacza na manometrze kotła optymalny zakres ciśnienia pracy instalacji. Najczęściej jest to od 0,7 lub 0,8 do 2 (bar).


Wszystko o instalacji gazowej w domu – koszty, przepisy, wykonanie.
Wszystko o instalacji gazowej w domu – koszty, przepisy, wykonanie.


projekt sieci gazowej niskiego ciśnienia

 • Article author: www.gorlice.pl
 • Reviews from users: 47039 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.8 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about projekt sieci gazowej niskiego ciśnienia Niniejszym oświadczamy, że projekt przebudowy sieci gazowej w … Przebudowy sieci gazowej niskiego ciśnienia o ciśnieniu do 10 kPa oraz4. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for projekt sieci gazowej niskiego ciśnienia Niniejszym oświadczamy, że projekt przebudowy sieci gazowej w … Przebudowy sieci gazowej niskiego ciśnienia o ciśnieniu do 10 kPa oraz4.
 • Table of Contents:
See also  Top 48 Winter Knits From Scandinavia 9804 Votes This Answer
projekt sieci gazowej niskiego ciśnienia
projekt sieci gazowej niskiego ciśnienia

Read More

projekt sieci gazowej niskiego ciśnienia

 • Article author: zdkium.walbrzych.pl
 • Reviews from users: 49507 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.7 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about projekt sieci gazowej niskiego ciśnienia Zakresem opracowania jest projekt przebudowy sieci gazowej niskiego ciśnienia ř125mm i ř160mm w Placu na RozdroŜu w m. Wałbrzych. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for projekt sieci gazowej niskiego ciśnienia Zakresem opracowania jest projekt przebudowy sieci gazowej niskiego ciśnienia ř125mm i ř160mm w Placu na RozdroŜu w m. Wałbrzych.
 • Table of Contents:
projekt sieci gazowej niskiego ciśnienia
projekt sieci gazowej niskiego ciśnienia

Read More

Page error

 • Article author: zimpulawy.bip.lubelskie.pl
 • Reviews from users: 26660 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.4 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about
  Page error
  Warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej wydane przez ZG Lublin. 4. Zgoda na indywualne wykonanie projektu budowlanego przyłącza gazowego wydana przez … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for
  Page error
  Warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej wydane przez ZG Lublin. 4. Zgoda na indywualne wykonanie projektu budowlanego przyłącza gazowego wydana przez …
 • Table of Contents:

   Page error
Page error

Read More

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie

 • Article author: zbilk.szczecin.pl
 • Reviews from users: 19542 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.4 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie W zakres opracowania wchodzi projekt gazociągu niskiego ciśnienia dn 63PE i przyłączy gazowych dn 40PE wraz z odcinkami instalacji gazowych, … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie W zakres opracowania wchodzi projekt gazociągu niskiego ciśnienia dn 63PE i przyłączy gazowych dn 40PE wraz z odcinkami instalacji gazowych, … zarząd, lokale, komunalne, wspólnota, rejony, ZBiLK, Szczecin, administracja, mieszkania, budynki, garażeSerwis internetowy Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
 • Table of Contents:
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie

Read More

projekt sieci gazowej niskiego ciśnienia

 • Article author: www.psgaz.pl
 • Reviews from users: 34075 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.1 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about projekt sieci gazowej niskiego ciśnienia projektu wykonawczego. Dla gazociągów o maksymalnym ciśnieniu roboczym (MOP) do 0,5 MPa zaleca się wykonać jeden projekt sieci gazowej, … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for projekt sieci gazowej niskiego ciśnienia projektu wykonawczego. Dla gazociągów o maksymalnym ciśnieniu roboczym (MOP) do 0,5 MPa zaleca się wykonać jeden projekt sieci gazowej, …
 • Table of Contents:
projekt sieci gazowej niskiego ciśnienia
projekt sieci gazowej niskiego ciśnienia

Read More

projekt sieci gazowej niskiego ciśnienia

 • Article author: www.bip.zory.pl
 • Reviews from users: 19962 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.3 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about projekt sieci gazowej niskiego ciśnienia Dąbrowskiego. – rodzaj gazu. – gaz ziemny –PN-C04753 – E. – rodzaj sieci. – gazociąg niskiego ciśnienia z rur PE. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for projekt sieci gazowej niskiego ciśnienia Dąbrowskiego. – rodzaj gazu. – gaz ziemny –PN-C04753 – E. – rodzaj sieci. – gazociąg niskiego ciśnienia z rur PE.
 • Table of Contents:
projekt sieci gazowej niskiego ciśnienia
projekt sieci gazowej niskiego ciśnienia

Read More

Instalacja gazowa – Wikipedia, wolna encyklopedia

 • Article author: pl.wikipedia.org
 • Reviews from users: 2481 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.9 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Instalacja gazowa – Wikipedia, wolna encyklopedia Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Instalacja gazowa – Wikipedia, wolna encyklopedia Updating
 • Table of Contents:

Spis treści

Sprzęt gazowy[edytuj edytuj kod]

Najpopularniejsze domowe odbiorniki gazu[edytuj edytuj kod]

Bezpieczeństwo[edytuj edytuj kod]

Zobacz też[edytuj edytuj kod]

Bibliografia[edytuj edytuj kod]

Menu nawigacyjne

Instalacja gazowa – Wikipedia, wolna encyklopedia
Instalacja gazowa – Wikipedia, wolna encyklopedia

Read More

Instalacja gazowa – Wikipedia, wolna encyklopedia

 • Article author: www.biuletyn.net
 • Reviews from users: 17518 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.0 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Instalacja gazowa – Wikipedia, wolna encyklopedia Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Instalacja gazowa – Wikipedia, wolna encyklopedia Updating
 • Table of Contents:

Spis treści

Sprzęt gazowy[edytuj edytuj kod]

Najpopularniejsze domowe odbiorniki gazu[edytuj edytuj kod]

Bezpieczeństwo[edytuj edytuj kod]

Zobacz też[edytuj edytuj kod]

Bibliografia[edytuj edytuj kod]

Menu nawigacyjne

Instalacja gazowa – Wikipedia, wolna encyklopedia
Instalacja gazowa – Wikipedia, wolna encyklopedia

Read More

Montaż sieci gazowych niskiego i średniego ciśnienia – Vademecum dla uczniów technikum

 • Article author: www.instsani.pl
 • Reviews from users: 19508 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Montaż sieci gazowych niskiego i średniego ciśnienia – Vademecum dla uczniów technikum Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Montaż sieci gazowych niskiego i średniego ciśnienia – Vademecum dla uczniów technikum Updating Lokalizowanie gazociągów   Lokalizacja gazociągów musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie, obowiązującym w dniu uzgodnienia dokumentacji. Minimalne przykrycie gazociągów niskiego i średniego ciśnienia układanych pod powierzchnią ziemi powinno wynosić:  0,8 m dla gazociągów rozdzielczych zlokalizowanych poza pasami drogowymi oraz w pasach drogowych jezdni dróg niepublicznych i w trawnikach, chodnikach lub poboczach…
 • Table of Contents:
Montaż sieci gazowych niskiego i średniego ciśnienia – Vademecum dla uczniów technikum
Montaż sieci gazowych niskiego i średniego ciśnienia – Vademecum dla uczniów technikum

Read More

Gazociągi – Rozdział 2 – Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie. – Dz.U.2013.640 – OpenLEX

 • Article author: sip.lex.pl
 • Reviews from users: 47175 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.9 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Gazociągi – Rozdział 2 – Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie. – Dz.U.2013.640 – OpenLEX Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Gazociągi – Rozdział 2 – Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie. – Dz.U.2013.640 – OpenLEX Updating LEX, OpenLEXDziennik Ustaw Dz.U.2013.640 Akt obowiązujący Wersja od: 4 czerwca 2013 r. Rozdział 2 – Gazociągi – Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe
 • Table of Contents:
Gazociągi - Rozdział 2 - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie. - Dz.U.2013.640 - OpenLEX
Gazociągi – Rozdział 2 – Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie. – Dz.U.2013.640 – OpenLEX

Read More

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SIECI GAZOWEJ NISKIEGO CIŚNIENIA W ŻORACH UL. WODZISŁAWSKA UL. DĄBROWSKIEGO – PDF Free Download

 • Article author: docplayer.pl
 • Reviews from users: 35749 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.9 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SIECI GAZOWEJ NISKIEGO CIŚNIENIA W ŻORACH UL. WODZISŁAWSKA UL. DĄBROWSKIEGO – PDF Free Download PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SIECI GAZOWEJ NISKIEGO CIŚNIENIA W ŻORACH UL. WODZISŁAWSKA UL. DĄBROWSKIEGO Inwestor: Temat: Gmina Miejska śory Aleja Wojska … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SIECI GAZOWEJ NISKIEGO CIŚNIENIA W ŻORACH UL. WODZISŁAWSKA UL. DĄBROWSKIEGO – PDF Free Download PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SIECI GAZOWEJ NISKIEGO CIŚNIENIA W ŻORACH UL. WODZISŁAWSKA UL. DĄBROWSKIEGO Inwestor: Temat: Gmina Miejska śory Aleja Wojska … PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SIECI GAZOWEJ NISKIEGO CIŚNIENIA W ŻORACH UL. WODZISŁAWSKA UL. DĄBROWSKIEGO Inwestor: Temat: Gmina Miejska śory Aleja Wojska Polskiego śory Przebudowa sieci gazowej
 • Table of Contents:
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SIECI GAZOWEJ NISKIEGO CIŚNIENIA W ŻORACH UL. WODZISŁAWSKA UL. DĄBROWSKIEGO - PDF Free Download
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SIECI GAZOWEJ NISKIEGO CIŚNIENIA W ŻORACH UL. WODZISŁAWSKA UL. DĄBROWSKIEGO – PDF Free Download

Read More

projekt sieci gazowej niskiego ciśnienia

 • Article author: bip.leszno.pl
 • Reviews from users: 33035 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about projekt sieci gazowej niskiego ciśnienia bajpasu (bez upuszczania gazu do atmosfery ) z włączeniem do istniejącej sieci. 1.3.2. Przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia (n/c) z rur stalowych DN … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for projekt sieci gazowej niskiego ciśnienia bajpasu (bez upuszczania gazu do atmosfery ) z włączeniem do istniejącej sieci. 1.3.2. Przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia (n/c) z rur stalowych DN …
 • Table of Contents:
projekt sieci gazowej niskiego ciśnienia
projekt sieci gazowej niskiego ciśnienia

Read More

Przetarg: Przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej [3022840] | Eurobudowa.pl

 • Article author: www.eurobudowa.pl
 • Reviews from users: 40548 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.2 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Przetarg: Przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej [3022840] | Eurobudowa.pl projekty – instalacje elektryczne; projekty – instalacje i sieci gazowe; projekty – instalacji przemysłowych; projekty – klimatyzacje, … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Przetarg: Przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej [3022840] | Eurobudowa.pl projekty – instalacje elektryczne; projekty – instalacje i sieci gazowe; projekty – instalacji przemysłowych; projekty – klimatyzacje, … Opole Ul. Muzealna: Przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia d110 PE (o dł. ok. 385 m b.) wraz z przyłączami gazu niskiego ciśnienia d63 PE – … (3022840)
 • Table of Contents:
See also  Top 14 Obwód Prostokątnej Działki Ma 86 M All Answers

Wyszukiwanie przetargów

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw

Przetargi z miast

Partnerzy serwisu

Przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

Przetarg: Przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej [3022840] | Eurobudowa.pl
Przetarg: Przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej [3022840] | Eurobudowa.pl

Read More


See more articles in the same category here: 637+ tips for you.

Instalacja gazowa – Wikipedia, wolna encyklopedia

Skrzynka gazowa

Instalacja gazowa – instalacja zasilana z sieci gazowej, stanowiąca układ przewodów za kurkiem głównym, prowadzonych na zewnątrz lub wewnątrz budynku, wraz z armaturą, kształtkami i innym wyposażeniem, a także urządzeniami do pomiaru zużycia gazu, urządzeniami gazowymi oraz przewodami spalinowymi lub powietrzno-spalinowymi, jeżeli są one elementem wyposażenia urządzeń gazowych.

Gaz w sieci prowadzony jest pod ciśnieniem i w zależności od jego wartości rozróżniamy:

gazociągi wysokiego ciśnienia (powyżej 1,6 MPa)

gazociągi podwyższonego średniego ciśnienia (pomiędzy 0,5 MPa a 1,6 MPa)

gazociągi średniego ciśnienia (pomiędzy 10 kPa a 0,5 MPa)

gazociągi niskiego ciśnienia (poniżej 10 kPa)…

Główne rodzaje gazu rozprowadzanego na terenie Polski:

E’ (dawna nazwa GZ-50) – gaz ziemny wysokometanowy,

(dawna nazwa GZ-50) – gaz ziemny wysokometanowy, Lw (dawna nazwa GZ-41.5) – gaz ziemny zaazotowany.

(dawna nazwa GZ-41.5) – gaz ziemny zaazotowany. Ls (dawna nazwa GZ-35) – gaz ziemny zaazotowany.

Polscy odbiorcy zaopatrywani są w trzy rodzaje gazu – Ls – w okolicach kopalni gazu ziemnego, Lw, oraz E.

Gazociągi wysokiego ciśnienia to główne magistrale sieci gazowej. Celem zmniejszenia ciśnienia gazu w sieci stosuje się stacje redukcyjno-pomiarowe. Powstała w wyniku tego sieć średniociśnieniowa rozprowadza gaz dalej. Do końcowego odbiorcy dociera zazwyczaj gaz niskociśnieniowy.

Sprzęt gazowy [ edytuj | edytuj kod ]

reduktor ciśnienia

zawór redukcyjny

Kształtki i kolanka

Trójniki rewizyjne

Filtry

zawór kulowy odcinający

gazomierz

Najpopularniejsze domowe odbiorniki gazu [ edytuj | edytuj kod ]

kocioł gazowy (centralne ogrzewanie z funkcją podgrzewu wody użytkowej)

Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej

kuchnia gazowa

kominek gazowy

Z uwagi na łatwopalność i wybuchowość gazu, zasady wykonywania instalacji określają przepisy Prawa Budowlanego i rozporządzeń wykonawczych, m.in. elementy instalacji gazowej muszą posiadać odpowiednią szczelność i być przebadanymi z uwagi na dopuszczalne ciśnienie panujące w instalacji. Instalację gazową prowadzi się przeważnie nadtynkowo w odpowiedniej odległości od innych instalacji (np. instalacji elektrycznej). Przejścia przez przegrody budowlane muszą być osłonięte specjalnymi tulejami. Często dla większych instalacji stosuje się detektory gazu wraz z systemem alarmowym.

Zobacz też [ edytuj | edytuj kod ]

Montaż sieci gazowych niskiego i średniego ciśnienia

Lokalizowanie gazociągów

Lokalizacja gazociągów musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie, obowiązującym w dniu uzgodnienia dokumentacji.

Minimalne przykrycie gazociągów niskiego i średniego ciśnienia układanych pod powierzchnią ziemi powinno wynosić:

 0,8 m dla gazociągów rozdzielczych zlokalizowanych poza pasami drogowymi oraz w pasach drogowych jezdni dróg niepublicznych i w trawnikach, chodnikach lub poboczach dróg publicznych,

 0,6 m dla przyłączy gazowych,

 1,0 m dla gazociągów rozdzielczych zlokalizowanych w gruntach ornych.

W przypadku jezdni dróg publicznych lub torów kolejowych odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu rozdzielczego, przyłącza lub rury osłonowej powinna wynosić nie mniej niż:

 1,0 m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niż 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni,

 1,5 m do płaszczyzny przechodzącej przez główki szyn toru kolejowego,

 0,5 m do rzędnej dna przydrożnego rowu odwadniającego lub rowu odwaniającego tory.

Rys. Profil przykrycia gazociągu PE w ulicy

Gazociągi należy lokalizować w sposób umożliwiający prowadzenie prac remontowych, eksploatacyjnych i ich rozbudowę.

W uzasadnionych przypadkach w zależności od granicy przemarzania gruntu, rodzaju materiału i innych warunków głębokość posadowienia może zostać określona indywidualnie.

Odległości gazociągów od podziemnej infrastruktury i od obiektów terenowych

Przy zbliżeniach gazociągów do podziemnej infrastruktury (elementów uzbrojenia terenu) odległość między powierzchnią zewnętrzną ścianki gazociągu i skrajnymi elementami uzbrojenia terenu powinna wynosić nie mniej niż 0,4 m, a przy skrzyżowaniach nie mniej niż 0,2 m.

Odległości od obiektów terenowych powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie oraz wskazaniami innych użytkowników uzbrojenia podziemnego i obiektów terenowych, obowiązującym w dniu uzgadniania dokumentacji.

Rys. Zalecane odległości minimalne gazociągu od uzbrojenia terenu (rys. EWE Energia)

Stosowanie rur osłonowych i przepustowych

Rura osłonowa (ROS), instalowana na gazociągu lub innym przewodzie, to taka rura, której zadaniem jest zabezpieczenie tego gazociągu lub innego urządzenia inżynieryjnego przed uszkodzeniem.

Rura przepustowa (RP) to jest taka rura, której głównym zadaniem jest umożliwienie przekroczenia rurą przewodową jezdni lub innych przeszkód terenowych z zastosowaniem metody bezwykopowej. Swoistym rodzajem rur przepustowych są istniejące rury gazowe wykorzystywane dla rur przewodowych (gazociągów PE) w technologiach reliningowych.

Rury osłonowe i przepustowe, przy realizacji sieci gazowych polietylenowych, mogą być wykonywane, z różnorakich materiałów: z PE, z PA, ze stali (izolowane, gdy osłonowe). Rury osłonowe powinny być wykonane z rur o tej samej charakterystyce i zastosowaniu, jak rura przewodowa. Rury osłonowe wykonane z rur PE powinny być koloru pomarańczowego.

Rura osłonowa polietylenowa stosowana w przypadku skrzyżowania gazociągu z kanalizacją ogólnospławną, sanitarną i telekomunikacyjną

Rys. Rura osłonowa PE z rurą wydmuchową doprowadzona do skrzynki ulicznej.

Rury osłonowe stalowe stosowane są w przypadku skrzyżowania gazociągu z PE z:

– drogami

– torami kolejowymi

– ciekami wodnymi

– ciepłociągami

Podstawowymi zasadami stosowania rur osłonowych, montowanych na gazociągach są:

 instalowanie ich tylko tam, gdzie jest to wymagane (uzgodnione) przez właścicieli pozostałej infrastruktury technicznej,

 klasa ciśnieniowa rury osłonowej powinna być taka sama, jak rury przewodowej lub co najwyżej o jedną klasę niższa,

 nie wymaga się przeprowadzania powykonawczych prób ciśnieniowych rur osłonowych,

 nie wymaga się obligatoryjnego uszczelniania końcówek rur osłonowych, ani też montażu i wyprowadzania z nich na zewnątrz instalacji wentylacyjnej,

 średnica rury osłonowej powinna być jak najmniejsza (minimum dwie dymensje większa od rury przewodowej), ale taka by zapewnić możliwość jej montażu na rurze przewodowej i ewentualne wypełnienie przestrzeni międzyrurowej, np. środkiem izolującym termicznie o odpowiedniej grubości, gdy jest to taką potrzebą uzasadnione,

 przy skrzyżowaniach gazociągów z ciekami wodnymi, przy ich przekraczaniu powyżej poziomu wody, konieczne jest stosowanie ustawionych centrycznie względem rury przewodowej stalowych rur osłonowych i izolacji termicznych (na rurze przewodowej powinny być nałożone pierścienie dystansowe zapewniające osiowe położenie rury), natomiast jeżeli gazociąg jest podczepiony lub ułożony w konstrukcji mostu lub kładki tak, że jest chroniony przed nadmiernym nagrzewaniem i/lub promieniowaniem UV, to stosowanie izolacji termicznej nie jest konieczne, przy przejściach gazociągów przez tereny skażone związkami chemicznymi, które powodują korozję naprężeniową w rurach polietylenowych, należy stosować rury osłonowe a przestrzenie międzyrurowe wypełniać masą iniekcyjną,

 w przypadkach równoczesnego pełnienia funkcji rury osłonowej i przepustowej instalowanej metodami przecisku, przewiertu sterowanego, itp. zaleca się by rura osłonowa posiadała wzmocnienia warstwami ochronnymi, a w przypadkach rur stalowych wzmocnioną izolację i była klasy ciśnieniowej co najmniej takiej, jak rura przewodowa,

Zasady powyższe nie dotyczą przypadków stosowania rur osłonowych, gdy instalowane są one nie na gazociągach, lecz na innych przewodach infrastruktury podziemnej, np. na kablach elektrycznych czy telekomunikacyjnych. W takich sytuacjach winny obowiązywać odrębne przepisy (wytyczne) branżowe uzgodnione między zainteresowanymi instytucjami.

Gazociągi niskiego ciśnienia należy prowadzić ze spadkiem minimum 0,4% a w najniższych punktach wykonywać odwodnienia wyprowadzone do skrzynek ulicznych (rys.) Punkt odwodnienia nie pełni roli zbiornika, a jedynie umożliwia usunięcie wody z gazociągu przy jej przedostaniu się do wnętrza rury.

Rys. Odwodnienie na gazociągu niskiego ciśnienia (Rys. ZG Wałbrzych)

Skrzyżowania gazociągu z drogami i ciekami.

Odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu lub górnej zewnętrznej ścianki rury osłonowej powinna wynosić nie mniej niż:

1) 1,0 m do powierzchni jezdni, przy czym nie miej niż 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni;

2) 1,5 m do płaszczyzny przechodzącej przez główki szyn toru kolejowego;

3) 0,5 m do rzędnej dna rowu przydrożnego, a w przypadku linii kolejowej do rzędnej dna rowu odwadniającego tory kolejowe naniesionych na mapach geodezyjnych.

4. Kąt skrzyżowania gazociągu z torami kolejowymi lub drogami krajowymi powinien być zbliżony do 90°, lecz nie mniejszy niż 60°.

5. Odległość pozioma końca rury ochronnej od zewnętrznej szyny mierzona prostopadle do osi toru oraz pionowa zależą od rodzaju torowiska (zob. tabela 1)

Tabela 1

Lp. Nazwa linii Ciśnienie w gazociągu do 0,4 MPa odl. pozioma [m] odl. pionowa [m] 1 Koleje magistralne, pierwszo i drugorzędne oraz znaczenia miejscowego 10 1,5m ale nie mniej niż 0,5m od dna rowu odwadniającego tory 2 Bocznice kolejowe 5 3 Tory tramwajowe 2

Rys. Przejście gazociągu pod torami kolejowymi (rys. POZG)

Projekt skrzyżowania gazociągu z przeszkodami wodnymi należy uzgodnić z właściwym zarządcą. Powinien on posiadać:

– operat wodnoprawny

– pozwolenie wodnoprawne

2. Odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu nie może być mniejsza niż:

1) 1,0 m – do dolnej granicy warstwy ruchomej dna rzeki, kanału wodnego, jeziora i innej przeszkody wodnej;

2) 0,5 m – do dna skalistego.

W przypadku dna skalistego zabronione jest stosowanie rury ochronnej z PE.

Rys. Przekraczanie gazociągiem cieku wodnego pod jego dnem. 1- gazociąg, 2-obciążenie, 3-rura osłonowa

Wymagania szczegółowe (według ST-G-002:2008)

– Gazociąg w obrębie skrzyżowania z ciekiem wodnym powinien być zabezpieczony przed wypłynięciem oraz przed zniszczeniem izolacji przeciwkorozyjnej rur.

– Brzegi cieku wodnego powinny być umocnione z obu stron osi gazociągu na odcinku mierzonym prostopadle do osi gazociągu na długości nie mniejszej niż: – 5,0 m dla gazociągów o średnicy nominalnej równej lub mniejszej niż DN 250, – 10,0 m dla gazociągów o średnicy nominalnej większej niż DN 250. Długość umocnionego odcinka brzegu cieku wodnego powinna być większa niż szerokość wykopu otwartego wykonanego przy budowie danego gazociągu. Sposób umocnienia brzegów powinien być uzgodniony z właścicielem lub zarządcą cieku wodnego. Dokumentacja projektowa przekroczenia cieku wodnego powinna uwzględniać szczegółowe rozwiązania wzmocnienia brzegów. – Jeżeli gazociąg ma przekraczać ciek wodny, np. rzekę w pobliżu mostu, to biorąc pod uwagę kierunek biegu wód, gazociąg należy lokalizować poniżej mostu w odległości co najmniej: – 150 m od osi mostu kolejowego lub drogowego przy szerokości lustra wody większej niż 20 m (dla przepływów średniorocznych), – 100 m od osi mostu kolejowego lub drogowego przy szerokości lustra wody równej lub mniejszej niż 20 m (dla przepływów średniorocznych). W przypadku, gdy niezbędne jest przekroczenie gazociągiem powyżej mostu lub innego obiektu infrastruktury wodnej, takiego jak śluza, zapora itd., należy utrzymać odległości nie mniejsze niż

– 300 m od mostu kolejowego i drogowego oraz innego obiektu infrastruktury wodnej, takiego jak śluza, zapora itd,

– 1000 m od przystani, dworca rzecznego i ujęcia wody.

– Dopuszcza się zmniejszenie o 50 % odległości podanych powyżej w przypadku wykonywania przejścia gazociągu metodą bezwykopową i pod warunkiem uzgodnienia zmniejszonych odległości z zarządcą obiektów infrastruktury wodnej.

– Dopuszcza się możliwość lokalizowania gazociągu powyżej mostu na rzece lub potoku górskim.

– Nie zaleca się budowy nadwodnego przekroczenia cieku wodnego oraz wbudowania gazociągu w obiekt mostowy. Jeśli jednak zajdzie taka potrzeba, to odległość pomiędzy najniższym punktem gazociągu lub jego konstrukcją nośną od powierzchni maksymalnego poziomu wody powinna być nie mniejsza niż 1,0 m.

Gazociąg powinien być dodatkowo zabezpieczony przed wzrostem temperatury >20°C kształtkami izolacyjnymi o minimalnej grubości 50mm.

Rys. Po lewej, przejście gazociągu nad ciekiem wodnym o szerokości nie większej niż 5m. Ozn. 1- rura osłonowa, 2- izolacja termiczna, 3 gazociąg

Dla szlaku żeglownego odległość ta powinna być powiększona o co najmniej 1,5 m ponad skrajnię żeglugową.

– Na skrzyżowaniu z ciekiem wodnym koniec przewodowego układu rurowego wyznaczony jest przez:

– 10 m odcinek poza granicę cieku wodnego,

– armaturę odcinającą, gdy jest stosowana,

– szerokość terenu rozlewiska wodnego ustaloną dla każdego skrzyżowania indywidualnie.

– Przewodowy układ rurowy ułożony pod dnem szlaków żeglugowych powinien wytrzymać obciążenia, wynikające z osiadłej na dnie nad gazociągiem największej jednostki pływającej dopuszczonej do żeglugi na danym szlaku.

– W przypadku, w którym przez ciek wodny przechodzi gazociąg z podwójnym ciągiem przewodowych układów rurowych, na gazociągu należy zamontować zespoły zaporowo-upustowe. W przypadku zastosowania pojedynczej rury, zespoły zaporowo-upustowe można montować w uzasadnionych przypadkach na wniosek operatora gazociągu. Zespoły zaporowo-upustowe powinny być lokalizowane: – poza obszarem zalewowym, – poza wałami przeciwpowodziowymi, – w miejscach dostępnych o każdej porze roku.

Skrzyżowanie z rurociągami podziemnymi

Mamy tutaj do czynienia z dwoma przypadkami:

skrzyżowanie z rurociągami nie mającymi bezpośredniego połączenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierząt skrzyżowanie z rurociągami mającymi bezpośrednie połączenie z pomieszczeniami dla ludzi i zwierząt

Ad. 1. W tym przypadku minimalna odległość gazociągu od innego rurociągu (sieci c.o., wodociągu, gazu, itp.) wynosi 0,1m. Wytyczne montażu są według PN-91/M-34501 p. 5.1.1. Na skrzyżowaniu nie jest konieczna rura ochronna.

Ad. 2. Przypadek ten wymaga rury ochronnej, minimalna odległość 0,1m liczona jest pionowo od rury rurociągu lub jego obudowy. Rura ochronna gazociągu powinna wystawać minimum na 1,5m z obu stron skrzyżowania. Przy skrzyżowaniach z preizolowanymi rurami c.o. rura ochronna powinna posiadać dodatkowo izolację termiczną (rys. poniżej)

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie.

§ 21.

Gazociągi stalowe i z polietylenu o maksymalnym ciśnieniu roboczym (MOP) do 0,5 MPa włącznie należy projektować i budować w taki sposób, aby inne obiekty budowlane znajdowały się w odległości od osi gazociągu nie mniejszej niż połowa szerokości strefy kontrolowanej, o której mowa w § 10 ust. 6 pkt 1, niezależnie od zaliczenia terenu do odpowiedniej klasy lokalizacji.

Gazociągi z polietylenu o maksymalnym ciśnieniu roboczym powyżej 0,5 MPa do 1,0 MPa włącznie należy projektować i budować w taki sposób, aby inne obiekty budowlane znajdowały się w odległości od osi gazociągu nie mniejszej niż połowa szerokości strefy kontrolowanej, o której mowa w § 10 ust. 6 pkt 2, niezależnie od zaliczenia terenu do odpowiedniej klasy lokalizacji.

3.

Gazociągi stalowe o maksymalnym ciśnieniu roboczym (MOP) większym niż 0,5 MPa należy projektować i budować w taki sposób, aby inne obiekty budowlane znajdowały się w odległości od osi gazociągu nie mniejszej niż:

1) połowa szerokości stref kontrolowanych – na terenie zaliczonym do pierwszej klasy lokalizacji,

2) dwukrotność połowy szerokości stref kontrolowanych – na terenie zaliczonym do drugiej klasy lokalizacji,

3) trzykrotność połowy szerokości stref kontrolowanych – na terenie zaliczonym do trzeciej klasy lokalizacji

– na którym usytuowane są te obiekty budowlane.

So you have finished reading the projekt sieci gazowej niskiego ciśnienia topic article, if you find this article useful, please share it. Thank you very much. See more: Gazociąg niskiego ciśnienia, Projekt sieci gazowej, Gazociąg niskiego ciśnienia średnica, Gazociąg średniego ciśnienia na działce, Warunki techniczne sieci gazowe, Minimalna głębokość gazociągu, Strefa kontrolowana gazociąg średniego ciśnienia, Sieci gazowe

Leave a Comment