Top 26 Pismo W Sprawie Przyznania Nagrody 11052 Good Rating This Answer

You are looking for information, articles, knowledge about the topic nail salons open on sunday near me pismo w sprawie przyznania nagrody on Google, you do not find the information you need! Here are the best content compiled and compiled by the https://toplist.foci.com.vn team, along with other related topics such as: pismo w sprawie przyznania nagrody Nagrody dla pracowników pomysły

Jak napisać uzasadnienie wniosku o nagrodę dla pracownika?

Uzasadnienie wniosku o nagrodę dla pracownika przykładowo powinno zawierać omówienie osiągnięć pracownika oraz różnicowanie wysokości nagród w celu zwiększenia waloru motywacyjnego. W przypadku nagród okresowych należy uwzględniać również odniesienie do oceny bieżącej pracownika.

Jak napisać wniosek o przyznanie nagrody jubileuszowej?

W przedmiotowym piśmie o przyznaniu nagrody należy określić imię i nazwisko pracownika oraz wskazać wysokość nagrody i termin jej wypłaty. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi samorządowemu w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla.

Za co można dostać nagrodę w pracy?

Zgodnie z treścią art. 105 Kodeksu pracy pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczyniają się szczególnie do wykonywania zadań zakładu, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia.

Jak napisać prośbę o premię?

Jak napisać podanie o podwyżkę? Powinno ono zawierać:
 1. nazwę miejscowości, w której sporządzono dokument i datę
 2. imię, nazwisko i stanowisko pracownika.
 3. imię i nazwisko przełożonego.
 4. dane firmy.
 5. tytuł (np. …
 6. argumenty uzasadniające prośbę o podwyżkę
 7. zwroty grzecznościowe.
 8. odręczny podpis.

Jak przyznawać premię pracownikom?

Premia uznaniowa jest przyznawana pracownikowi od swobodnego uznania pracodawcy. Oznacza to, że pracodawca samodzielnie decyduje komu i w jakiej wysokości przyznaje dodatkowe wynagrodzenie za pracę.

Czy pracownik musi złożyć wniosek o wypłatę nagrody jubileuszowej?

Na podstawie jakich przepisów? Nagroda jubileuszowa jest świadczeniem przysługującym pracownikowi z mocy prawa i co do zasady nie ma potrzeby składania przez pracowników wniosków o jej wypłatę. Niedopuszczalnym jest uzależnianie wypłaty nagród jubileuszowych od złożenia takich wniosków.

W jakim terminie należy wypłacić nagrodę jubileuszową?

Zasadniczo pracownik nabywa je w terminie, w którym upływa okres zatrudnienia upoważniający do otrzymania tej nagrody. Wypłata powinna nastąpić już w następnym dniu (czyli niezwłocznie), a w razie opóźnienia pracownikowi należą się od tego momentu odsetki.

Ile za 30 lat pracy w budżetówce?

25 lat – 100% wynagrodzenia miesięcznego, 30 lat – 150% wynagrodzenia miesięcznego, 35 lat – 200% wynagrodzenia miesięcznego, 40 lat – 250% wynagrodzenia miesięcznego.

Czy nagroda ma charakter roszczeniowy?

“premia uznaniowa” nie ma charakteru roszczeniowego, to nie stanowi składnika wynagrodzenia za pracę i wobec tego nie mieści się w pojęciu wynagrodzenia w rozumieniu art. 172 K.p. oraz w § 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r.

Czym różni się premia od nagrody?

Premia musi zostać wypłacona po spełnieniu warunków. Nagroda nie ma koniecznych do spełnienia warunków, zatem jej wypłacenie jest dobrowolne; Premia uznaniowa nie jest premią regulaminową i nie stanowi składnika wynagrodzenia; Premia jest przyznawana na mocy regulaminu pracy lub umowy.

Czy pracownik może zwrócić nagrodę?

Przekazanie takiej informacji oznacza, że nagroda ma charakter roszczeniowy – pracownik ma prawo domagać się jej wypłaty, a nawet wystąpić o to do sądu pracy, jeśli pracodawca będzie się od tego uchylał.

Jak napisać nagrodę?

Przyznanie nagrody wymaga pisemnego oświadczenia złożonego przez pracodawcę i musi zostać przez niego podpisane. W przedmiotowym piśmie o przyznaniu nagrody należy określić imię i nazwisko pracownika oraz wskazać wysokość nagrody i termin jej wypłaty.

Jak napisać opinię o pracowniku?

W dokumencie opinii o pracowniku powinny znajdować się takie elementy, jak: informacje o zajmowanym stanowisku, informacje o osiągnięciach pracownika w pracy, opis kwalifikacji zawodowych, ocena pracownika pod kątem tego, czy wywiązywał się z powierzonych mu zadań oraz informacja o tym, jak zakończona została …


LIVE – Ceremonia wręczenia Literackiej Nagrody Nobla dla Olgi Tokarczuk
LIVE – Ceremonia wręczenia Literackiej Nagrody Nobla dla Olgi Tokarczuk


Zawiadomienie o przyznaniu nagrody pracownikowi – wzór

 • Article author: dokumenty.serwisprawa.pl
 • Reviews from users: 32255 ⭐ Ratings
 • Top rated: 5.0 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Zawiadomienie o przyznaniu nagrody pracownikowi – wzór … być przyznawane nagrody i wyróżnienia.Pobierz wzór dokumentu – zawiadomienie o przyznaniu nagrody pracownikowi … Typ dokumentu: Pismo › Pracownicze. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Zawiadomienie o przyznaniu nagrody pracownikowi – wzór … być przyznawane nagrody i wyróżnienia.Pobierz wzór dokumentu – zawiadomienie o przyznaniu nagrody pracownikowi … Typ dokumentu: Pismo › Pracownicze. Zawiadomienie o przyznaniu nagrody pracownikowi – wzór dokumentu do pobraniaakta osobowe,nagradzanie pracowników,nagroda,oświadczenie,pracodawca,pracownik,stosunek pracy,wzorowa praca,zawiadomienie
 • Table of Contents:

wzory dokumentów

Wzór dokumentu – Zawiadomienie o przyznaniu nagrody pracownikowi

Zawiadomienie o przyznaniu nagrody pracownikowi - wzór
Zawiadomienie o przyznaniu nagrody pracownikowi – wzór

Read More

Wzór wniosku o przyznanie nagrody dla pracownika — pobierzdokument.pl

 • Article author: pobierzdokument.pl
 • Reviews from users: 39158 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.4 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Wzór wniosku o przyznanie nagrody dla pracownika — pobierzdokument.pl Wnioski należy składać do Kuratorium Oświaty w Białymstoku, w następujących terminach: do. Pismo w sprawie przyznania nagrody. nagroda jubileuszowa dla … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Wzór wniosku o przyznanie nagrody dla pracownika — pobierzdokument.pl Wnioski należy składać do Kuratorium Oświaty w Białymstoku, w następujących terminach: do. Pismo w sprawie przyznania nagrody. nagroda jubileuszowa dla …
 • Table of Contents:

Wniosek o przyznanie nagrody dla pracownika uzasadnienie

Wniosek o przyznanie nagrody pieniężnej dla pracownika wzór

Wzór wniosku o nagrodę

Pismo w sprawie przyznania nagrody

Najnowsze pliki

Ostatnio wyszukiwane

Kategorie

Wzór wniosku o przyznanie nagrody dla pracownika — pobierzdokument.pl
Wzór wniosku o przyznanie nagrody dla pracownika — pobierzdokument.pl

Read More

Nagroda jako forma motywacji. Jak nagradzać by pracownicy czuli się docenieni? – exp-pro

 • Article author: exp-pro.pl
 • Reviews from users: 26480 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.7 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Nagroda jako forma motywacji. Jak nagradzać by pracownicy czuli się docenieni? – exp-pro Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Nagroda jako forma motywacji. Jak nagradzać by pracownicy czuli się docenieni? – exp-pro Updating
 • Table of Contents:

Jaką rolę pełni uzasadnienie nagrody dla pracownika

Uzasadnienie wniosku o nagrodę dla pracownika

Nagroda dla pracownika przykłady

Nagroda jako forma motywacji. Jak nagradzać by pracownicy czuli się docenieni? – exp-pro
Nagroda jako forma motywacji. Jak nagradzać by pracownicy czuli się docenieni? – exp-pro

Read More

Podanie o nagrodę jubileuszową wzór — PDFik.pl

 • Article author: pdfik.pl
 • Reviews from users: 12297 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.3 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Podanie o nagrodę jubileuszową wzór — PDFik.pl Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Podanie o nagrodę jubileuszową wzór — PDFik.pl Updating
 • Table of Contents:

Wzór wniosku o nagrodę

Podanie o nagrodę

Nagroda jubileuszowa dla pracownika samorządowego wzór pisma 2019

Wniosek o wypłatę nagrody jubileuszowej – wzór

Najnowsze pliki

Ostatnio wyszukiwane

Kategorie

Podanie o nagrodę jubileuszową wzór — PDFik.pl
Podanie o nagrodę jubileuszową wzór — PDFik.pl

Read More

Jak przyznawać nagrody i wyróżnienia w pracy?

 • Article author: poradnikprzedsiebiorcy.pl
 • Reviews from users: 12117 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.1 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Jak przyznawać nagrody i wyróżnienia w pracy? Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Jak przyznawać nagrody i wyróżnienia w pracy? Updating Pracodawca ma prawo przyznawać nagrody i wyróżnienia w pracy. Przeczytaj nasz artykuł i poznaj regulacje na ten temat!
 • Table of Contents:

Czym są nagrody i wyróżnienia w pracy

Nagroda a premia pracownicza

Kiedy można otrzymać nagrodę lub wyróżnienie w pracy

Rodzaje nagród i wyróżnień w pracy

Tryb przyznawania nagród i wyróżnień w pracy

Podsumowanie

Jak przyznawać nagrody i wyróżnienia w pracy?
Jak przyznawać nagrody i wyróżnienia w pracy?

Read More

Pisma i druki – baza pism i druków

 • Article author: www.infor.pl
 • Reviews from users: 27315 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.6 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Pisma i druki – baza pism i druków Informacja o przyznaniu pracownikowi nagrody. Pracodawca ma prawo nagrodzenia pracownika, który przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Pisma i druki – baza pism i druków Informacja o przyznaniu pracownikowi nagrody. Pracodawca ma prawo nagrodzenia pracownika, który przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie … Pisma i druki – dostępne formularze PIT, w postępowaniu cywilnym, wieczystoksięgowe, KRS, ubezpieczenia społeczne, praca i podatki. Baza druków. Opinie ekspertów i forum.formularze PIT, formularze w postępowaniu cywilnym, wieczystoksięgowe, KRS, ubezpieczenia społeczne, praca, podatki
 • Table of Contents:
Pisma i druki - baza pism i druków
Pisma i druki – baza pism i druków

Read More

Pismo w sprawie przyznania nagrody pracownikowi samorządowemu – Poradnik Dyrektora Przedszkola

 • Article author: portalprzedszkolny.pl
 • Reviews from users: 8733 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.4 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Pismo w sprawie przyznania nagrody pracownikowi samorządowemu – Poradnik Dyrektora Przedszkola Pismo w sprawie przyznania nagrody pracownikowi samorządowemu · Podobne artykuły · Zobacz również · Aktualny numer · Narzędzia i szkolenia · Skorzystaj z porad … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Pismo w sprawie przyznania nagrody pracownikowi samorządowemu – Poradnik Dyrektora Przedszkola Pismo w sprawie przyznania nagrody pracownikowi samorządowemu · Podobne artykuły · Zobacz również · Aktualny numer · Narzędzia i szkolenia · Skorzystaj z porad … Pismo w sprawie przyznania nagrody pracownikowi samorządowemu
 • Table of Contents:
Pismo w sprawie przyznania nagrody pracownikowi samorządowemu - Poradnik Dyrektora Przedszkola
Pismo w sprawie przyznania nagrody pracownikowi samorządowemu – Poradnik Dyrektora Przedszkola

Read More

pismo w sprawie przyznania nagrody

 • Article author: www.odolanow.pl
 • Reviews from users: 18415 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.6 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about pismo w sprawie przyznania nagrody Regulamin w sprawie przyznawania, trybu i zasad oraz rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for pismo w sprawie przyznania nagrody Regulamin w sprawie przyznawania, trybu i zasad oraz rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we …
 • Table of Contents:
pismo w sprawie przyznania nagrody
pismo w sprawie przyznania nagrody

Read More

Nagroda pieniężna dla pracownika – wzór dokumentu | Experto24.pl

 • Article author: www.experto24.pl
 • Reviews from users: 17446 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.6 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Nagroda pieniężna dla pracownika – wzór dokumentu | Experto24.pl Skuteczne zawiadomienie przez zakład pracy o przyznaniu nagrody rodzi po … Odpis niniejszego pisma w sprawie przyznania nagrody zostanie … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Nagroda pieniężna dla pracownika – wzór dokumentu | Experto24.pl Skuteczne zawiadomienie przez zakład pracy o przyznaniu nagrody rodzi po … Odpis niniejszego pisma w sprawie przyznania nagrody zostanie … Nagroda pieniężna dla pracownika – wzór dokumentuodpady, odpady – wywóz, odpady – składowanie
 • Table of Contents:
Nagroda pieniężna dla pracownika – wzór dokumentu | Experto24.pl
Nagroda pieniężna dla pracownika – wzór dokumentu | Experto24.pl

Read More

Jak napisać pismo o przyznanie nagrody jubileuszowej — pdfdokumenty.pl

 • Article author: pdfdokumenty.pl
 • Reviews from users: 35872 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.3 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Jak napisać pismo o przyznanie nagrody jubileuszowej — pdfdokumenty.pl przyznawania nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, 1) Pismo przewodnie zawierające informację o osobie, w sprawie, której skierowano.nagroda jubileuszowa dla … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Jak napisać pismo o przyznanie nagrody jubileuszowej — pdfdokumenty.pl przyznawania nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, 1) Pismo przewodnie zawierające informację o osobie, w sprawie, której skierowano.nagroda jubileuszowa dla …
 • Table of Contents:

Wzór wniosku o nagrodę jubileuszową

Wzór wniosku o nagrodę

Podanie o nagrodę

Pismo w sprawie przyznania nagrody

Najnowsze pliki

Ostatnio wyszukiwane

Kategorie

Jak napisać pismo o przyznanie nagrody jubileuszowej — pdfdokumenty.pl
Jak napisać pismo o przyznanie nagrody jubileuszowej — pdfdokumenty.pl

Read More

pismo w sprawie przyznania nagrody

 • Article author: polki.pl
 • Reviews from users: 29952 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.1 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about pismo w sprawie przyznania nagrody Uprzejmie zawiadamiam o przyznaniu Panu/Pani nagrody pieniężnej w kwocie . … Odpis niniejszego pisma zostanie dołączony do Pana/Pani akt osobowych. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for pismo w sprawie przyznania nagrody Uprzejmie zawiadamiam o przyznaniu Panu/Pani nagrody pieniężnej w kwocie . … Odpis niniejszego pisma zostanie dołączony do Pana/Pani akt osobowych.
 • Table of Contents:
See also  Top 29 Ktore Sposrod Ulamkow 3 20 11052 Good Rating This Answer
pismo w sprawie przyznania nagrody
pismo w sprawie przyznania nagrody

Read More


See more articles in the same category here: https://toplist.foci.com.vn/blog.

Zawiadomienie o przyznaniu nagrody pracownikowi

Polecam wszystkim, którzy potrzebują aktualnych i czytelnych wzorów dokumentów. Pierwszy raz korzystałam z serwisu, ale jeśli zaistnieje podobna potrzeba w przyszłości, na pewno skorzystam z ponownie. Plus za dodatkowy komentarz do wzoru. Aneta

Wzór, który pobrałem miał dołączony komentarz prawny ! Dziękuję i pozdrawiam. Ułatwiło mi to pracę. Łukasz, student

Dziękuję za udostępnienie wzoru pisma w przykładem wypełnienia. Państwa serwis zasługuje na pochwałę, gdyż wszystkie wzory można w bardzo łatwy sposób znaleźć i pobrać. Polecam! Mirosława, Szczecin

Oświadczenia do firmy pobieram od Państwa od dłuższego czasu. Szybki dostęp, zawsze aktualne wzory i dodatkowe komentarze to Państwa mocna strona. Oby tak dalej ! Dziękuję serdecznie i pozdrawiam Andrzej, przedsiębiorstwo budowlane

Z Państwa serwisu korzystam już od wielu miesięcy. Pismo, które pobrałam z zakładki wzory dokumentów pozwoliło mi na sprawne załatwienie sprawy. Polecam wszystkim, którzy poszukują bazy wzorów dokumentów do pobrania. Naprawdę warto!Anna

Dziękuję za możliwość pobrania starannie przygotowanego wzoru wniosku apelacji. Szybko znalazłam odpowiedni plik i go pobrałam. Państwa serwis polecę na pewno. Joanna, Pyrzyce

Pobrałem od Państwa wzór apelacji. Długo poszukiwałem właściwego dokumentu, będę częściej Państwa odwiedzał. Daję dużego plusa, za to, że do wzoru załączony był przykład wypełnienia. Dziękuję i pozdrawiam Tomasz z Lublina

Pobrałem wniosek o zawarcie ugody, który zawierał również opis, w jaki sposób go uzupełnić. Polecam wszystkim. Dobra baza dokumentów i wzorów. Dziękuję Marian, Piechowice

Nic dodać nic ująć. Państwa serwis jest bardzo pomocny. Szukałem wzoru pozwu, ściągnąłem go i mam wszystko już za sobą. Szybko i sprawnie. Polecam. Wojciech

Dzięki serwisowi znowu udało mi się uniknąć błędnych decyzji, które mogłyby mieć nieprzyjemne konsekwencje finansowe i spowodować wiele stresu. Wzór, który pobrałem. Krzysztof, programista

Witam. Pobrałam od Państwa wzór protokołu z posiedzenia zarządu spółki. Wzór aktualny i elegancko sporządzony. Opinia pozytywna w 100%. Barbara, wiceprezes

Dziękuję za wzór aktu prawnego. Spisanie umowy przebiegło bardzo dobrze. Dla mnie zawsze będziecie najlepszym wsparciem jeśli chodzi o kwestie prawno-finansowe. Życzę, aby serwis rozwijał się dynamicznie.Katarzyna, Wrocław

Fajny serwis, wszystkie wzory dokumentów znajdują się w jednym miejscu. Łatwo je odszukać i pobrać. Wzór aktu notarialnego, który pobrałem miał komentarz. Dbacie o Klienta. Oceniam bardzo dobrze. Anna, Bolesławiec

Bardzo dobra baza wzorów dokumentów. Wszystkie znajdują się w jednym miejscu i są łatwe do pobrana. Czy mógłbym prosić o jakiś rabat następnym razem? Leszek, lekarz

Dziękuję bardzo za pomoc w rozwiązaniu ważnego dla mnie problemu. Wzór formularza, który pobrałam z Państwa serwisu był czytelny i posiadał przykład wypełnienia. W przyszłości będę z Was korzystała. Teresa, Warszawa

Dziękuję za udostępnienie wzoru umowy sprzedaży. Wzór był zgodny z aktualnymi wymogami prawnymi, dzięki czemu nie popełniłam tego samego błędu co ostatnio, ponieważ miałam jakiś wzór, ale nie był aktualny. Pozdrawiam cały zespół. Grażyna z Katowic

Wzór wniosku o przyznanie nagrody dla pracownika — pobierzdokument.pl

Ilość pobrań pliku: 960 Już teraz możesz pobrać plik wzór_wniosku_o_przyznanie_nagrody_dla_pracownika w jednym z 3 formatów – PDF, DOC, ODT. Dzięki temu będziesz mógł go od razu wydrukować, oraz edytować w popularnych programach typu Libre Office, OpenOffice, Microsoft Office, OfficeSuite i innych podobnych! Już teraz możesz pobrać plikw jednym z 3 formatów –. Dzięki temu będziesz mógł go od razu wydrukować, oraz edytować w popularnych programach typu Libre Office, OpenOffice, Microsoft Office, OfficeSuite i innych podobnych!

Pobieraj sprawdzone i aktualne pliki!

Plik jest aktualny na dzień:

Łatwa edycja oraz drukowanie

Łatwa edycja oraz drukowanie Gwarancja bezpieczeństwa

Gwarancja bezpieczeństwa Błyskawiczne oraz natychmiastowe pobieranie

Błyskawiczne oraz natychmiastowe pobieranie Dowolny oraz nielimitowany użytek

Wniosek o przyznanie nagrody rocznej za rok. stanowiska z przyczyn stanowiących podstawę rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.Informacja o przyznaniu pracownikowi nagrody. Pracodawca ma prawo nagrodzenia pracownika, Formularz Rp-2a ‘Załącznik do wniosku o rentę rodzinną’.Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody powinien być złożony do akt osobowych pracownika i nie powinien być z nich usuwany. pieczątka. WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY ROCZNEJ. Wzór formularza nie podlega modyfikacji, zatem druki indywidualnie zmienione będą odsyłane bez.WNIOSEK O PRZYZNANIE. NAGRODY INDYWIDUALNEJ. Na podstawie § …. Regulaminu wynagradzania pracowników Izby Skarbowej w Zielonej Górze.

Wniosek o przyznanie nagrody dla pracownika uzasadnienie

WSA: Uzasadnienie przyznania strażnikowi nagrody nie jest jawne. Źródło: iStock. Komendant straży miejskiej nie musi udostępnić wniosków. Chociaż Kodeks Pacy nie wymienia tego typu świadczenia jak nagroda jubileuszowa, to uzasadnienie dla jej wypłaty można odnaleźć w innych. Uzasadnienie wniosku o przyznanie nagrody: Pan Krzysztof Piontek uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego (w dziedzinie nauk.Znaleziono 0 interesujących stron dla frazy uzasadnienie wniosku o przyznanie nagrody dla pracownika w serwisie Forum Money.pl.Dodatek specjalny może zostać przyznany pracownikom z tytułu okresowego zwiększenia. Wniosek o przyznanie nagrody wraz ze szczegółowym uzasadnieniem w.

Wniosek o przyznanie nagrody pieniężnej dla pracownika wzór

Przesłanką przyznania nagrody lub wyróżnienia w pracy musi być zdarzenie o. jest postać pieniężna dodawana do wynagrodzenia pracownika za. WNIOSEK O PRZYZNANIE. NAGRODY INDYWIDUALNEJ. Na podstawie § …. Regulaminu wynagradzania pracowników Izby Skarbowej w Zielonej Górze.Informacja o przyznaniu nagrody. Uprzejmie zawiadamiam o przyznaniu Panu/Pani nagrody pieniężnej w kwocie …………. zł za .Sprawdź, jeśli chcesz poznać zasady przyznawania i pobrać wzór oświadczenia o. Zawiadomienie o przyznaniu pracownikowi nagrody pieniężnej.WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY ROCZNEJ. Wzór formularza nie podlega modyfikacji, zatem druki indywidualnie zmienione będą odsyłane bez.

Wzór wniosku o nagrodę

Wzór wniosku o przyznanie nagrody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, Wzór wniosku o przyznanie Wyróżnienia lub Nagrody dla zawodnika wraz z. Rozpatrzenie wniosków oraz przyznanie Wyróżnień i Nagród nastąpi do dnia 28. Wniosek o przyznanie nagrody specjalnej w zakresie pomocy społecznej – kategoria indywidualna. 1. Dane o kandydacie. a) imię i nazwisko .Wnioski o przyznanie w 2021 roku nagrody ministra właściwego do spraw oświaty i. Wzor wniosku o nagrodę kuratora.docx (20.84KB). Wzór wniosku o nagrodę Podlaskiego Kuratora Oświaty. Wnioski należy składać do Kuratorium Oświaty w Białymstoku, w następujących terminach: do.

Pismo w sprawie przyznania nagrody

nagroda jubileuszowa dla pracownika samorządowego w szkole.w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych. przełożonego o przyznanie nagrody oraz pracodawcy o przyznaniu nagrody są. przyznawania nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, 1) Pismo przewodnie zawierające informację o osobie, w sprawie, której skierowano.. 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli. 1078) – nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz.Poniżej wzór takiego oświadczenia.Na podstawie art. 105 Kodeksu pracy pracodawca może przyznać nagrody lub wyróżnienia pracownikom za.

Top 24 Pismo W Sprawie Przyznania Nagrody Jubileuszowej Wzór The 80 Detailed Answer

Golgota Młodych 2022 – Niedziela – \”Święto Pojednania\” – Świadectwo

Golgota Młodych 2022 – Niedziela – \”Święto Pojednania\” – Świadectwo

pismo w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej wzór

Article author: edurada.pl

Reviews from users: 381 Ratings

Ratings Top rated: 3.3

Lowest rated: 1

Summary of article content: Articles about pismo w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej wzór Szczegółowe zasady ustalania i wypłaty nagrody jubileuszowej są zawarte w rozporządzeniu MENiS z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad. …

Most searched keywords: Whether you are looking for pismo w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej wzór Szczegółowe zasady ustalania i wypłaty nagrody jubileuszowej są zawarte w rozporządzeniu MENiS z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad.

Table of Contents:

pismo w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej wzór

Read More

Zasady przyznania nagrody jubileuszowej – wzór – Infor.pl

Article author: kadry.infor.pl

Reviews from users: 5545 Ratings

Ratings Top rated: 3.7

Lowest rated: 1

Summary of article content: Articles about Zasady przyznania nagrody jubileuszowej – wzór – Infor.pl W przedmiotowym piśmie o przyznaniu nagrody należy określić imię i nazwisko pracownika oraz wskazać wysokość nagrody i termin jej wypłaty. Odpis … …

Most searched keywords: Whether you are looking for Zasady przyznania nagrody jubileuszowej – wzór – Infor.pl W przedmiotowym piśmie o przyznaniu nagrody należy określić imię i nazwisko pracownika oraz wskazać wysokość nagrody i termin jej wypłaty. Odpis … Zgodnie z Kodeksem pracy pracownikom za wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia. Zasady przyznawania nagród mogą być uregulowane w regulaminie pracy, regulaminie wynagradzania bądź też w oddzielnym dokumencie. Poniżej wzór regulaminu przyznawania nagrody oraz oświadczenie pracownika przyjmującego nagrodę.nagrody jubileuszowe, nagroda jubileuszowa, premie, nagrody, premie i nagrody, pracownik, pracodawca, motywowanie

Table of Contents:

Uznaniowość nagrody

Zasady przyznawania nagród

Nagroda a premia

Uzgodnienia z zoz

Regulamin przyznawania nagrody jubileuszowej – wzór

Oświadczenie pracownika

Pismo przyznające nagrodę jubileuszową

Komentarze(0)

Zasady przyznania nagrody jubileuszowej – wzór – Infor.pl

Read More

Zasady przyznania nagrody jubileuszowej – wzór – Infor.pl

Article author: www.portaloswiatowy.pl

Reviews from users: 21250 Ratings

Ratings Top rated: 4.7

Lowest rated: 1

Summary of article content: Articles about Zasady przyznania nagrody jubileuszowej – wzór – Infor.pl Updating …

Most searched keywords: Whether you are looking for Zasady przyznania nagrody jubileuszowej – wzór – Infor.pl Updating Zgodnie z Kodeksem pracy pracownikom za wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia. Zasady przyznawania nagród mogą być uregulowane w regulaminie pracy, regulaminie wynagradzania bądź też w oddzielnym dokumencie. Poniżej wzór regulaminu przyznawania nagrody oraz oświadczenie pracownika przyjmującego nagrodę.nagrody jubileuszowe, nagroda jubileuszowa, premie, nagrody, premie i nagrody, pracownik, pracodawca, motywowanie

Table of Contents:

Uznaniowość nagrody

Zasady przyznawania nagród

Nagroda a premia

Uzgodnienia z zoz

Regulamin przyznawania nagrody jubileuszowej – wzór

Oświadczenie pracownika

Pismo przyznające nagrodę jubileuszową

Komentarze(0)

Zasady przyznania nagrody jubileuszowej – wzór – Infor.pl

Read More

Nagroda jubileuszowa – komu i kiedy przysługuje?

Article author: poradnikprzedsiebiorcy.pl

Reviews from users: 13479 Ratings

Ratings Top rated: 4.9

Lowest rated: 1

Summary of article content: Articles about Nagroda jubileuszowa – komu i kiedy przysługuje? Updating …

Most searched keywords: Whether you are looking for Nagroda jubileuszowa – komu i kiedy przysługuje? Updating Nagroda jubileuszowa nie należy się wszystkim pracownikom, a jej wypłacanie jest uregulowane w Kodeksie pracy. Jakim grupom zawodowym przysługuje? Czy istnieją zasady jej wypłacania? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej na jej temat!

Table of Contents:

Okresy zatrudnienia uprawniające do nagrody jubileuszowej

Nagroda jubileuszowa – data wypłaty

Obliczanie nagrody jubileuszowej

Nagroda jubileuszowa – komu i kiedy przysługuje?

Read More

Nagroda jubileuszowa – praktyczne problemy – Finanse Publiczne

Article author: finansepubliczne.pl

Reviews from users: 34612 Ratings

Ratings Top rated: 4.7

Lowest rated: 1

Summary of article content: Articles about Nagroda jubileuszowa – praktyczne problemy – Finanse Publiczne Updating …

Most searched keywords: Whether you are looking for Nagroda jubileuszowa – praktyczne problemy – Finanse Publiczne Updating

Table of Contents:

Nagroda jubileuszowa – praktyczne problemy – Finanse Publiczne

Read More

pismo w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej wzór

Article author: www.prawo.pl

Reviews from users: 26452 Ratings

Ratings Top rated: 4.8

Lowest rated: 1

Summary of article content: Articles about pismo w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej wzór Updating …

Most searched keywords: Whether you are looking for pismo w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej wzór Updating

Table of Contents:

pismo w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej wzór

Read More

Jak napisać pismo o przyznanie nagrody jubileuszowej — pdfdokumenty.pl

Article author: pdfdokumenty.pl

Reviews from users: 44211 Ratings

Ratings Top rated: 3.4

Lowest rated: 1

Summary of article content: Articles about Jak napisać pismo o przyznanie nagrody jubileuszowej — pdfdokumenty.pl Wzor wniosku o nagrodę kuratora.docx (20.84KB). Wzór wniosku o przyznanie nagrody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za osiągnięcia w zakresie … …

Most searched keywords: Whether you are looking for Jak napisać pismo o przyznanie nagrody jubileuszowej — pdfdokumenty.pl Wzor wniosku o nagrodę kuratora.docx (20.84KB). Wzór wniosku o przyznanie nagrody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za osiągnięcia w zakresie …

Table of Contents:

Wzór wniosku o nagrodę jubileuszową

Wzór wniosku o nagrodę

Podanie o nagrodę

Pismo w sprawie przyznania nagrody

Najnowsze pliki

Ostatnio wyszukiwane

Kategorie

Jak napisać pismo o przyznanie nagrody jubileuszowej — pdfdokumenty.pl

Read More

Jak napisać pismo o przyznanie nagrody jubileuszowej — pdfdokumenty.pl

Article author: www.portaloswiatowy.pl

Reviews from users: 18580 Ratings

Ratings Top rated: 3.5

Lowest rated: 1

Summary of article content: Articles about Jak napisać pismo o przyznanie nagrody jubileuszowej — pdfdokumenty.pl Niemniej jednak warto o przyznaniu i wysokości takiej nagrody poinformować. Pobierz wzór takiej informacji. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta … …

Most searched keywords: Whether you are looking for Jak napisać pismo o przyznanie nagrody jubileuszowej — pdfdokumenty.pl Niemniej jednak warto o przyznaniu i wysokości takiej nagrody poinformować. Pobierz wzór takiej informacji. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta …

Table of Contents:

Wzór wniosku o nagrodę jubileuszową

Wzór wniosku o nagrodę

Podanie o nagrodę

Pismo w sprawie przyznania nagrody

Najnowsze pliki

Ostatnio wyszukiwane

Kategorie

Jak napisać pismo o przyznanie nagrody jubileuszowej — pdfdokumenty.pl

Read More

Podanie o nagrodę jubileuszową pracownika wzór — AktualneWzory.pl

Article author: aktualnewzory.pl

Reviews from users: 13180 Ratings

Ratings Top rated: 4.6

Lowest rated: 1

Summary of article content: Articles about Podanie o nagrodę jubileuszową pracownika wzór — AktualneWzory.pl Pismo w sprawie przyznania nagrody · Podanie o nagrodę · Nagroda jubileuszowa dla pracownika samorządowego wzór pisma 2019 · Wniosek o nagrodę jubileuszowa dla … …

Most searched keywords: Whether you are looking for Podanie o nagrodę jubileuszową pracownika wzór — AktualneWzory.pl Pismo w sprawie przyznania nagrody · Podanie o nagrodę · Nagroda jubileuszowa dla pracownika samorządowego wzór pisma 2019 · Wniosek o nagrodę jubileuszowa dla …

Table of Contents:

Pismo w sprawie przyznania nagrody

Podanie o nagrodę

Nagroda jubileuszowa dla pracownika samorządowego wzór pisma 2019

Wniosek o nagrodę jubileuszowa dla nauczyciela wzór

Najnowsze pliki

Ostatnio wyszukiwane

Kategorie

Podanie o nagrodę jubileuszową pracownika wzór — AktualneWzory.pl

Read More

Podanie o nagrodę jubileuszową wzór — PDFik.pl

Article author: pdfik.pl

Reviews from users: 18467 Ratings

Ratings Top rated: 4.6

Lowest rated: 1

Summary of article content: Articles about Podanie o nagrodę jubileuszową wzór — PDFik.pl Wzór wniosku o przyznanie nagrody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za … Nagroda jubileuszowa dla pracownika samorządowego wzór pisma 2019. …

Most searched keywords: Whether you are looking for Podanie o nagrodę jubileuszową wzór — PDFik.pl Wzór wniosku o przyznanie nagrody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za … Nagroda jubileuszowa dla pracownika samorządowego wzór pisma 2019.

Table of Contents:

Wzór wniosku o nagrodę

Podanie o nagrodę

Nagroda jubileuszowa dla pracownika samorządowego wzór pisma 2019

Wniosek o wypłatę nagrody jubileuszowej – wzór

Najnowsze pliki

Ostatnio wyszukiwane

Kategorie

Podanie o nagrodę jubileuszową wzór — PDFik.pl

Read More

Nagroda jubileuszowa 25 lat pracy wzór wniosku — e-Dokumencik

Article author: e-dokumencik.pl

Reviews from users: 14879 Ratings

Ratings Top rated: 3.5

Lowest rated: 1

Summary of article content: Articles about Nagroda jubileuszowa 25 lat pracy wzór wniosku — e-Dokumencik Wniosek o przyznanie Nagrody JubIleuszowej. po 25 latach pracy – 100 … propozycja udzielenia referencji Pismo w sprawie przyznania nagrody Podanie o … …

Most searched keywords: Whether you are looking for Nagroda jubileuszowa 25 lat pracy wzór wniosku — e-Dokumencik Wniosek o przyznanie Nagrody JubIleuszowej. po 25 latach pracy – 100 … propozycja udzielenia referencji Pismo w sprawie przyznania nagrody Podanie o …

Table of Contents:

Jak napisać podanie o nagrodę jubileuszową

Czy pracownik musi napisać podanie o nagrodę jubileuszową

Pismo w sprawie przyznania nagrody

Wypłata nagrody jubileuszowej

Najnowsze pliki

Ostatnio wyszukiwane

Kategorie

Nagroda jubileuszowa 25 lat pracy wzór wniosku — e-Dokumencik

Read More

See more articles in the same category here: https://toplist.xosotanphat.com/blog.

Zasady przyznania nagrody jubileuszowej – wzór

Zgodnie z Kodeksem pracy pracownikom za wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia. Zasady przyznawania nagród mogą być uregulowane w regulaminie pracy, regulaminie wynagradzania bądź też w oddzielnym dokumencie. Poniżej wzór regulaminu przyznawania nagrody oraz oświadczenie pracownika przyjmującego nagrodę. Zgodnie z art. 105 Kodeksu pracy pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczyniają się szczególnie do wykonywania zadań zakładu, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia. Katalog nagród jest otwarty, a rodzaj nagrody zależy przede wszystkim od zaangażowania pracownika w wykonywaną pracę. Można jednakże wyróżnić: – nagrody pieniężne (np. premie uznaniowe, dodatkowe świadczenia pieniężne), – nagrody rzeczowe (np. zegarek, udział w uroczystym bankiecie), – nagrody prestiżowe (np. list gratulacyjny, pochwała w obecności współpracowników/klientów). Redakcja poleca: Zatrudnianie i zwalnianie pracowników – praktyczny poradnik (książka) Uznaniowość nagrody Przyznanie nagrody jest zatem uznaniowe i zależy wyłącznie od woli pracodawcy. Uznaniowość w udzielaniu nagrody jest ograniczona przez ogólne zasady Kodeksu pracy, takie jak obowiązek równego traktowania i zakaz dyskryminacji pracowników. Zasady przyznawania nagród Zasady przyznawania nagród mogą być uregulowane w regulaminie pracy, regulaminie wynagradzania bądź też w oddzielnym dokumencie albo też mogą nie przybrać żadnej oficjalnej formy. Jeśli pracodawca zdecyduje się na uregulowanie tej sprawy, winien zachować obowiązujące procedury i stworzone zasady przedstawić pracownikom do zapoznania się. Zaleca się jednakże, by dokument dotyczący udzielania nagród został stworzony, co ułatwi z pewnością komunikację między pracodawcą a pracownikami, wpływając zarazem na wydajność pracy oraz eliminując ewentualne konflikty. Przyznanie nagrody wymaga pisemnego oświadczenia złożonego przez pracodawcę i musi zostać przez niego podpisane. W przedmiotowym piśmie o przyznaniu nagrody należy określić imię i nazwisko pracownika oraz wskazać wysokość nagrody i termin jej wypłaty. Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia składa się do akt osobowych pracownika – w części B. Nagroda a premia W języku potocznym często nieprawidłowo używa się zamiennie pojęcia nagroda i premia. Tymczasem są to dwa różne terminy. Nagroda jest świadczeniem o charakterze stricte uznaniowym i zależy wyłącznie od woli pracodawcy (nie jest składnikiem wynagrodzenia). Tymczasem premia to składnik wynagrodzenia, który może mieć charakter stały bądź zmienny, jednak zazwyczaj jest wypłacana w zależności od efektów pracy konkretnego pracownika. W praktyce można wyróżnić dwa rodzaje premii: – premię regulaminową – prawo do jej wypłaty powstaje w momencie spełnienia określonych w przepisach wewnątrzzakładowych przesłanek (od momentu stworzenia stosownych aktów wewnętrznych, np. regulaminu premiowania, zapisu w regulaminie wynagradzania czy układzie zbiorowym pracy, uzyskują charakter regulaminowy, a nie uznaniowy). – premię uznaniową – której przyznanie uzależnione jest od swobodnego uznania pracodawcy, a zapis przesłanek do jej uzyskania w stosownych regulacjach wewnątrzzakładowych nie jest konieczny. Premia uznaniowa jest więc de facto nagrodą. Wypłata premii uznaniowej nie podlega kontroli organów rozstrzygających spory ze stosunku pracy, co oznacza, że pracownikowi nie przysługuje prawo jej dochodzenia, jeżeli czuje się pokrzywdzony pominięciem go przy przyznawaniu nagród lub niezadowolony z wysokości przyznanego świadczenia. Jeżeli warunki premiowania są określone w sposób na tyle konkretny, by mogły podlegać kontroli, to świadczenie ma charakter premii regulaminowej. W takim przypadku decyzja w przedmiocie przyznania premii nie zależy od swobodnego uznania podmiotu zatrudniającego, lecz od wypełnienia podlegających kontroli warunków określonych w regulaminie, a dotyczących zarówno prawa do premii, jak i jej wysokości. Gdy natomiast przyznanie premii pozostawione zostało swobodnemu uznaniu podmiotu zatrudniającego (brak sprawdzalnych i możliwych do kontroli kryteriów), świadczenie ma charakter nagrody, choćby nazwane zostało premią. Dołącz do nas na Facebooku! Premia jest składnikiem wynagrodzenia niesamodzielnym, występującym obok wynagrodzenia zasadniczego, stanowiącym jego uzupełnienie. Premia może mieć charakter: – stały – gdy wypłacana jest periodycznie, za spełnienie określonych przesłanek, gdy nie jest uzależniona od szczególnych osiągnięć; – niestały – gdy wypłacana jest tylko za okresy, w jakich wystąpiły okoliczności będące przesłankami do wypłacenia premii. Uzgodnienia z zoz Przy wprowadzaniu regulaminu nagród i premiowania w zakładach pracy, w których funkcjonują zakładowe organizacje związkowe, należy mieć na uwadze, że treść regulaminu nagród i premiowania powinna zostać uzgodniona z tymi organizacjami. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.), jeżeli w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania, regulaminów nagród i premiowania (…) organizacje związkowe albo organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art. 24125a Kodeksu pracy nie przedstawią wspólnie uzgodnionego stanowiska w terminie 30 dni, decyzje w tych sprawach podejmuje pracodawca, po rozpatrzeniu odrębnych stanowisk organizacji związkowych. Zadaj pytanie na FORUM Regulamin przyznawania nagrody jubileuszowej – wzór ZARZĄDZENIE nr ………………….. z dnia ………………………………….. …………………………………………….. (osoba reprezentująca jednostkę) w sprawie Regulaminu przyznawania nagrody jubileuszowej Na podstawie: art. 105 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: § 1 Wprowadza się do stosowania w ……………………………………………………………………………………………………. (nazwa jednostki) „Regulamin przyznawania narody jubileuszowej”, stanowiący Załącznik do niniejszego zarządzenia. § 2 1. Wszystkich pracowników …………………………………… (nazwa jednostki) zobowiązuję do zapoznania się z ww. Regulaminem i do przestrzegania podanych w nim zasad. 2. Odpowiedzialny za prawidłową realizację postanowień zawartych w Regulaminie jest …………………………….. § 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ……………………………………….. ……………………………………………………………. (podpis osoby reprezentującej jednostkę) Załącznik do Zarządzenia nr ………. z dnia ………………………………………. REGULAMIN przyznawania nagrody jubileuszowej 1.. Każdemu pracownikowi przysługuje prawo do otrzymania nagród jubileuszowych za wieloletnią, nienaganną pracę w wysokości: 1) po 5 latach pracy – ………………………….. % podstawy, 2) po 10 latach pracy – ………………………….. % podstawy, 3) po 15 latach pracy – ………………………….. % podstawy, itd. co 5 lat. 2. Do okresów pracy zalicza się okresy zatrudnienia u pracodawcy z wyłączeniem urlopów bezpłatnych i nieobecności nieusprawiedliwionych. Do okresu pracy nie zalicza się pracy u innych pracodawców. 3. Prawo do nagród jubileuszowych i ich wysokość ustalane są zgodnie z regulaminem wynagradzania. 4. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie zasadnicze określone w umowie o pracę lub innym akcie indywidualnym pracownika obowiązujące w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej. 5. Ciężar udowodnienia okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej spoczywa na pracowniku. 6. Nagroda jubileuszowa jest wypłacana w dniu nabycia prawa do niej lub niezwłocznie po tym terminie. 7. Pracownik nie nabywa prawa do nagrody jubileuszowej lub traci prawo do nagrody nabytej albo zobowiązany jest do zwrotu nagrody jubileuszowej z odsetkami ustawowymi od dnia jej wypłaty, jeżeli w okresie, za który ona przysługuje albo przed dniem jej wypłaty: – spowodował szkodę na niekorzyść pracodawcy, klienta lub kontrahenta, – dokonał przestępstwa lub popełnił wykroczenie: w czasie pracy, miejscu pracy lub z użyciem mienia pracodawcy albo wobec klienta lub kontrahenta, – przyczynił się do powstania ww. szkody, przestępstwa lub wykroczenia, – naruszył umowę o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy lub wyczerpał znamiona nieuczciwej konkurencji. 8. W przypadku gdyby pracodawca dowiedział się o ww. zdarzeniach po wypłaceniu nagrody jubileuszowej, pracownik obowiązany jest zwrócić nagrodę wypłaconą za okres, w którym ww. zdarzenia powstały lub trwały (w przypadku ciągłego charakteru zdarzeń) wraz z odsetkami ustawowymi od dnia jej (ich) wypłat(y). 9. W uzasadnionych przypadkach pracodawca może przyznać nagrodę pomimo wystąpienia ww. zdarzeń lub odstąpić od dochodzenia zwrotu nagrody. 10. Pozbawienie prawa do nagrody z innych przyczyn albo zmiana zasad jej przyznawania lub obliczania wymaga wypowiedzenia zmieniającego umowę o pracę. ……………………………………………………………. (pieczęć i podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę albo osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy) Oświadczenie pracownika Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości zakres powyższych informacji. ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. (miejscowość, data) (podpis pracownika) Pismo przyznające nagrodę jubileuszową ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. (pieczęć nagłówkowa pracodawcy) (miejscowość i data) Pan (Pani) ……………………………………………………………. Za wieloletnią, nienaganną pracę z okazji jubileuszu ……………… lat pracy przyznaję Panu (Pani) nagrodę jubileuszową w kwocie ………………………………………………………….. Pragnę podziękować Panu (Pani) za wkład, jaki Pan (Pani) wnosi w powodzenie i pozytywny wizerunek Firmy. Jednocześnie pragnę Panu (Pani) złożyć życzenia spełnienia planów zawodowych i wszystkiego najlepszego w życiu osobistym. ……………………………………………………………. (pieczęć i podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę albo osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy)

komu i kiedy przysługuje?

Kodeks pracy nie reguluje pojęcia nagrody jubileuszowej, czyli nie przysługuje ona wszystkim pracownikom. Nagroda jubileuszowa jest wypłacana na podstawie zasad i trybu określonego w odrębnych aktach, które obejmują określone grupy zawodowe. Aktami mówiącymi o tej nagrodzie są m.in. Karta nauczyciela, ustawa o służbie cywilnej, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o zakładach opieki zdrowotnej czy ustawa o pracownikach urzędów skarbowych. Na podstawie innych rozporządzeń do nagrody jubileuszowej mają również prawo pracownicy instytucji kultury, bibliotek i górnicy. Dla pozostałych grup zawodowych to pracodawcy mogą ustalać własne postanowienia dotyczące nagrody. Ustalenia te powinny być zawarte w przepisach wewnętrznych, np. w regulaminie wynagradzania, umowie o pracę lub układzie zbiorowym pracy. Okresy zatrudnienia uprawniające do nagrody jubileuszowej Do stażu pracy, który uprawnia do nagrody jubileuszowej, wlicza się wszystkie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy (gdy podlegają zaliczeniu do okresu pracy, od którego zależą przywileje przysługujące pracownikom). Okresy, które uprawniają pracownika do nagrody jubileuszowej to m.in.: wszystkie zakończone zatrudnienia (na podstawie stosunku pracy), prowadzenie indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie, pobieranie zasiłku dla bezrobotnych, przebywanie na urlopie wychowawczym. Warto pamiętać, że przy ustalaniu stażu pracy nie bierze się pod uwagę okresów prowadzenia działalności gospodarczej oraz pracy na podstawie umów cywilnoprawnych. Według wyroku Sądu Najwyższego z 4 czerwca 2008 r. (II PK 292/07; M.Pr.Pracy nr 12/2008) nagroda jubileuszowa przysługuje z tytułu obiektywnie osiągniętego stażu pracy. Oznacza to, że jej wypłata nie powinna być uzależniona od posiadania konkretnego dokumentu potwierdzającego ten okres np. wyłącznie od świadectw pracy. Mimo to, świadectwo wciąż jest podstawowym środkiem dokumentowania czasu zatrudnienia. Zawiera ono bowiem dane, które wpływają na uznanie okresu zatrudnienia do stażu uprawniającego do nagrody jubileuszowej. Nagroda jubileuszowa – data wypłaty Nagroda jubileuszowa wypłacana jest po osiągnięciu pewnego stażu pracy. Zazwyczaj jest to dzień, w którym pracownik nabywa do niej prawo. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 21 maja 1991 r., I PZP 16/91 OSNC 1992/1/10, prawo do nagrody jubileuszowej przysługuje w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, który nazwą lub datą odpowiada dniowi, w którym pracownik podjął zatrudnienie. Należy jednak pamiętać, że po dostarczeniu przez zatrudnionego dokumentów potwierdzających staż pracy w innych zakładach pracy potrzebny jest czas do prawidłowego obliczenia nagrody. Dlatego praktyka przyjmuje, że nagroda jubileuszowa wypłacana jest niezwłocznie, jednak nie później niż w dniu wypłaty wynagrodzenia za pracę. Obliczanie nagrody jubileuszowej W przypadku pracowników samorządowych co do zasady podstawą do obliczenia nagrody jubileuszowej jest wynagrodzenie przysługujące w dniu nabycia prawa do nagrody. Jednak gdy nagroda zostanie wypłacona w późniejszym terminie i gdy naliczona od tej pensji będzie wyższa, wówczas liczy się ją od tej wyższej płacy. Przykład 1. Pracownik samorządowy osiągnął 20-letni staż pracy 30 marca. Nagroda jubileuszowa zostanie wypłacona 10 kwietnia. Zgodnie z aneksem 1 kwietnia wzrośnie jego wynagrodzenie. Wówczas podstawą obliczenia nagrody jest wynagrodzenie przysługujące mu w dniu nabycia do niej prawa, czyli podwyższone wynagrodzenie. W sytuacji, gdy zmienia się wymiar czasu pracy, wtedy podstawą obliczenia nagrody jest wynagrodzenie przysługujące mu w dniu nabycia do niej prawa. Czyli jeżeli dzień uzyskania prawa do nagrody wystąpił przed zmianą wymiaru czasu pracy, a wypłacona ma być w trakcie pracy na nowym etacie, wówczas podstawą do obliczenia nagrody jest płaca sprzed zmiany wymiaru czasu pracy. POLECAMY Rozliczaj wygodnie pracowników online! Generuj umowy i wyliczaj wynagrodzenia! Generuj umowy i wyliczaj wynagrodzenia! Rozliczaj podatki i ZUS przez internet! Rozliczaj podatki i ZUS przez internet! Zapomnij co to Płatnik! Załóż bezpłatne konto Zacznij bezpłatny 30 dniowy okres próbny bez żadnych zobowiązań! Przykład 2. 1 kwietnia zmieniono wymiar czasu pracy pracownika z całego na ¾ etatu. 40-letni staż pracy osiągnie on 15 kwietnia. W tym przypadku podstawą wymiaru nagrody jest wynagrodzenie z okresu po zmianie etatu. Wysokość nagród jubileuszowych dla pracowników służby cywilnej przedstawia tabela: Staż pracy Wysokość nagrody 20 lat 75% wynagrodzenia miesięcznego 25 lat 100% wynagrodzenia miesięcznego 30 lat 150% wynagrodzenia miesięcznego 35 lat 200% wynagrodzenia miesięcznego 40 lat 300% wynagrodzenia miesięcznego 45 lat 400% wynagrodzenia miesięcznego Warto zwrócić uwagę, że wysokości nagród pomiędzy różnymi grupami mogą się różnić. Dla porównania poniżej przedstawiono wysokość nagród dla nauczycieli:

Nagroda jubileuszowa – praktyczne problemy

Artykuł pochodzi z wydania: Maj 2022 Zgodnie z generalną zasadą pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej z dniem osiągnięcia wymaganego stażu pracy. Szczegółowy sposób ustalania tego uprawnienia oraz określania wysokości nagrody wynika jednak z różnych ustaw dotyczących konkretnych grup pracowników sfery budżetowej lub z przepisów wewnątrzzakładowych. Nagroda jubileuszowa jest uprawnieniem związanym ze stosunkiem pracy. Zasadniczo pracownik nabywa je w terminie, w którym upływa okres zatrudnienia upoważniający do otrzymania tej nagrody. Wypłata powinna nastąpić już w następnym dniu (czyli niezwłocznie), a w razie opóźnienia pracownikowi należą się od tego momentu odsetki. Potwierdza to uchwała Sądu Najwyższego z 26 lutego 1990 r. (III PZP 57/89), w której wskazano: Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w ostatnim dniu okresu pracy uprawniającego do tej nagrody bądź w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających nagrody jubileuszowe (…), jeżeli przepisy o wynagrodzeniu albo inne przepisy szczególne nie stanowią inaczej. W uchwale z 21 maja 1991 r. (I PZP 16/91) SN sprecyzował, że: Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, który nazwą lub datą odpowiada dniowi, w którym pracownik podjął zatrudnienie. Zasady dla różnych grup pracowników Nie ma ogólnie obowiązujących przepisów określających zasady przyznawania pracownikom nagród jubileuszowych przez pracodawcę. Nie jest to również świadczenie powszechne – przysługuje pracownikom sfery budżetowej (członkom korpusu służby cywilnej, pracownikom urzędów państwowych, pracownikom samorządowym, nauczycielom) na podstawie odrębnych ustaw (pragmatyk służbowych). W pozostałych przypadkach ma ono charakter fakultatywny. Wówczas zasady przyznawania nagrody należy ująć w przepisach wewnątrzzakładowych (układzie zbiorowym pracy lub regulaminie wynagradzania), do których stosowania jest zobowiązany pracodawca. Nagroda jubileuszowa jest świadczeniem jednorazowym. Generalnie pracownik nabywa do niej prawo z dniem osiągnięcia wymaganego stażu pracy. Jest to wyłączne kryterium uprawniające do nagrody. Na ogół pod uwagę brane są wszystkie okresy zatrudnienia. Należy jednak pamiętać, że na mocy odrębnych przepisów w ogólnym stażu uwzględnia się także okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendiów przez bezrobotnych absolwentów, okresy działalności kombatanckiej, prowadzenia gospodarstwa rolnego lub świadczenia pracy w takim gospodarstwie, odbywania czynnej służby wojskowej Pracownicy samorządowi Ustawa o pracownikach samorządowych (dalej: ups) i przepisy wykonawcze do tej ustawy zawierają samodzielne regulacje w zakresie nagród jubileuszowych dla tej grupy pracowników. Nagroda jubileuszowa przysługuje pracownikowi samorządowemu (art. 36 ust. 2 ups) bez względu na podstawę nawiązania stosunku pracy (niezależnie od tego, czy jest to umowa o pracę, wybór czy powołanie). Warunkiem jest spełnienie kryterium osiągnięcia przez pracownika odpowiedniego stażu pracy. Nagroda jubileuszowa przysługuje po raz pierwszy po 20 latach pracy. Prawo do następnych nagród jest nabywane po upływie kolejnych pięcioletnich okresów. Wysokość świadczenia wzrasta wraz ze zwiększaniem się stażu pracy. Zgodnie z pragmatyką samorządową nagroda jubileuszowa przysługuje w wysokości: 75% wynagrodzenia miesięcznego – po 20 latach pracy; 100% wynagrodzenia miesięcznego – po 25 latach pracy; 150% wynagrodzenia miesięcznego – po 30 latach pracy; 200% wynagrodzenia miesięcznego – po 35 latach pracy; 300% wynagrodzenia miesięcznego – po 40 latach pracy; 400% wynagrodzenia miesięcznego – po 45 latach pracy. Do okresów zatrudnienia, które uprawniają do nagrody jubileuszowej, wlicza się także czas pracy wykonywanej w ramach wszystkich zakończonych wcześniej stosunków pracy (w tym w podmiotach spoza sfery budżetowej) oraz okresy, które na podstawie odrębnych przepisów wliczane są do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. To oznacza, że wyliczając staż pracy, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, uwzględnia się wszystkie okresy zatrudnienia, jakie zostały zakończone i potwierdzone świadectwami pracy, o ile się nie dublują (lub tylko w tej części, w której się nie dublują). Ponadto do stażu dolicza się inne odpowiednio udokumentowane okresy, np. pozostawania w ewidencji urzędu pracy z prawem do zasiłku lub stypendium. Członkowie służby cywilnej Na podstawie art. 91 ustawy o służbie cywilnej (dalej: usc) członek korpusu służby cywilnej również otrzymuje nagrodę jubileuszową za wieloletnią pracę. Wysokość tej nagrody jest bezpośrednio związana z kwotą miesięcznego wynagrodzenia danej osoby oraz z okresem jej zatrudnienia. Pierwsza nagroda należy się po 20 latach pracy, a jej wysokość wynosi 75% wynagrodzenia miesięcznego. Następne świadczenia przyznaje się po upływie kolejnych pięcioletnich okresów (zasady są analogiczne do tych przewidzianych dla pracowników samorządowych). Zgodnie z art. 91 ust. 2 usc do okresu pracy uprawniającego do uzyskania nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Nie uwzględnia się przy tym okresów zatrudnienia w partii komunistycznej oraz w organach bezpieczeństwa państwa (w rozumieniu art. 2 ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów). Pracownicy SPZOZ-ów Przepisem szczególnym zobowiązującym pracodawcę do wypłaty nagrody jubileuszowej jest również art. 62 ustawy o działalności leczniczej (dalej: udl). Zgodnie z tym przepisem za długoletnią pracę pracownikowi samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (dalej: SPZOZ) przysługują nagrody jubileuszowe w wysokości: 75% miesięcznego wynagrodzenia – po 20 latach pracy; 100% miesięcznego wynagrodzenia – po 25 latach pracy; 150% miesięcznego wynagrodzenia – po 30 latach pracy; 200% miesięcznego wynagrodzenia – po 35 latach pracy; 300% miesięcznego wynagrodzenia – po 40 latach pracy. Z kolei art. 64 udl stanowi, że sposób ustalania okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej, a także szczegółowe zasady jej obliczania i wypłacania wynikają z przepisów o wynagrodzeniu obowiązujących u danego pracodawcy. Ustawodawca pozostawia więc pracodawcy swobodę w zakresie ustalania tych zasad. Co istotne, obowiązek wypłaty nagrody jubileuszowej na podstawie ustawy dotyczy tylko nagród dla pracowników SPZOZ-ów. W przypadku pozostałych pracowników podmiotów leczniczych świadczenie ma charakter fakultatywny. Jak wynika z wyroku SN z 21 września 2006 r. (II PK 11/06), SPZOZ-y są jednostkami samofinansującymi się, co oznacza, że z posiadanych środków i uzyskanych przychodów pokrywają koszty działalności i zobowiązań oraz ujemny wynik finansowy (art. 35b ust. 1 i art. 60 ust. 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej). Pracownicy SPZOZ-ów nie są pracownikami jednostki budżetowej w rozumieniu art. 1 ust. 2 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, dlatego zasady ustalania wynagrodzeń tych osób oraz innych świadczeń związanych z pracą są określane w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie wynagradzania i są dostosowane do sytuacji finansowej pracodawcy. Pracownicy podmiotów leczniczych działających w formie jednostek budżetowych Zasady przyznawania nagród jubileuszowych pracownikom podmiotów leczniczych zostały opisane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej. Z § 9 tego rozporządzenia wynika, że pracodawca wypłaca nagrody jubileuszowe, wliczając wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Przejście na emeryturę lub rentę przed uzyskaniem prawa do nagrody Pracownik samorządowy, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy i któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje w tym momencie mniej niż 12 miesięcy, otrzymuje nagrodę w dniu rozwiązania stosunku pracy. Warto doprecyzować, że sformułowanie „przejście na emeryturę” oznacza zamianę statusu pracownika lub pracownika-emeryta na status wyłącznie emeryta. Zgodnie z wyrokiem SN z 11 października 2007 r. (III PK 40/07) odprawa emerytalna przysługuje pracownikowi, jeżeli rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło w związku z przejściem pracownika na emeryturę, choćby ją przedtem pobierał, chyba że już wcześniej skorzystał z uprawnienia do odprawy. Taka sama zależność wystąpi w przypadku nagrody jubileuszowej. Jeśli pracownik rozwiązał stosunek pracy z powodu uzyskania prawa do emerytury i otrzymał nagrodę jubileuszową, która przysługiwałaby mu w ciągu najbliższych 12 miesięcy, a następnie na nowo podjął zatrudnienie, nie będzie mógł otrzymać nagrody po raz kolejny. Co istotne, opisana zasada przewidująca wcześniejszą wypłatę nagrody jubileuszowej odnosi się jedynie do pracowników samorządowych. W przypadku pozostałych pracowników zatrudnionych w sferze budżetowej można odwołać się do wewnątrzzakładowego aktu prawnego (np. regulaminu wynagradzania), z którego mogą wynikać analogiczne reguły. Prawo do nagrody jubileuszowej wynika bowiem nie tylko z ustaw dotyczących danej grupy pracowników (tzw. pragmatyk służbowych), ale również z przepisów wewnętrznych obowiązujących u danego pracodawcy. Każda z takich regulacji zawiera odrębne postanowienia dotyczące zasad nabywania uprawnień do nagrody jubileuszowej. Należy zauważyć, że nawet jeśli pracodawca nie jest zobowiązany do wypłaty nagrody jubileuszowej, może z własnej inicjatywy wprowadzić to świadczenie w zakładzie pracy, określając inne zasady niż te opisane w ogólnych przepisach. Ustalenie czasu zatrudnienia Kluczowym kryterium przyznania nagrody jubileuszowej jest osiągnięcie określonego stażu pracy, przy czym chodzi tu nie tyle o faktyczne wykonywanie pracy, ile o fakt pozostawania w zatrudnieniu. To oznacza, że należy uwzględnić również okres nieodpłatnej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, ponieważ nieobecności pracownika (zarówno usprawiedliwione, jak i nieusprawiedliwione) nie rzutują na ciągłość zatrudnienia mającą wpływ na ustalenie uprawnień pracowniczych. […] Marek Choczaj Autor jest specjalistą z zakresu prawa pracy, wykładowcą akademickim i trenerem.

So you have finished reading the pismo w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej wzór topic article, if you find this article useful, please share it. Thank you very much. See more: Pismo w sprawie przyznania nagrody, Nagroda jubileuszowa dla pracownika samorządowego wzór pisma 2019, Wzór wniosku o nagrodę, Czy trzeba składać wniosek o nagrodę jubileuszową, Nagroda jubileuszowa wzór wniosku, Nagroda jubileuszowa dla pracownika samorządowego wzór pisma, nagroda jubileuszowa nauczyciela – jak liczyć, Karta Nauczyciela

So you have finished reading the pismo w sprawie przyznania nagrody topic article, if you find this article useful, please share it. Thank you very much. See more: Nagrody dla pracowników pomysły

See also  Top 26 먼저 그 나라와 의를 구하라 The 178 Correct Answer

Leave a Comment