Top 33 Na Mapie Polski Zaznaczono Wybrane Parki Narodowe Zapisz Ich Nazwy Best 78 Answer

You are looking for information, articles, knowledge about the topic nail salons open on sunday near me na mapie polski zaznaczono wybrane parki narodowe zapisz ich nazwy on Google, you do not find the information you need! Here are the best content compiled and compiled by the https://toplist.foci.com.vn team, along with other related topics such as: na mapie polski zaznaczono wybrane parki narodowe zapisz ich nazwy


\”Przeżyj to! Polskie parki narodowe\” – Babiogórski Park Narodowy
\”Przeżyj to! Polskie parki narodowe\” – Babiogórski Park Narodowy


na mapie polski zaznaczono wybrane parki narodowe zapisz ich nazwy

 • Article author: zskarlino.pl
 • Reviews from users: 40058 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about na mapie polski zaznaczono wybrane parki narodowe zapisz ich nazwy Na mapie Polski zaznaczono wybrane parki narodowe. Zapisz ich nazwy. … Dopasuj do odpowiedniego opisu nazwę parku narodowego. A. Pieniński Park Narodowy. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for na mapie polski zaznaczono wybrane parki narodowe zapisz ich nazwy Na mapie Polski zaznaczono wybrane parki narodowe. Zapisz ich nazwy. … Dopasuj do odpowiedniego opisu nazwę parku narodowego. A. Pieniński Park Narodowy.
 • Table of Contents:
na mapie polski zaznaczono wybrane parki narodowe zapisz ich nazwy
na mapie polski zaznaczono wybrane parki narodowe zapisz ich nazwy

Read More

Parki narodowe w Polsce – Wikipedia, wolna encyklopedia

 • Article author: pl.wikipedia.org
 • Reviews from users: 27880 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.4 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Parki narodowe w Polsce – Wikipedia, wolna encyklopedia Park narodowy – jedna z form ochrony przyrody w Polsce. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z 2004 r. obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Parki narodowe w Polsce – Wikipedia, wolna encyklopedia Park narodowy – jedna z form ochrony przyrody w Polsce. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z 2004 r. obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi …
 • Table of Contents:

Spis treści

Działalność[edytuj edytuj kod]

Lista parków narodowych w Polsce[edytuj edytuj kod]

Muzea prowadzone przy parkach narodowych[edytuj edytuj kod]

Planowane parki narodowe[edytuj edytuj kod]

Zobacz też[edytuj edytuj kod]

Uwagi[edytuj edytuj kod]

Przypisy[edytuj edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj edytuj kod]

Menu nawigacyjne

Parki narodowe w Polsce – Wikipedia, wolna encyklopedia
Parki narodowe w Polsce – Wikipedia, wolna encyklopedia

Read More

Parki Narodowe w Polsce: Lista, Mapa oraz Opisy – Hasające Zające

 • Article author: hasajacezajace.com
 • Reviews from users: 30215 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.4 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Parki Narodowe w Polsce: Lista, Mapa oraz Opisy – Hasające Zające Największym ssakiem Biebrzańskiego Parku Narodowego jest łoś! Szacuje się, że jest ich tutaj nawet 400 sztuk. W roku 2020 w wyniku … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Parki Narodowe w Polsce: Lista, Mapa oraz Opisy – Hasające Zające Największym ssakiem Biebrzańskiego Parku Narodowego jest łoś! Szacuje się, że jest ich tutaj nawet 400 sztuk. W roku 2020 w wyniku … Parki Narodowe w Polsce – lista wszystkich Parków oraz krótkie opisy każdego z nich, Informacje praktyczne, ciekawostki oraz zdjecia
 • Table of Contents:

Parki Narodowe w Polsce

1 Babiogórski Park Narodowy

2 Białowieski Park Narodowy

3 Biebrzański Park Narodowy

4 Bieszczadzki Park Narodowy

5 Park Narodowy „Bory Tucholskie”

6 Drawieński Park Narodowy

7 Gorczański Park Narodowy

8 Park Narodowy Gór Stołowych

9 Kampinoski Park Narodowy

10 Karkonoski Park Narodowy

11 Magurski Park Narodowy

12 Narwiański Park Narodowy

13 Ojcowski Park Narodowy

14 Pieniński Park Narodowy

15 Poleski Park Narodowy

16 Roztoczański Park Narodowy

17 Słowiński Park Narodowy

18 Świętokrzyski Park Narodowy

19 Tatrzański Park Narodowy

20 Park Narodowy „Ujście Warty”

21 Wielkopolski Park Narodowy

22 Wigierski Park Narodowy

23 Woliński Park Narodowy

Nowe Parki Narodowe w Polsce

Parki Narodowe w Polsce Nasz Projekt

Parki Narodowe w Polsce: Lista, Mapa oraz Opisy - Hasające Zające
Parki Narodowe w Polsce: Lista, Mapa oraz Opisy – Hasające Zające

Read More

na mapie polski zaznaczono wybrane parki narodowe zapisz ich nazwy

 • Article author: www.ko.rzeszow.pl
 • Reviews from users: 40962 ⭐ Ratings
 • Top rated: 5.0 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about na mapie polski zaznaczono wybrane parki narodowe zapisz ich nazwy Na mapie w zadaniu 6. numerami zaznaczono wybrane rzeki Polski. Podaj ich nazwy. … Uzupełnij zdania wpisując nazwy parków narodowych z terenu Polski. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for na mapie polski zaznaczono wybrane parki narodowe zapisz ich nazwy Na mapie w zadaniu 6. numerami zaznaczono wybrane rzeki Polski. Podaj ich nazwy. … Uzupełnij zdania wpisując nazwy parków narodowych z terenu Polski.
 • Table of Contents:
na mapie polski zaznaczono wybrane parki narodowe zapisz ich nazwy
na mapie polski zaznaczono wybrane parki narodowe zapisz ich nazwy

Read More

na mapie polski zaznaczono wybrane parki narodowe zapisz ich nazwy

 • Article author: www.geografia24.eu
 • Reviews from users: 48763 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.2 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about na mapie polski zaznaczono wybrane parki narodowe zapisz ich nazwy Zlokalizuj ich położenie na mapie względem maksymalnych zasięgów zlodowaceń Wisły … Na mapie numerami 1.-4. oznaczono wybrane parki narodowe w Polsce. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for na mapie polski zaznaczono wybrane parki narodowe zapisz ich nazwy Zlokalizuj ich położenie na mapie względem maksymalnych zasięgów zlodowaceń Wisły … Na mapie numerami 1.-4. oznaczono wybrane parki narodowe w Polsce.
 • Table of Contents:
na mapie polski zaznaczono wybrane parki narodowe zapisz ich nazwy
na mapie polski zaznaczono wybrane parki narodowe zapisz ich nazwy

Read More

na mapie polski zaznaczono wybrane parki narodowe zapisz ich nazwy

 • Article author: www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl
 • Reviews from users: 16330 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.9 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about na mapie polski zaznaczono wybrane parki narodowe zapisz ich nazwy Na mapie numerami 1 – 5 oznaczono wybrane parki narodowe. Rozpoznaj parki po opisie, uzupełnij tabelę. Źródło: Pomysły na lekcje,. Tajemnice przyrody 5,. Nowa … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for na mapie polski zaznaczono wybrane parki narodowe zapisz ich nazwy Na mapie numerami 1 – 5 oznaczono wybrane parki narodowe. Rozpoznaj parki po opisie, uzupełnij tabelę. Źródło: Pomysły na lekcje,. Tajemnice przyrody 5,. Nowa …
 • Table of Contents:
na mapie polski zaznaczono wybrane parki narodowe zapisz ich nazwy
na mapie polski zaznaczono wybrane parki narodowe zapisz ich nazwy

Read More


See more articles in the same category here: https://toplist.foci.com.vn/blog.

Parki narodowe w Polsce – Wikipedia, wolna encyklopedia

Rozmieszczenie parków narodowych na terenie Polski

Park narodowy – jedna z form ochrony przyrody w Polsce. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z 2004 r.[1] obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe. Park narodowy tworzy się w celu zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów.

Zasoby przyrodnicze parków narodowych zalicza się do strategicznych zasobów naturalnych Polski zgodnie z art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju[2].

Powierzchnia parków narodowych podzielona jest na obszary różniące się zastosowaniem odrębnych metod ochrony przyrody. Wyróżnia się obszar ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej.

Na obszarach graniczących z parkiem wyznacza się otulinę parku narodowego. W otulinie może być utworzona strefa ochronna zwierząt łownych, niepodlegająca włączeniu do obwodów łowieckich. Teren parków narodowych udostępniony jest do zwiedzania, lecz ruch turystyczny może się tu odbywać wyłącznie w wyznaczonych obszarach, szlakach, drogach, ścieżkach.

Parki narodowe finansowane są z budżetu centralnego. Zarządzają nimi dyrektorzy, a organem doradczym jest Rada Parku. Do 30 kwietnia 2004 parki były nadzorowane przez Krajowy Zarząd Parków Narodowych. Od 1 maja 2004 jego obowiązki przejęło Ministerstwo Środowiska – Departament Leśnictwa, Ochrony Przyrody i Krajobrazu a od 19 stycznia 2007 Samodzielny Wydział ds. Obszarów Natura 2000 i Parków Narodowych. Po powstaniu GDOŚ i RDOŚ 15 października 2008, zadania wynikające z nadzoru Ministra Środowiska nad parkami narodowymi wypełnia Departament Ochrony Przyrody Ministerstwa Środowiska.

W polskich parkach narodowych prowadzone są liczne programy badawcze. Parki odgrywają istotną rolę w edukacji ekologicznej społeczeństwa. Na terenie parków narodowych możliwe jest zwiedzanie oraz turystyka i udostępniają one dobrze rozwiniętą infrastrukturę turystyczną. Wiele z nich posiada specjalnie przygotowane szlaki i centra dydaktyczne oraz muzea przyrodnicze. Zgodnie z ustawą wstęp do parków narodowych może być darmowy lub płatny, jednak cena jednorazowego biletu nie może przekraczać siedmiu złotych.

Lista parków narodowych w Polsce [ edytuj | edytuj kod ]

Muzea prowadzone przy parkach narodowych [ edytuj | edytuj kod ]

Planowane parki narodowe [ edytuj | edytuj kod ]

Jurajski Park Narodowy [ edytuj | edytuj kod ]

Projektowany park narodowy w Polsce, w województwie śląskim, mający obejmować obszar pomiędzy Zawierciem a Częstochową, stanowiący część Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Jurajski Park Narodowy miałby być dwudziestym czwartym parkiem narodowym w Polsce, o jednej z najmniejszych powierzchni.

Pierwsze plany powstania parku sięgają lat siedemdziesiątych a pomysł narodził się wśród botaników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Projekt Parku wykonał zespół z Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem prof. dra hab. Romualda Olaczka[3].

Turnicki Park Narodowy [ edytuj | edytuj kod ]

Turnicki Park Narodowy o powierzchni 19 tysięcy hektarów miałby powstać na terenie gmin Bircza, Fredropol i Ustrzyki Dolne w województwie podkarpackim. Proponowane granice Parku rozciągać się miały od granicy państwowej z Ukrainą koło Kalwarii Pacławskiej, poprzez Leszczyny, Makową i Rybotycze (granicą lasu), obok Posady Rybotyckiej przez Łodzinkę Dolną i Wolę Korzeniecką w okolice Birczy i dalej (granicą lasu) do Leszczawy Dolnej i Górnej i wreszcie przez Trzcianiec, Wojtkową i Jureczkową do granicy państwowej z Ukrainą na północ od Krościenka[4].

Historia starań o Turnicki Park Narodowy [ edytuj | edytuj kod ]

Pierwsze propozycje utworzenia parku narodowego na terenie Pogórza Przemyskiego pojawiły się przed II wojną światową. Park narodowy miał powstać na bazie lasów należących do Polskiej Akademii Umiejętności, zapisanych Akademii testamentem Pawła Tyszkowskiego i Piotra Kwiatkowskiego[potrzebny przypis] i nosić nazwę Wschodniokarpacki Park Narodowy[5].

Kolejna propozycja utworzenia parku narodowego pojawiła się w maju 1982 roku, na II zjeździe Ligi Ochrony Przyrody w Przemyślu, dzięki staraniom profesorów Janusza Kotlarczyka i Jerzego Pióreckiego[4]. Zaproponowano nazwę – „Park Narodowy Doliny Środkowego Wiaru”. Proponowano również nazwy: „Park Narodowy Brzeżnych Karpat”, „Lędziański Park Narodowy”, „Wschodniokarpacki Park Narodowy”[4], oraz najbardziej popularny projekt nazwy „Turnicki Park Narodowy”. Nazwa ta wywodzi się od centralnie położonego dzikiego masywu górskiego Turnica (563 m n.p.m.) oraz wypływającej zeń rzeki o tej samej nazwie[4]. Znajduje się tam Rezerwat przyrody Turnica. Na obszarze tym bytują wilki, rysie, żbiki oraz gniazduje 9 par orła przedniego.

Minister ochrony środowiska Stefan Kozłowski w 1992 zaproponował utworzenie parku występując z wnioskiem do wojewody przemyskiego.

W 1994 propozycja utworzenia Parku została pozytywnie zaopiniowana przez Państwową Radę Ochrony Przyrody.

W 1995 Rada Ekologiczna przy Prezydencie RP domagała się szybkiego utworzenia Turnickiego Parku Narodowego. Jednak ówczesny minister Stanisław Żelichowski uznał, iż nie widzi możliwości powołania nowego parku. Poparła go Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, która wcześniej wobec projektu miała stanowisko pozytywne. Również samorządy gmin Bircza i Fredropol stanowczo sprzeciwiły się projektowi utworzenia Turnickiego Parku Narodowego. 15 lutego 1996 roku powołano społeczną radę Turnickiego Parku Narodowego, w skład której weszli autorzy projektu, profesorowie Stefan Kozłowski i Roman Andrzejewski, przyrodnicy oraz przedstawiciele Pracowni na rzecz Wszystkich Istot. Przewodniczącym rady został ornitolog Przemysław Kunysz[6]. Od początku prowadzenia kampanii na rzecz utworzenia Turnickiego Parku Narodowego stowarzyszeniu Pracownia na rzecz Wszystkich Istot udało się uzyskać poparcie dla tej idei w mediach lokalnych i ogólnopolskich, stowarzyszenie zebrało około 50 tysięcy podpisów pod petycjami na rzecz parku. W 1997 roku trafiły one do Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa[7]. W 1998 propozycja była omawiana w Senacie RP[8]. W 1999 roku Przemyskie Towarzystwo Ornitologiczne wspólnie z Pracownią na rzecz Wszystkich Istot wystosowało do Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa list, w którym proponowały wprowadzenie „Moratorium dla Lasów Arłamowskich”, które powstrzymałoby niekorzystne zmiany w środowisku leśnym na terenie przyszłego TPN do momentu jego utworzenia[9]. Obecnie pozyskuje się na tym terenie ok. 100 000 m³ drewna rocznie[10][potrzebny przypis].

W marcu 2008 odbyło się spotkanie założycielskie Stowarzyszenia na rzecz Utworzenia Turnickiego Parku Narodowego. Celem Stowarzyszenia miało być m.in. promocja tej inicjatywy oraz przekazywanie rzetelnych informacji o funkcjonowaniu parku, edukowanie w kwestiach świadomości ekologicznej, podejmowanie działań prawnych, reagowanie na inwestycje stojące w jasnej sprzeczności z prawem ochrony przyrody i dyrektywami – siedliskową i ptasią[11]. Aktualnie jedną z organizacji pozarządowych prowadzących działania na rzecz promowania idei utworzenia Turnickiego Parku Narodowego oraz kreowania zrównoważonego rozwoju w przyszłej otulinie parku zajmuje się Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze.

W 2015 złożono wnioski w sprawie ustanowienia pomnikami przyrody 1064 jodeł pospolitych (o obwodzie 3 – 4,7 m), 748 buków zwyczajnych (o obwodzie 3 – 5,6 m), 45 jaworów (258–412 cm obwodu) oraz 74 grabów pospolitych (1,9 – 3,3 m obwodu), stanowiących najcenniejsze okazy drzewostanu na terenie postulowanego Parku[12].

W roku 2017 w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie złożony został projekt utworzenia na łącznej powierzchni 8 106,79 ha rezerwatu przyrody „Reliktowa Puszcza Karpacka” chroniącego najcenniejsze przyrodniczo obszary planowanego Turnickiego Parku Narodowego. Regionalnemu organowi ochrony środowiska poza projektem aktu prawnego powołującego rezerwat przekazano ponad 400-stronnicową dokumentację opisującą unikatowe w skali kraju walory przyrodnicze tego terenu[13][14][15].

Mazurski Park Narodowy [ edytuj | edytuj kod ]

Mazurski Park Narodowy miałby zostać wyodrębniony z terenów obecnego parku krajobrazowego i obejmować: rzekę Krutynię, jeziora Nidzkie i Łuknajno. Są dwie propozycje obszarów: mniejsza ma obejmować 34,5 tys. ha, większa – 39,5 tys. ha. W obu tych wariantach największą powierzchnię w parku zajmowałaby woda a następnie lasy i bagna. Skarb Państwa jest właścicielem ponad 90% tych terenów[16].

Szczeciński Park Narodowy [ edytuj | edytuj kod ]

W latach 80. XX wieku na terenie Puszczy Bukowej na południowy wschód od Szczecina przewidywano objęcie ochroną około 8000 hektarów powierzchni, przy czym połowę stanowić miał park narodowy, a połowę – krajobrazowy (Szczeciński Park Krajobrazowy „Puszcza Bukowa”, powstały ostatecznie 4 listopada 1981, ma powierzchnię 20 938 hektarów, w tym otulina – 11 842 ha). Jako argument na rzecz powstania parku podawano względy ochrony przyrody, a także zapewnienie mieszkańcom Szczecina terenów aktywnego wypoczynku[17].

W 1993 powołano w Szczecinie Towarzystwo Miłośników Puszczy Bukowej, którego celem było stworzenie lobby popierającego utworzenie Szczecińskiego Parku Narodowego[18]. Działania te nie przyniosły rezultatów.

Park Narodowy Dolina Dolnej Odry [ edytuj | edytuj kod ]

Utworzony 28 czerwca 1995 roku na terenie brandenburskiego powiatu Uckermark w Niemczech Park Narodowy Doliny Dolnej Odry (niem. Nationalpark Unteres Odertal), obejmujący obszar 10 418 ha na lewym brzegu Odry, stanowi część polsko-niemieckiego zespołu obszarów chronionych, obejmującego po polskiej stronie Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry i Cedyński Park Krajobrazowy. Dokumentacja projektowa parku powstała w 1991 roku, przy czym zakładała utworzenie parku narodowego po obu stronach granicy (autorami dokumentacji byli profesorowie Michael Succow i Mieczysław Jasnowski). Od tego czasu trwają starania o pełne zrealizowanie tego projektu, które inicjowane są przez Stowarzyszenie Przyjaciół Niemiecko-Polskiego Europejskiego Parku Narodowego Dolina Dolnej Odry (Verein der Freunde des Deutsch-Polnischen Europa-Nationalparks Unteres Odertal e.V.) z siedzibą w Criewen koło Schwedt/Oder.

Park powołany został w celu ochrony dna doliny Odry wraz z jej starorzeczami i kompleksami szuwarów, łąk zalewowych i lasów łęgowych. Zbocza doliny Odry porastają lasy mieszane, miejscami także murawy kserotermiczne. Zróżnicowanie siedlisk jest znaczne i warunkuje występowanie ogromnej różnorodności gatunkowej flory i fauny, zwłaszcza ptaków.

Lasy Mirachowskie [ edytuj | edytuj kod ]

Przed II wojną światową czynione były przygotowania do utworzenia w kompleksie Lasów Mirachowskich (7000 ha) Parku Narodowego ze względu na walory krajobrazowo-przyrodnicze (jeziora, leśne uroczyska, liczny starodrzew) oraz unikatową florę i faunę (żółw błotny, paproć górska podrzeń żebrowiec). Jednak wiele roślin (tyrfobiontów) w tym rejonie zanikło w wyniku melioracji torfowisk prowadzonych w okresie PRL[19], podobnie działalność człowieka doprowadziła do wyginięcia głuszca, chronionego na tym obszarze już od 1916 roku. Aktualnie walory tego obszaru chronione są w rezerwatach Staniszewskie Zdroje, Kurze Grzędy, Żurawie Błota, Jezioro Turzycowe, Leśne Oczko, Staniszewskie Błoto, Lubogoszcz i Szczelina Lechicka.

Poza ww. wysuwano również projekty utworzenia Parków Narodowych: Knyszyńskiego, Orawskiego, Janowskiego, Sobiborskiego, Chełmskiego, Puszczy Śląskiej[20], Stawów Milickich[21], Podziemnego Parku Narodowego – Kopalni Soli Wieliczka[22] oraz Parku Narodowego Doliny Górnej Odry [23].

Trudności prawne związane z tworzeniem nowych parków narodowych w Polsce [ edytuj | edytuj kod ]

W uchwale z dnia 7 września 2020 r. Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oceniła negatywnie istniejący stan prawny dotyczący możliwości tworzenia oraz powiększania parków narodowych w Polsce:

Uzależnienie utworzenia parku narodowego od zgody jednostek samorządu terytorialnego, na których obszarze park narodowy miałby powstać – mimo że sprawa ta nie ma charakteru lokalnego, lecz ogólnopaństwowy – budzi istotne i uzasadnione wątpliwości co do zgodności z Konstytucją, w szczególności z jej art. 5, art. 31 ust. 3, art. 74 oraz art. 86. Godzi ono w ciążący na władzy publicznej obowiązek ochrony środowiska i wspierania jego poprawy przy uwzględnieniu zasady zrównoważonego rozwoju, jak też w obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego współczesnym i przyszłym pokoleniom. Obecny stan prawny uniemożliwia prowadzenie polityki państwa, gdyż nie jest ono w stanie osiągać celów, które zakłada w aktach planistycznych. Przewidują one bezskutecznie od lat utworzenie co najmniej Turnickiego, Jurajskiego oraz Mazurskiego Parku Narodowego, jak też powiększenie powierzchni innych parków narodowych. Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, https://www.uw.edu.pl/uchwala-rady-wpia-w-sprawie-zmiany-systemu-tworzenia-i-powiekszania-parkow-narodowych/

{{Cytat}} Gołe linki: “źródło”.

Zobacz też [ edytuj | edytuj kod ]

Parki Narodowe w Polsce: Lista, Mapa oraz Opisy

Parki Narodowe w Polsce

Parki narodowe w Polsce biorą pod swoje skrzydła naprawdę wyjątkowe miejsca, które wyróżniają się swoimi wartościami przyrodniczymi i krajoznawczymi, a na ich terenie ochronie podlega cała przyroda ożywiona i nieożywiona. Na dzień dzisiejszy, mamy w Polsce 23 parki narodowe, a my sami nie wiemy, który a nich jest tym najpiękniejszym. Choć z racji naszej słabości do gór, zapewne szukalibyśmy swojego faworyta na południu kraju

Parki Narodowe w Polsce Mapa

Najstarszym parkiem narodowym w Polsce jest Pieniński Park Narodowy, natomiast najmniejszym Ojcowski Park Narodowy. Z kolei województwo małopolskie jest szczęśliwym posiadaczem największej ilości miejsc o takim statusie – aż pięć. Zresztą bez różnicy, gdzie i jak duży, warto odwiedzić każdy park z osobna! Do czego Was serdecznie namawiamy i do czego sami dążymy!

1. Babiogórski Park Narodowy

Park został utworzony 30 października 1954 i ma powierzchnię 33,9 km2. Znajduje się on w Polsce południowej, w województwie małopolskim, tuż przy granicy ze Słowacją. Symbolem parku jest okrzyn jeleni, czyli gatunek rośliny z rodziny selerowatych. W Polsce odkryto go jedynie w Karpatach, w dwóch miejscach – na Malinowej Skale w Beskidzie Śląskim, gdzie został odkryty w 2003 roku oraz właśnie na Babiej Górze, gdzie znany był od lat.

Ochronie ścisłej podlega prawie jedna trzecia powierzchni parku, w skład którego wchodzą piętra reglowe: piętro halne, piętro kosodrzewiny, górnoreglowy bór świerkowy oraz fragmenty lasów regla dolnego. Warte podkreślenia jest, że w partii szczytowej Babiej Góry występuje jedyne w Beskidach piętro halne oraz wiele zanikających stawków osuwiskowych. Babiogórski Park Narodowy jest ostoją choćby dla niedźwiedzia, wilka oraz rysia. Na szczyt Królowej Beskidów prowadza piękne szlaki.

Opis Szlaku na Babią Górę – Kliknij Tutaj

2. Białowieski Park Narodowy

Park został utworzony w roku 1932, a jego powierzchnia wynosi 105,17 km2. Znajduje się w północno-wschodniej części Polski, w województwie podlaskim, tuż przy granicy z Białorusią. Jego symbolem jest żubr, którego właśnie tutaj uchroniono od zagłady. Białowieski Park Narodowy jest drugim najstarszym parkiem narodowym w Polsce i jednym z pierwszych w Europie. Park chroni fragmenty najlepiej zachowanej Puszczy Białowieskiej, czyli ostatniego w Europie fragmentu lasu pierwotnego oraz największej na świecie populacji żubra żyjącego na wolności. Obecnie w Białowieskiej Puszczy, po obu stronach granicy, żyje około 1000 żubrów. Co warte podkreślenia, na świecie żyje 4500 sztuk tego gatunku i wszystkie pochodzą z białowieskiej hodowli. Las natomiast jest najlepiej zachowanym lasem naturalnym na Nizinie Wschodnioeuropejskiej. Znacząco przeważają tutaj lasy liściaste. Na terenie Puszczy stwierdzono występowanie ponad 12 tysięcy gatunków zwierząt, gdy w całej Polsce jest ich ok. 40 tysięcy. Jednak szacuje się, że flora puszczy jest rozpoznana dopiero w połowie.

3. Biebrzański Park Narodowy

Park został utworzony 9 września 1993 roku. Jest największym Parkiem Narodowym w Polsce, jego powierzchnia to 592,23 km². Jest on położony w północno wschodniej Polsce, w województwie podlaskim. Niemal cała rzeka Biebrza znajduje się pod ochroną, od jej źródeł, aż do ujścia do Narwi, łącznie około 155 km2. Symbolem parku jest wędrowny ptak – batalion, zwany również bojownikiem. Na biebrzańskich bagnach można spotkać aż 271 gatunków ptaków. Wiele z nich tu żeruje oraz odpoczywa podczas corocznych wędrówek. Największym ssakiem Biebrzańskiego Parku Narodowego jest łoś! Szacuje się, że jest ich tutaj nawet 400 sztuk. W roku 2020 w wyniku katastrofalnego pożaru spłonęła spora część tego przyrodniczego cudu.

4. Bieszczadzki Park Narodowy

Park został utworzony w roku 197,3 a jego powierzchnia wynosi 292,02 km². Symbolem jest ryś, którego niegdyś zwano ostrowidzem. Park położony jest w Bieszczadach Zachodnich, w województwie podkarpackim. Jest jakby upchnięty w sam koniuszek Polski, tuż przy granicy z Ukrainą oraz Słowacją. Jest trzecim co do wielkości parkiem narodowym w Polsce i największym w polskich górach. Bieszczadzki Park Narodowy chroni najwyższe partie polskiej części Karpat Wschodnich. W skład parku wchodzi gniazdo Tarnicy wraz z Haliczem, Rozypańcem oraz Szerokim Wierchem. Znajdziecie tutaj również Bukowe Berdo, obie połoniny, czy też grupę Wielkiej Rawki. Czyli wszystko to, co najpiękniejsze w Bieszczadach. Ścisłej ochronie podlega prawie 70% jego powierzchni, co jest najlepszym wskaźnikiem pośród wszystkich 23 parków narodowych w Polsce. Można tutaj spotkać prawie wszystkie krajowe duże ssaki drapieżne: niedźwiedzia, watahy wilków, rysie, żbiki. Są również żubry i jelenie, które najmocniej dają o sobie znać podczas jesiennych rykowisk.

Najpiękniejsze Szlaki w Bieszczadach – Kliknij Tutaj

5. Park Narodowy „Bory Tucholskie”

Ochrona przyrody w ramach Parku Narodowego „Bory Tucholskie” rozpoczęła się oficjalnie w roku 1996. Powierzchnia terenów chronionych wynosi 46,13 km², więc relatywnie niedużo. Znajduje się on w południowej części województwa pomorskiego, niedaleko Chojnic. Symbolem parku jest głuszec stojący na gałęzi sosny, czyli gatunek dużego ptaka z rodziny kurowatych. Ptak ten już niestety nie występuje na tym obszarze. W Polsce głuszec jest skrajnie nielicznie występującym ptakiem lęgowym. W związku z tym jest zagrożony wyginięciem. Powierzchnia leśna parku obejmuje jedynie 1,9% całkowitej powierzchni leśnej. Na jego terenie znajduje się 21 jezior. Największym z nich jest Jezioro Ostrowite o powierzchni 272 ha. Siedem je i tworzy tzw. Strugę Siedmiu Jezior. Jest to w zasadzie niewielka rzeka o długości prawie 14 km. Bory Tucholskie to jeden z największych kompleksów borów sosnowych w Polsce. Ochroną ścisłą objęto 7% jego powierzchni.

6. Drawieński Park Narodowy

Ten park narodowy o powierzchni 113,42 km² utworzono w roku 1990. Znajduje się w północno-zachodniej Polsce, na terenie trzech województw – lubuskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. W jego godle odnajdziecie wydrę. Lasy stanowią tutaj aż 83 % powierzchni chronionej. W większości są to lasy bukowe, dębowo-bukowe, a także bory sosnowe. Jest tutaj około 20 zbiorników wodnych, w tym unikatowe Jezioro Czarne. 10 % parku stanowią jeziora oraz rzeki. Jezioro Czarne jest to bezodpływowy akwen, który powstał około 10 000 lat temu, jako pozostałość po bryle wytopionego martwego lodu.

7. Gorczański Park Narodowy

Gorczański Park Narodowy został utworzony w 1981 roku. Jego powierzchnia wynosi obecnie 70,30 km². Znajduje się on w województwie małopolskim, pomiędzy Rabką i Nowym Targiem. Symbolem parku jest salamandra plamista – jaszczur ognisty, prowadzący samotny, drapieżny tryb życia. Jej nazwa najprawdopodobniej sięga rodowodem języka perskiego, w którym salamandra oznacza „żyjąca w ogniu”. Park swoim zasięgiem obejmuje najciekawsze, centralne pasmo Gorców, w tym masywy Turbacza i Gorca. Lasy stanowią aż 95% powierzchni parku, liczne są w nich drzewa w wieku powyżej 100 lat. Największym bogactwem gór jest puszcza karpacka. Można tutaj spotkać choćby dzika, jelenia, wydrę, borsuka, czy też gronostaja. Jednak to polany stanowią najbardziej charakterystyczny element gorczańskiego krajobrazu.

Opis Gorczańskich Szlaków – Kliknij Tutaj

8. Park Narodowy Gór Stołowych

Park Narodowy Gór Stołowych został utworzony 16 września 1993 i obejmuje ochroną obszar 63,40 km². Znajduje się w województwie dolnośląskim, w Kotlinie Kłodzkiej, na terenie Sudetów Środkowych, tuż przy granicy z Czechami. Jest jednym z dwóch parków narodowych na Dolnym Śląsku. Symbolem parku jest Szczeliniec Wielki, czyli najwyższy szczyt pasma. Jest tutaj pięknie i tajemniczo, a Góry Stołowe należą do jednych z wyjątkowych na skalę europejską przedstawicieli gór płytowych. Odnajdziecie tutaj fantazyjne formy skalne, pochowane częstokroć w lasach oraz kręte labirynty. Stąd nazwa – Skalne Miasta.

Góry Stołowe Najpiękniejsze Szlaki – Kliknij Tutaj

9. Kampinoski Park Narodowy

Park został utworzony 16 stycznia 1959 i dziś obejmuje obszar 385,48 km². Jest jedynym parkiem narodowym w województwie mazowieckim. W godle Parku odnajdziecie łosia. Swoim obszarem obejmuje tereny Puszczy Kampinoskiej w pradolinie Wisły. Najbardziej charakterystycznymi elementami jego krajobrazu są wydmy oraz obszary bagienne. Uważa się, że tutejsze wydmy stanowią najlepiej zachowany kompleks wydm śródlądowych w Europie. Oprócz łosi, w kampinoskich lasach schronienie znalazły też choćby wilki, bobry oraz rysie. Utworzono tutaj szlaki turystyczne o długości około 360 km oraz Kampinoski Szlak Rowerowy o długości 144,5 km. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie

Ścieżki przez Kampinoski Park Narodowy – Kliknij Tutaj

10. Karkonoski Park Narodowy

Karkonoski Park Narodowy powstał w roku 1959 i swoją ochroną obejmuje obszar o powierzchni 55,80 km². Znajduje się w województwie dolnośląskim, w Sudetach Zachodnich, przy granicy z Czechami. U podnóży Karkonoszy odnajdziecie dwa ośrodki turystyczne – Karpacz oraz Szklarską Porębę. Wraz z Parkiem Narodowym Gór Stołowych reprezentują w naszym zestawieniu województwo dolnośląskie. Symbolem parku jest dzwonek karkonoski oraz goryczka trojeściowa. Pierwszy z nich swoje stanowiska ma wyłącznie w Karkonoszach oraz czeskim Wysokim Jesioniku. Karkonoski Park Narodowy swoją ochroną obejmuje szczytowe partie Karkonoszy oraz dwie enklawy w postaci Wodospadu Szklarki oraz góry Chojnik. Odnajdziecie tutaj przepyszne panoramy, rumowiska oraz fantazyjne skalne formacje.

Śnieżka Który Szlak Wybrać? – Kliknij Tutaj

Szklarska Poręba dla Aktywnych – Kliknij Tutaj

18 Atrakcji w Karpaczu – Kliknij Tutaj

11. Magurski Park Narodowy

Magurski Park Narodowy powstał w roku 1995 i dziś obejmuje obszar 194,39 km². Leży na granicy województw małopolskiego i podkarpackiego, w samym sercu Beskidu Niskiego. Jego symbolem jest orlik krzykliwy, czyli gatunek dużego, wędrownego ptaka drapieżnego z rodziny jastrzębiowatych. Ponad 90% powierzchni parku zajmują lasy. Pod ochroną znajduje się przede wszystkim wyjątkowy w skali Karpat obszar przejścia pomiędzy Karpatami Zachodnimi a Karpatami Wschodnimi. Beskid Niski to obecnie najbardziej dzikie góry w Polsce. Mając olbrzymie szczęście, możecie tu spotkać wszystkie największe drapieżniki występujące w naszym kraju.

Opis Szlaku na Lackową – Kliknij Tutaj

12. Narwiański Park Narodowy

Park został utworzony w roku 1996 i swoją mocą chroni obszar o powierzchni 68,10 km². Znajduje się w północno-wschodniej Polsce, w województwie podlaskim, nieco na zachód od Białegostoku. Symbolem Narwiańskiego Parku Narodowego jest błotniak stawowy. Jest to gatunek dużego ptaka drapieżnego z rodziny jastrzębiowatych. W parku można spotkać siedliska wielu zagrożonych ptaków jak choćby bielika zwyczajnego i bojownika bataliona. Na obszarze parku rzeka Narew przybiera charakter rzeki anastomozującej, czyli płynie równocześnie kilkoma, dość krętymi korytami, o stałym przebiegu. Dominuje tutaj roślinność bagienna. Dla zwiedzających udostępniono kładki przez bagna Istnieje również możliwość wyruszenia na szlaki kajakowe.

Spacer po Narwiańskich Kładkach – Kliknij Tutaj

13. Ojcowski Park Narodowy

Park powstał w roku 1956 i jest najmniejszym parkiem narodowym w Polsce. Ochroną obejmuje obszar 21,46 km². Znajduje się w województwie małopolskim, 16 kilometrów na północ od Krakowa. W godle parku znajduje się nietoperz i nic w tym dziwnego, skoro zamieszkuje go 17 z 25 żyjących na terenie naszego kraju gatunków nietoperzy. Występują tutaj liczne jaskinie, w tym ta najsłynniejsza Jaskinia Łokietka. Natomiast w Jaskini Ciemnej odkryto najstarsze szczątki człowieka na terenie naszego kraju. Pięknie prezentują się wapienne skałki i ostańce, w tym choćby Maczuga Herkulesa, Brama Krakowska, czy Igła Deotymy. Na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego znajdziecie również ruiny zamku kazimierzowskiego oraz Pałac w Pieskowej Skale.

Ojcowski Park Narodowy – Kliknij Tutaj

14. Pieniński Park Narodowy

Jest to najstarszym parkiem narodowym w Polsce. Został utworzony 1 czerwca 1932. Swoją powierzchnią obejmuje dzisiaj 23,46 km². Znajduje się w województwie małopolskim, tuż przy granicy ze Słowacją. W jego godle widnieje najpiękniejszy tutejszy szczyt, jakim są Trzy Korony, choć nie są one najwyższym szczytem Pienin. Turystom udostępniono 35 km szlaków, a sam park ma najwyższy wskaźnik odwiedzin w przeliczeniu na 1ha powierzchni.

Oprócz turystów można tutaj spotkać również dziki, jelenie, borsuki, rysie oraz liczne grono nietoperzy. Pienińskie łąki słyną z różnorodności motyli, których w Pieninach naliczono ok. 1600 gatunków., w tym ten najsłynniejszy – niepylak apollo. Park zajmuje najcenniejsze pod kątek krajoznawczym fragmenty Pienin Właściwych – Masyw Trzech Koron, Pieniny Czorsztyńskie, Pieninki i Przełom Dunajca.

Najpiękniejsze Szlaki w Pieninach – Kliknij Tutaj

15. Poleski Park Narodowy

Został założony w roku 1990 i obejmuje swoją ochroną 97,62 km². Znajduje się we wschodniej części Polski, w województwie lubelskim, w polskiej części Polesia, w obrębie Równiny Łęczyńsko-Włodawskiej. Symbolem parku jest żuraw. Obszar parku jest zdecydowanie równiny oraz podmokły. Chroni liczne bagna, jeziora krasowe, stawy, torfowiska oraz naturalne kompleksy leśne, w których znajdziecie bogactwo flory oraz fauny. Na terenie parku procesy formowania się dolin rzecznych praktycznie jeszcze się nie zaznaczyły. Można tutaj podziwiać namiastkę tundry, a Poleski Park Narodowy jest jednym z najbogatszych w ptactwo obszarów w kraju. Przyjazd w jego progi będzie nie lada gratką nie tylko dla ornitologów.

16. Roztoczański Park Narodowy

Park został utworzony w roku 1974 i ma powierzchnie 84,82 km². Znajduje się w południowo-wschodniej części Polski, na Roztoczu, w województwie lubelskim. Jego symbolem jest konik polski. W Roztoczańskim Parku Narodowym istnieje hodowla koników polskich. Jest najbardziej zalesionym parkiem w Polsce, lasy zajmują 95,5 % jego powierzchni. Obejmuje najcenniejsze przyrodniczo obszary Roztocza

17. Słowiński Park Narodowy

Został utworzony w roku 1967, a jego powierzchnia wynosi 215,72 km². Tylko dwa parki narodowe w Polsce są większe – Kampinoski oraz Biebrzański. Słowiński Park Narodowy jest położony w środkowej części polskiego wybrzeża, w województwie pomorskim, w okolicach Łeby. Jego symbolem jest mewa srebrzysta. Najbardziej charakterystycznym elementem parku jest wydmowy pas mierzei z ruchomymi wydmami. Ponadto zachwycą nas tu przymorskie jeziora, bagna, łąki, torfowiska, nadmorskie bory i lasy. Można tutaj spotkać około 260 gatunków ptaków, z czego 170 wyprowadza lęgi.

18. Świętokrzyski Park Narodowy

Park został utworzony w roku 1950, zajmuje powierzchnie 76,26 km², a jego symbolem jest jeleń. Jest położony jest w centralnej części Gór Świętokrzyskich, około 15 km na północny wschód od Kielc. Jest jednym z najbardziej zalesionych parków w Polsce. Lasy, stanowiące nawet 95% powierzchni, są domem dla 187 gatunków pająków. Na górskich grzbietach można spotkać charakterystyczne rumowiska skalne zwane gołoborzami.

Opis Szlaku na Łysicę (KGP) – Kliknij Tutaj

19. Tatrzański Park Narodowy

Tatrzański Park Narodowy powstał w roku 1954 i swoją ochronę roztacza na powierzchni 211,87 km². Znajduje się w województwie małopolskim. Jego symbolem jest kozica tatrzańska. Jest to populacja introdukowana tu w latach 1969–74 i jest najdalej na północ wysuniętą populacją kozicy. Według jesiennego liczenia z roku 2018, po obu stronach Tatr żyje 1431 kozic, co jest rekordową ilością. Powierzchnia Tatr wynosi ok. 785 km², z czego 175 km² znajduje się po polskiej stronie.

Tatry są jedynymi krajowymi górami o charakterze alpejskim. Oprócz kozic warto wspomnieć o żyjących tutaj świstakach oraz niedźwiedziach. Wśród ptaków króluje orzeł przedni. Tatrzańska flora i fauna charakteryzują się sporą ilością gatunków endemicznych.

Opisy Tatrzańskich Szlaków – Kliknij Tutaj

20. Park Narodowy „Ujście Warty”

Utworzono go w roku 2001, a jego powierzchnia wynosi 80,74 km². Jest najmłodszym parkiem narodowym w Polsce, którego siedziba znajduje się w Chyrzynie, nieopodal Kostrzyna nad Odrą. Obejmuje rozlewiska tworzone w dużej mierze przez rzekę Postomię, u ujścia Warty do Odry. Symbolem parku jest gęś zbożowa. Utworzono go dla ochrony jednej z najważniejszej w Polsce ostoi ptaków wodnych i błotnych, na którą składają się unikatowe tereny podmokłe, łąki oraz pastwiska. Na terenie parku można spotkać aż 245 gatunków ptaków, z czego 174 lęgowych, a 26 gatunków należy do gatunków ginących. Znajduje się tutaj największe zimowisko arktycznego gatunku łabędzia krzykliwego, oraz około 30 bielików.

21. Wielkopolski Park Narodowy

Park Narodowy został tutaj utworzony w roku 1957. Swoją ochroną obejmuje 75,83 km². Znajduje się nad Wartą, na południe od Poznania. Jego symbolem jest puszczyk, czyli najliczniejsza i najczęściej spotykana sowa Europy. 18 obszarów o łącznej powierzchni 260 ha objęto ochroną ścisłą. Park odwiedza ok. 1,2 mln osób rocznie. Wielkopolski Park Narodowy chroni obszar krajobrazu polodowcowego, charakteryzującego się typowymi formami ukształtowania terenu jak moreny, ozy, drumliny oraz choćby jeziora rynnowe. Największym głazem narzutowym tutaj jest Głaz Leśników o obwodzie 10,5 metra. Spotkamy tu 227 gatunków lęgowych i przelotnych.

22. Wigierski Park Narodowy

Został powołany do życia w dniu 1 stycznia 1989. Obejmuje obszar 150,79 km² i jest jednym z większych parków w Polsce. Znajduje się w północno wschodniej części Polski, w województwie podlaskim, na północnym skraju Puszczy Augustowskiej. Symbolem parku jest bóbr na tle jeziora Wigry. Na jego obszarze znajdują się 42 jeziora, których łączna powierzchnia wynosi ponad 28 km². W centralnej części parku znajduje się jezioro Wigry o krętej i urozmaiconej linii brzegowej. Szczególnej ochronie podlega tutaj bóbr, którego populacja wynosi tu około 250 sztuk.

23. Woliński Park Narodowy

Park powstał w roku 1960 i chroni obszar o powierzchni 109,37 km². Znajduje się w województwie zachodniopomorskim, w środkowo-zachodniej części wyspy Wolin. Jego symbolem jest orzeł bielik. Na terenie parku stworzono 7 punktów ochrony ścisłej. Wyspa Wolin znajduje się na trasie głównego szlaku przelotu ptaków wzdłuż wybrzeża Bałtyku. Stąd też można tutaj spotkać ponad 230 różnych gatunków ptactwa. Najwyższe klify osiągają wysokość aż 95 m, a destrukcyjny wpływ morza na klify przesuwa linię brzegową o około 80 cm każdego roku. Proces ten nazywa się abrazją. Krajobraz dominujący na terenie parku jest związany z moreną czołową, która graniczy z morzem oraz zalewem.

Parki Narodowe w Polsce – Pieniny

Nowe Parki Narodowe w Polsce

Obecnie w Polsce projektowane są kolejne parki narodowe. Najbliżej finalizacji jest Jurajski Park Narodowy, który byłby pierwszym takim miejscem w województwie śląskim. Ochroną byłby objęty obszar pomiędzy Zawierciem a Częstochową. Jeśli powstanie, będzie to jeden z najmniejszych parków w kraju. Kolejnym mocnym kandydatem jest Turnicki Park Narodowy w województwie podkarpackim. Obecnie znajduje się tutaj rezerwat przyrody, gdzie swoją ostoję mają wilki, żbiki, rysie oraz orły. Nazwa pochodzi od dzikiego masywu górskiego Turnica. Ponadto kandydatami są choćby Mazurski Park Narodowy, Szczeciński Park Narodowy, Park Narodowy Dolina Dolnej Odry, chroniący starorzecza, szuwary oraz łąki zalewowe i lasy łęgowe. Trzymamy kciuki!

Parki Narodowe w Polsce Nasz Projekt

Dziś, kiedy przyszedł moment, że nasze górskie wędrówki z ciężkimi plecakami odłożyliśmy na dalekie jutro, postanowiliśmy, że przeniesiemy naszą przygodę z odkrywaniem przyrody na nieco inny grunt. Zdecydowaliśmy, że nieśpiesznie będziemy odwiedzać po kolei polskie parki narodowe. Obecnie jesteśmy już prawie w połowie naszego małego projektu. Nie ukrywamy, że nasze dotychczasowe statystki są mocno związane z górskimi wojażami i położeniem wielu parków w Małopolsce i na Podlasiu, w miejscach, gdzie regularnie bywamy. Na naszej stronie już niedługo powinny pojawić się na kolejne wpisy.

So you have finished reading the na mapie polski zaznaczono wybrane parki narodowe zapisz ich nazwy topic article, if you find this article useful, please share it. Thank you very much. See more:

See also  Top 9 페더럴 웨이 한인회 The 34 Detailed Answer

Leave a Comment