Top 20 Matura Pisemna Angielski Przydatne Zwroty Pdf 245 Most Correct Answers

You are looking for information, articles, knowledge about the topic nail salons open on sunday near me matura pisemna angielski przydatne zwroty pdf on Google, you do not find the information you need! Here are the best content compiled and compiled by the https://toplist.foci.com.vn team, along with other related topics such as: matura pisemna angielski przydatne zwroty pdf Matura podstawowa angielski 2021, Słówka do matury z angielskiego pdf, Matura angielski podstawowy, Matura angielski 2022, Matura angielski rozszerzony, Mądre zwroty po angielsku

Table of Contents

Jaka wypowiedź pisemna na maturze z angielskiego?

Wypowiedź pisemna na maturze z języka angielskiego

Będzie to list w formie tradycyjnej lub elektronicznej albo wiadomość umieszczana na blogu lub forum internetowym z elementami opisu, relacjonowania, uzasadniania opinii, przedstawiania zalet i wad różnych rozwiązań i poglądów.

Jak napisac pracę pisemną na maturze z angielskiego?

będziesz musiał napisać dwa teksty użytkowe: krótszy: ogłoszenie, notatka, komunikat, pocztówka, ankieta – brak limitu słów (ogranicza Cię jedynie miejsce pozostawione na czystopis). dłuższy: list prywatny lub prosty list oficjalny – limit słów od 120 do 150 słów.

Jak napisac pracę pisemną na maturze z angielskiego rozszerzonego?

Na maturze rozszerzonej z języka angielskiego będziesz musiał/a napisać jedną wypowiedź pisemną zawierającą 200–250 słów. Polecenie do zadania będzie w języku polskim. Będziesz miał/a do wyboru dwa tematy. Każdy temat będzie zawierał dwa elementy, które będziesz musiał/a omówić i rozwinąć w swojej wypowiedzi pisemnej.

Co najwazniejsze na maturę z angielskiego?

Nie skupiaj się na szczegółach, powtórz sobie najważniejsze zasady dotyczące poszczególnych czasów (np. że Present Perfect łączy się z „for” i „since” itp.), podstawowe konstrukcje (np. stronę bierną czy okresy warunkowe), najważniejsze kolokacje, czyli połączenia czasowników z rzeczownikami (np.

Ile słów można przekroczyc na maturze?

Na maturze podstawowej limit słów to 80–130. Praca zawierająca 60 słów lub mniej jest oceniana wyłącznie w odniesieniu do kryterium treści. W przypadku pozostałych kryteriów (logika i spójność wypowiedzi, poprawność i zakres środków językowych) przyznaje się 0 punktów.

Jak zdać maturę z angielskiego na 30%?

Zaznaczenie poprawnych odpowiedzi z pierwszej części egzaminu, czyli zadań ze słuchu, pozwala na uzyskanie 15 punktów (30%!). Tylko dzięki tej części zdasz maturę pisemną na poziomie podstawowym. Z dwóch zadań pisemnych możesz otrzymać w sumie 15 punktów.

Co może być do napisania na maturze?

materiału stymulującego. Egzamin pisemny natomiast obejmuje krótkie formy: mail, list nieformalny, wpis na blogu lub forum oraz formy dłuższe: list formalny, artykuł publicystyczny, rozprawkę.

Czy matura jest taka trudna?

Jeśli rok czy dwa lata temu do przyjęcia na dany kierunek wystarczyło, dajmy na to, 70 procent, teraz może być potrzebne 75 procent, a może nawet 80. To oznacza, że matura wcale nie jest łatwiejsza. Trzeba ją bowiem zdać znacznie lepiej niż w poprzednich latach. Nie tylko matura jest wyjątkowa.

Ile trzeba mieć punktów żeby zdać maturę z języka angielskiego?

Natomiast w przypadku egzaminu pisemnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym należy zdobyć minimum 15 punktów, by zdać ten egzamin. Zobacz wideo Zasady organizacji egzaminów w dobie pandemii.

Ile argumentow musi być w rozprawce na maturze z angielskiego?

Przygotowując plan rozprawki, wypisz dwa-trzy argumenty popierające opisywaną tezę.

Co może być do napisania na maturze z angielskiego 2022?

Każdy uczeń może napisać maturę z dowolnie wybranego języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym.

Podzielony jest on na cztery części:
 • 30% to rozumienie ze słuchu.
 • 30% to rozumienie tekstów pisanych.
 • 20% to znajomość środków językowych.
 • 20% to praca pisemna.

Czy na angielskim rozszerzonym zawsze jest rozprawka?

Jeśli dobrze sprawdziłem, a jestem wnikliwy, w poprzednich latach na maturze z angielskiego zawsze pojawiała się rozprawka za i przeciw. Natomiast nie da się przewidzieć co będzie, należy umieć napisać wszystko. Warto zwrócić uwagę, że zmienił się system oceniania wypracowań na poziomie rozszerzonym!

Co trzeba umieć na maturę z angielskiego pisemną?

Matura pisemna na poziomie podstawowym z języka nowożytnego jest przedmiotem obowiązkowym.
 • Czasy gramatyczne. …
 • Czasowniki modalne i półmodalne. …
 • Konstrukcje czasownikowe. …
 • Czasowniki regularne i nieregularne. …
 • Czasowniki złożone (phrasal verbs) …
 • Rzeczownik.

Jak zdać maturę z angielskiego na 100%?

– ZAWSZE i dokładnie czytaj polecenia. – NIGDY nie zostawiaj żadnego pytania bez odpowiedzi; w przypadku testów wielokrotnego wyboru, jeśli nie jesteś pewien, która z nich jest trafna, zastosuj metodę eliminacji, w ostateczności – zgaduj lub strzelaj.

Ile potrzeba czasu na przygotowanie się do matury?

Do matury przygotowujemy się tak naprawdę przez 3 lata w liceum lub 4 lata w technikum. Część z uczniów nie przykłada się do lekcji z języka polskiego ? nie czyta lektur, nie odrabia prac domowych, nie pisze wypracowań? Niektórzy orientują się miesiąc przed maturą, że warto w końcu pouczyć się, żeby zdać.

Co może być do napisania na maturze z angielskiego 2022?

Każdy uczeń może napisać maturę z dowolnie wybranego języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym.

Podzielony jest on na cztery części:
 • 30% to rozumienie ze słuchu.
 • 30% to rozumienie tekstów pisanych.
 • 20% to znajomość środków językowych.
 • 20% to praca pisemna.

Jakie formy wypowiedzi na maturze?

Egzamin ustny składał się będzie z: rozmowy wstępnej, odgrywania ról, opisu ilustracji i wypowiedzi na podstawie tzw. materiału stymulującego. Egzamin pisemny natomiast obejmuje krótkie formy: mail, list nieformalny, wpis na blogu lub forum oraz formy dłuższe: list formalny, artykuł publicystyczny, rozprawkę.

Jakie są formy wypowiedzi pisemnej?

Zachwycajcie się i korzystajcie!
 • ROZPRAWKA.
 • OPOWIADANIE TWÓRCZE.
 • CHARAKTERYSTYKA POSTACI.
 • PAMIĘTNIK.
 • DZIENNIK.
 • SPRAWOZDANIE.
 • RECENZJA KSIĄŻKI.
 • RECENZJA FILMU.

Jak zakończyć maila po angielsku matura?

Zakończenie listu jest krótkie i składa się z jednego lub dwóch zdań oraz zwrotu grzecznościowego i podpisu XYZ. Przykładowo może to być: ‘That’s all my news. Please drop me a line.


Matura: zad. 10. Praca pisemna | RYE Seria maturalna 2021 #8
Matura: zad. 10. Praca pisemna | RYE Seria maturalna 2021 #8


matura pisemna angielski przydatne zwroty pdf

 • Article author: www.zsel1.pl
 • Reviews from users: 6529 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.6 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about matura pisemna angielski przydatne zwroty pdf MATURA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2021 … Wiadomość pisemna jest formą przekazywania informacji adresatowi. … Przykładowe przydatne zwroty:. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for matura pisemna angielski przydatne zwroty pdf MATURA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2021 … Wiadomość pisemna jest formą przekazywania informacji adresatowi. … Przykładowe przydatne zwroty:.
 • Table of Contents:
matura pisemna angielski przydatne zwroty pdf
matura pisemna angielski przydatne zwroty pdf

Read More

matura pisemna angielski przydatne zwroty pdf

 • Article author: www.nowaera.pl
 • Reviews from users: 11755 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.8 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about matura pisemna angielski przydatne zwroty pdf angielskiego oraz do kolegi / koleżanki z Londynu, w której … Zawsze możesz skorzystać z tabeli „Przydatne zwroty” w tym … The manual was missing. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for matura pisemna angielski przydatne zwroty pdf angielskiego oraz do kolegi / koleżanki z Londynu, w której … Zawsze możesz skorzystać z tabeli „Przydatne zwroty” w tym … The manual was missing.
 • Table of Contents:
matura pisemna angielski przydatne zwroty pdf
matura pisemna angielski przydatne zwroty pdf

Read More

Lista zwrotów przydatnych do matury pisemnej | tekst nr 11678

 • Article author: www.edukacja.edux.pl
 • Reviews from users: 13272 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Lista zwrotów przydatnych do matury pisemnej | tekst nr 11678 Lista zwrotów przydatnych do matury pisemnej. LIST PRYWATNY Dear…- drogi… I hope … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Lista zwrotów przydatnych do matury pisemnej | tekst nr 11678 Lista zwrotów przydatnych do matury pisemnej. LIST PRYWATNY Dear…- drogi… I hope … edukacja, nauczyciel, publikacja, nauczanie, szkołaEwelina Sławińska; miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski; dział: Języki obce; nr: 11678
 • Table of Contents:
Lista zwrotów przydatnych do matury pisemnej | tekst nr 11678
Lista zwrotów przydatnych do matury pisemnej | tekst nr 11678

Read More

matura pisemna angielski przydatne zwroty pdf

 • Article author: www.ceziu.pl
 • Reviews from users: 47291 ⭐ Ratings
 • Top rated: 5.0 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about matura pisemna angielski przydatne zwroty pdf I am,I am have Bern i nie używaj wyrażeń potocznych. • Stosuj zwroty i wyrażenia charakterystyczne dla danej formy, np. listu proszącego o informacje, podania o … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for matura pisemna angielski przydatne zwroty pdf I am,I am have Bern i nie używaj wyrażeń potocznych. • Stosuj zwroty i wyrażenia charakterystyczne dla danej formy, np. listu proszącego o informacje, podania o …
 • Table of Contents:
matura pisemna angielski przydatne zwroty pdf
matura pisemna angielski przydatne zwroty pdf

Read More

Matura ustna z angielskiego – Zwroty na egzamin w 2022 r.

 • Article author: www.angielski.e-matura.net
 • Reviews from users: 42599 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.9 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Matura ustna z angielskiego – Zwroty na egzamin w 2022 r. Matura z angielskiego – Serwis dla maturzystów zawierający przydatne zwroty na egzamin ustny i pisemny z języka angielskiego. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Matura ustna z angielskiego – Zwroty na egzamin w 2022 r. Matura z angielskiego – Serwis dla maturzystów zawierający przydatne zwroty na egzamin ustny i pisemny z języka angielskiego. Matura z angielskiego – Serwis dla maturzystów zawierający przydatne zwroty na egzamin ustny i pisemny z języka angielskiego.matura z angielskiego, przydatne zwroty, egzamin ustny, egzamin pisemny, nowa matura
 • Table of Contents:
See also  Top 19 Rozkład Jazdy Busów Polkowice Legnica Quick Answer
Matura ustna z angielskiego - Zwroty na egzamin w 2022 r.
Matura ustna z angielskiego – Zwroty na egzamin w 2022 r.

Read More

Jak wygląda matura z języka angielskiego – egzamin pisemny i ustny – EDGARD jezykiobce.pl

 • Article author: www.jezykiobce.pl
 • Reviews from users: 10265 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.9 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Jak wygląda matura z języka angielskiego – egzamin pisemny i ustny – EDGARD jezykiobce.pl Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Jak wygląda matura z języka angielskiego – egzamin pisemny i ustny – EDGARD jezykiobce.pl Updating Przygotowujesz się do do egzaminu maturalnego z języka angielskiego? Przeczytaj opis egzaminu oraz wskazówki, które podpowiedzą Ci, co robić, aby na egzaminie nie stracić cennych punktów.
 • Table of Contents:

Jak wygląda matura z języka angielskiego

Matura z angielskiego – struktura egzaminu pisemnego

Z jakich części składa się egzamin pisemny na maturze z angielskiego

Wypowiedź pisemna na maturze z języka angielskiego

Punktacja egzaminu pisemnego

Matura z angielskiego – egzamin ustny

Punktacja egzaminu ustnego

Udostępnij ten wpis

Angielski Repetytorium leksykalno-tematyczne A2-B1 (wydanie 2)

Hiszpański Repetytorium leksykalno-tematyczne A2-B2 (wydanie 2)

Niemiecki Repetytorium leksykalno-tematyczne A2-B1 (wydanie 2)

Rosyjski Repetytorium leksykalno-tematyczne A2-B1 (wydanie 2)

Włoski Repetytorium leksykalno-tematyczne A2-B2 (wydanie 2)

Komentarze (0)

Nowy komentarz

Jak wygląda matura z języka angielskiego - egzamin pisemny i ustny - EDGARD jezykiobce.pl
Jak wygląda matura z języka angielskiego – egzamin pisemny i ustny – EDGARD jezykiobce.pl

Read More

MATURA PISEMNA Z ANGIELSKIEGO – poziom podstawowy i rozszerzony | AleKlasa

 • Article author: aleklasa.pl
 • Reviews from users: 17492 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.7 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about
  MATURA PISEMNA Z ANGIELSKIEGO – poziom podstawowy i rozszerzony | AleKlasa Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for
  MATURA PISEMNA Z ANGIELSKIEGO – poziom podstawowy i rozszerzony | AleKlasa Updating
 • Table of Contents:

JAK PISAĆ NA MATURZE

POZIOM PODSTAWOWY

POZIOM ROZSZERZONY


			MATURA PISEMNA Z ANGIELSKIEGO – poziom podstawowy i rozszerzony | AleKlasa
MATURA PISEMNA Z ANGIELSKIEGO – poziom podstawowy i rozszerzony | AleKlasa

Read More

Teraz matura 2023 – Portal dla maturzystów – www.terazmatura.pl

 • Article author: terazmatura.pl
 • Reviews from users: 3501 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.8 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Teraz matura 2023 – Portal dla maturzystów – www.terazmatura.pl Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Teraz matura 2023 – Portal dla maturzystów – www.terazmatura.pl Updating matura,matura 2018,egzamin,kalendarz przygotowań maturalnych, polski,język,angielski,niemiecki,geografia,historia,chemia,biologia,wos,matematyka,fizyka,ustna,pisemna,przedmiot,podstawa,rozszerzenie,obowiązkowy,dodatkowy,próbna,matura próbna,zadania,zadania maturalne,CKE,egzamin próbny,program,wymagania,liceum,technikum,egzamin dojrzałości,MEN,zadania cke,zdasz to,jak zdać,przygotowania maturalne,repetytorium,vademecum,zasady oceniania,skala centylowa,centyle,staniny,wyniki na świadectwie,świadectwo,stres maturalny,wskazówki maturalne,co zabrać na maturę,arkusz,przygotowanie do matury,najtrudniejsze zadania,trudne zadania,informator 2018,matura z angielskiego,matura z niemieckiego,matura z biologii,matura z chemii,matura z fizyki,matura z geografii,matura z historii,matura z wos,matura z matematyki,polski na maturze,jak zdać maturę,jak się przygotować,zmiany na maturze,co zrobić by zdać maturę,egzamin 2018,egzamin 2018,nowe wytyczne men,nowe zadania,odpowiedź ustna z polskiego,prognozy maturalne,pewniaki maturalne,nowa era,matura z nową erą,portal maturalnyZ nami skutecznie przygotujesz się do matury! Wszystko, co trzeba wiedzieć o maturze 2018. Kalendarz przygotowań maturalnych – plan powtórek na każdy tydzień. Skorzystaj z gotowego planu lub stwórz własny. Baza zadań maturalnych i sposoby ich rozwiązywania.
 • Table of Contents:
Teraz matura 2023 - Portal dla maturzystów - www.terazmatura.pl
Teraz matura 2023 – Portal dla maturzystów – www.terazmatura.pl

Read More

Matura z angielskiego – co zrobić w ostatniej chwili? – Blog FISZKI.pl

 • Article author: blog.fiszki.pl
 • Reviews from users: 27269 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.6 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Matura z angielskiego – co zrobić w ostatniej chwili? – Blog FISZKI.pl Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Matura z angielskiego – co zrobić w ostatniej chwili? – Blog FISZKI.pl Updating Matura z angielskiego na ostatnią chwilę – czego koniecznie się nauczyć, co powtórzyć, o czym pamiętać. Praktyczne wskazówki, jak zdać maturę z języka.
 • Table of Contents:

Słownictwo – co powtórzyć

MATURA ROZSZERZONA – angielski

MATURA PODSTAWOWA – angielski

MATURA USTNA – angielski

Powtórka z gramatyki

IDIOMY – angielski

KOLOKACJE – angielski

ANGIELSKA GRAMATYKA DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Matura z angielskiego – co jeszcze

Kilka praktycznych wskazówek przed egzaminem

Pamiętaj!

Matura z angielskiego - co zrobić w ostatniej chwili? - Blog FISZKI.pl
Matura z angielskiego – co zrobić w ostatniej chwili? – Blog FISZKI.pl

Read More

eBook 100 wyrażeń do matury pisemnej pdf w sklepie TaniaKsiazka.pl

 • Article author: www.taniaksiazka.pl
 • Reviews from users: 9599 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.4 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about eBook 100 wyrażeń do matury pisemnej pdf w sklepie TaniaKsiazka.pl Produkt 100 zwrotów do matury pisemnej został dopasowany do wymagań matury na … eBook Prezentacje po angielsku – przydatne zwroty i słownictwo pdf. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for eBook 100 wyrażeń do matury pisemnej pdf w sklepie TaniaKsiazka.pl Produkt 100 zwrotów do matury pisemnej został dopasowany do wymagań matury na … eBook Prezentacje po angielsku – przydatne zwroty i słownictwo pdf. eBook 100 wyrażeń do matury pisemnej pdf. ⇨ Zobacz i zamów z dostawą już od 9,99 zł ✅ Promocje nawet do -50%, kliknij i sprawdź >eBook 100 wyrażeń do matury pisemnej pdf, SławomirMączka, ebook
 • Table of Contents:

Sławomir Mączka

Bestsellery – eBooki

eBook 100 wyrażeń do matury pisemnej pdf w sklepie TaniaKsiazka.pl
eBook 100 wyrażeń do matury pisemnej pdf w sklepie TaniaKsiazka.pl

Read More

Najważniejsze wyrażenia, które przydadzą się do matury pisemnej! | E-angielski.com

 • Article author: www.e-angielski.com
 • Reviews from users: 2698 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.0 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Najważniejsze wyrażenia, które przydadzą się do matury pisemnej! | E-angielski.com … najczęściej używane zwroty oraz wyrażenia, które musisz znać jeśli chcesz pisać poprawnie po angielsku. Szczególnie przydatne do matury pisemnej, FCE, … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Najważniejsze wyrażenia, które przydadzą się do matury pisemnej! | E-angielski.com … najczęściej używane zwroty oraz wyrażenia, które musisz znać jeśli chcesz pisać poprawnie po angielsku. Szczególnie przydatne do matury pisemnej, FCE, … angielski,język angielski,nauka angielskiego,matura z angielskiegoPrzedstawiamy najczęściej używane zwroty oraz wyrażenia, które musisz znać jeśli chcesz pisać poprawnie po angielsku.
 • Table of Contents:

Przedstawianie argumentów po angielsku

Uzasadnianie

Jak wyrażać opinię po angielsku

Zgadzanie się

Nieggadzanie się z rozmówcą

Precyzowanie myśli

Mówienie o różnicach

Zakończenie podsumowanie

Comments

Najważniejsze wyrażenia, które przydadzą się do matury pisemnej! | E-angielski.com
Najważniejsze wyrażenia, które przydadzą się do matury pisemnej! | E-angielski.com

Read More

matura pisemna angielski przydatne zwroty pdf

 • Article author: prestonpublishing.pl
 • Reviews from users: 38136 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.0 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about matura pisemna angielski przydatne zwroty pdf bez pisemnej zgody autora i wydawcy. Zabrania się jej publicznego … Jeżeli przygotowujesz się do matury lub innych egzaminów z języka angielskiego na po-. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for matura pisemna angielski przydatne zwroty pdf bez pisemnej zgody autora i wydawcy. Zabrania się jej publicznego … Jeżeli przygotowujesz się do matury lub innych egzaminów z języka angielskiego na po-.
 • Table of Contents:
matura pisemna angielski przydatne zwroty pdf
matura pisemna angielski przydatne zwroty pdf

Read More

Matura pisemna z angielskiego – 55 zwrotów

 • Article author: www.e-korepetycje.net
 • Reviews from users: 33681 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.1 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Matura pisemna z angielskiego – 55 zwrotów Fondly/Love/Bye – nieformalne, luźne zwroty na pożegnanie, takie, jakimi moglibyśmy zamknąć rozmowę z przyjaciółką, jednak nie stosuje się ich w … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Matura pisemna z angielskiego – 55 zwrotów Fondly/Love/Bye – nieformalne, luźne zwroty na pożegnanie, takie, jakimi moglibyśmy zamknąć rozmowę z przyjaciółką, jednak nie stosuje się ich w … List, czy to formalny czy prywatny, stał się już standardem na pisemnej maturze z języka angielskiego. Był w puli zadań w poprzednich latach, można się więc go spodziewać również w tym roku.
 • Table of Contents:
Matura pisemna z angielskiego - 55 zwrotów
Matura pisemna z angielskiego – 55 zwrotów

Read More

matura pisemna angielski przydatne zwroty pdf

 • Article author: zsgang.weebly.com
 • Reviews from users: 7006 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.9 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about matura pisemna angielski przydatne zwroty pdf MATURA WRITING PRACTICE … Przypomnij sobie zwroty typowe dla danego typu listu (tj. zażalenie, … PRZYDATNE ZWROTY, gdy piszesz list formalny:. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for matura pisemna angielski przydatne zwroty pdf MATURA WRITING PRACTICE … Przypomnij sobie zwroty typowe dla danego typu listu (tj. zażalenie, … PRZYDATNE ZWROTY, gdy piszesz list formalny:.
 • Table of Contents:
matura pisemna angielski przydatne zwroty pdf
matura pisemna angielski przydatne zwroty pdf

Read More


See more articles in the same category here: https://toplist.foci.com.vn/blog.

Lista zwrotów przydatnych do matury pisemnej

LIST PRYWATNY

Dear…- drogi…

I hope you are fine.- mam nadzieję że czujesz się dobrze

How are you?- jak się masz

How are you doing?- co porabiasz

It was good to hear from you – miło było słyszeć co u ciebie

Thanks for your letter – dzięki za list

I am writing to tell you – piszę aby ci powiedzieć

I wonder if you remember – zastanawiam się czy pamiętasz

I wonder if you have heard – ciekawe czy słyszałeś

As for my latest news – co do moich najnowszych wiadomości

First – najpierw

Secondly – potem, po drugie

We are going to – zamierzamy

The plan includes – plan zawiera

I am writing to ask you for your help –piszę aby poprosić cię o pomoc

I am writing for your advice- piszę aby prosić cię o radę

I wonder if I could ask you to – zastanawiam się czy mógłbym cię prosić abyś

Could you tell me – czy mógłbyś mi powiedzieć

I’d be really grateful if you could – byłbym wdzięczny gdybyś

I’m writing to thank you for – piszę aby ci podziękować

Thank you so much – dziękuje bardzo

It was very kind of you to – to było miło z twojej strony

I’m writing to tell you how sorry I am – piszę aby ci powiedzieć jak mi przykro

I’m really sorry that – jest mi naprawdę przykro że

It will never happen again – to się nigdy nie zdarzy

Sorry for – przepraszam za

I’m writing to invite you to – piszę aby cię zaprosić

I’m having … – urządzam…

Would you come to – czy przyjdziesz….

I hope you’ll be able to join – mam nadzieję że się przyłączysz

I must be going – muszę iść

Bye for now- do zobaczenie

See you – do zobaczenia

Say hello to…- pozdrów…

Have a nice…- baw się dobrze na …

All the best – wszystkiego najlepszego

WIADOMOŚĆ

Hi, – cześć

I’ve just got ….that – właśnie się dowiedziałem że

Your….. has called to say that – twój …. Dzwonił aby ci powiedzieć

I’m not sure if you remember about – nie jestem pewien czy pamiętasz o

I’d like to remind you that – chciałbym ci przypomnieć o

My mobile phone has stopped working – komórka przestała działać

They’re waiting for your call, so – oni czekają na telefon od ciebie więc

I have to leave right now – muszę wyjść teraz

Call them back as soon as possible – oddzwoń do nich tak szybko jak to możliwe

Leave a message at once – zostaw wiadomość natychmiast

I’m afraid I’ll have to – obawiam się że będę musiał

As a result I need to go back to town – w rezultacie muszę wracać do miasta

Instead of staying here for longer – zamiast zostać tu dłużej

I have to leave now, so there will be no time to say goodbye – muszę już iść wiec nie będzie czasu na pożegnanie

Let’s meet – spotkajmy się

Let’s talk about – porozmawiajmy o

I’ll call you later today at – zadzwonię do ciebie później dzisiaj o …

I hope to see you …-mam nadzieję ze zobaczymy się

Sorry about – przepraszam za

See you back home – do zobaczenia w domu

ZAPROSZENIE

Invitation – zaproszenie

I’m organizing – organizuję

I’d like to invite you to – chciałbym cię zaprosić

We are holding – wyprawiamy…

A birthday party – urodziny

Picnic by the river – piknik nad rzeką

Exhibition of – wystawę

A party to celebrate – imprezę aby uczcić

If you want, you can bring a friend – jeśli chcesz przyprowadź przyjaciela

You are welcome to – jest to mile widziane abyś

Come with a friend – przyjdź z przyjacielem

Take your favourite music with you – zabierz ze sobą ulubioną muzykę

Come on time because – przyjdź na czas ponieważ

The party will take place – impreza jest…

To get there, take a bus and get off at the third stop – aby się tam dostać, wsiądź w autobus I wysiądź na 3 przystanku

Whan you get there, find room no. 6 – gdy tam dojedziesz znajdź pokój numer 6

I hope to see you – mam nadzieję że będziesz

Please let me know if you can’t come – daj mi znać jeśli nie będziesz mógł przyjść

OGŁOSZENIE

Attention – uwaga

Announcement – ogłoszenie

We’re happy to announce …. – miło nam powiadomić

A meeting – spotkanie

If you are interested in – jeśli jesteś zainteresowany

You must be eighteen years old – musisz mieć 18 lat

To take part you need to know something about – aby wziąść udział musisz wiedzieć cos o

To sign up contact – aby się zapisać skontaktuj się

Come on don’t be afraid – nie bój się

It’s not difficult- to nie jest trudne

It’s easy – to łatwe

Why don’t you come and meet interesting people – dlaczego nie przyjdziesz I nie poznasz interesujących ludzi

Come and tell us what you think – przyjdz I opowiedz co myślisz

The prices include…- cena zawiera

The winner will receive – zwycięzca otrzyma

Specials attractions include…- specjalne atrakcje zawierają

Call ….- zadzwoń

Contact…. – skontaktuj się

OGŁOSZENIE

Lost – zgubiono

Have you seen – czy widziałeś

I’m looking for…. which I lost – szukam…. którą zgubiłam

I lost ….. – ja zgubiłem

It was…. – to było

A family souvenir – pamiątka rodzinna

It was something I borrowed – to było coś co pożyczyłam

It was something I got as a birthday present – to było coś co dostałam na prezent

It is of great sentimental value – ma wielką wartość sentymentalną

Please help me find it – proszę pomóż mi znaleźć

I can’t live without it – nie mogę bez tego żyć

It’s a really precious thing – to jest dla mnie bardzo cenne

It means a lot to me – to dla mnie wiele znaczy

If you have any information, please contact….- jeśli masz jakieś informacje skontaktuj się

POCZTÓWKA

I’m in …. – jestem w

I’m spending my holiday in – spędzam wakacje w

At the seaside – nad morzem

In the mountains – w górach

I’ve just arrived at the airport – właśnie przybyłem na lotnisko

I’m going to stay here for …. weeks – zamierzam zostać …tygodni

Every day there are many things to do – każdego dnia jest wiele rzeczy do robienia

I’m busy every day – jestem zajęty każdego dnia

We climb, visit places, sightsee, sunbathe – my wspinamy się, odwiedzamy miejsca, zwiedzamy, opalamy się

The weather is …- pogoda jest

It’s raining, snowing – pada deszcz, pada śnieg

It’s sunny, cold- jest słonecznie, zimno

I enjoy it – podoba mi sie

I’m having a good time – dobrze się bawię

I’m glad because – jestem zadowolony ponieważ

Disappointed – zawiedziniony

It’s my best , worst holiday ever – to moje najlepsze , najgorsze wakacje

I’m enjoying, hating every minute of it- cieszę się, nienawidzę kazdą minutą

How about your holidays?- a jak twoje wakacje

I hope you are having a great time – mam nadzieję że bawisz się dobrze

How’s summer? – jak lato?

Matura ustna z angielskiego

MATURA USTNA – ZWROTY Z ANGIELSKIEGO

Poniżej znajduje się lista przydatnych zwrotów i słów, które warto opanować przed ustną i pisemną częścią egzaminu maturalnego. Celowo nie zawierają one tłumaczeń, aby zmobilizować maturzystów do skorzystania ze słowników, co zwiększy szansę na zapamiętanie ich. Wybierz z poniższej listy, jakie zwroty Cię interesują:

Część ustna

Część pisemna

Zaczniemy od nagrania z serwisu e-korepetycje.net (“Matura ustna z angielskiego – 50 przydatnych zwrotów”)

Can you tell me where I can buy this/that book?/Where can I buy this/that book? (zwróć uwagę na inny szyk obu zdań)

What do you suggest?/What would you suggest?

I’d like to know how I can get to the nearest restaurant./Can you tell me how I can get to the nearest restaurant? (zwróć uwagę na szyk zdań – Can you tell me how I can…, a nie Can you tel me how can I…)

Would you be so kind as to tell me how I…

Would you care to comment on?

How does it look from your point of view?

How do you see it?

What’s your view?

^ powrót do góry

(Personally) I think that…

It seems to me that…/It seems like…

First of all, I think that… (zwróć uwagę na brak przecinka przed “that” – to nie język polski z przecinkiem przed “że” 😉 )

In my opinion…

Personally speaking…

From my point of view…

Strictly speaking…

In my opinion the most important feature is…

I am convinced that…/I’m sure that…

I am of the opinion that…/I’m of the opinion that… (zwróć uwagę na brak przecinka przed “that”)

It’s difficult to say exactly but…

There is no doubt about it that…/I have no doubt…

I might be wrong but…/Correct me if I’m wrong but…

Not only are they…, but they are also… (zwróć uwagę na szyk zdania)

As far as I’m concerned…/As far as I know…

Another significant point is that…

One can say that…

Another aspect is that…

It’s important to mention that…/It’s important to say that…

Actually, I don’t have any first-hand experience of… but…

I cannot deny that…/I can’t denny that…

Let me give you an example…

For variety of reasons…

When it comes to me…

In that respect…

To be brief…

^ powrót do góry

She said she didn’t want to go there with me. (zwróć uwagę na czas użyty w drugiej części zdania)

If I had known about it earlier, I would have made different plans for that day.

^ powrót do góry

I’d prefer not to go there tonight./I would rather stay at home tonight.

I suggest that we watch a film.

I cannot agree with this idea./I can’t agree with you.

That seems obvious, but…

I see what you mean but I’m not at all convinced…

Why don’t we go bowling today!

It’s only partly true that…

I simply must agree with that…

I don’t agree with you./I disagree with you.

That sounds reasonable.

I doubt whether…

I am of the same opinion.

I’m of a different opinion because…

I would go along with your view…

^ powrót do góry

moreover

additionally

what is more

as long as

furthermore

so to speak

hence

in addition

therefore

although

that’s why/that is why

nonetheless

finally

however

after all

even though

nevertheless

of course

^ powrót do góry

The action takes place in…

Although the book has been taken apart by critics, I enjoyed reading.

There is a love component to this story.

The main characters are…

The first section ends with…

The movie focuses on…

I was captivated by this/his/her story.

This book has a very intense plot filled with romance and adventure.

The first chapter of this book is devoted to…

This book is clearly written and well presented.

This thriller keeps you on the edge of your seat from the first page.

Despite its strange title…

The story is based on…

The action of this book develops dramatically…

This movie has a beautiful message in it.

I was so absorbed in this book that…

It is unputdownable.

I found the book rather boring and predictable…

What differentiates these two films is…

I recommend it to anyone who…

This film has an unexpected ending.

My first impression was that…

I can thoroughly recommend it to anyone who…

absorbing

compelling

sophisticated

amateurish

a page-turner

a writer of distinction

an extraordinary drama

moving

excruciating

amusing

a blood-dripping horror

superb

packed with thrilling scenes

disappointing

utterly enchanting

fairly entertaining

humourless

spectacular effects

predictable/unpredictable

over-hyped

^ powrót do góry

First of all…

Finally…

On the other hand…

What is more…

Despite the fact that…

I think that…

In my opinion…

First of all I would like to consider…

I am of the opinion that…

However, …

Apart from that…

I am sure that…

In conclusion…

To sum up/To sum it all up…

All in all…

^ powrót do góry

Suddenly I heard something strange…

Prior to this…/Before this…

While this was happening…

As it turned out…

initially

then

meanwhile

first

simultaneously

^ powrót do góry

In the picture you can see… (zwróć uwagę na przedimek – “in” a nie “on”

The picture describes/shows…

The picture shows a scene from…

The picture inspires the viewer to think about his childhood…

In the foreground I can see…/In the foreground there is…

In the background I can see…/In the background there is…

In the upper part…

In the lower part…

In the left part…

In the right part…

In the central part…

Here is another picture.

At the first glimpse…

The viewer’s attention is focused on…

The picture makes the viewer feel very happy…

It’s an image of and old woman who…

Next to it there is…/Next to it we can see…

On entering this building you see…

A few steps further there is…

On the left/right there is…

It appears to me that…

In my opinion this place is worth a visit…

landscape painting

stunning

overwhelming

expressive

daylight

bird’s eye view

portrait

breathtaking views

vivid

artificial light

^ powrót do góry

I’m writing to apologise about…

It was very nice to hear from you…

It was very kind of you to write.

Many thanks for your letter…/Thanks for the letter…

I’m sorry for the delay in answering your letter but I’ve been very busy. (zwróć uwagę na skróty używane w listach nieformalnych, których nie używamy w formalnych pismach)

Why don’t you come for the summer?

I’d be grateful if you could…

This is just to let you know that…

Looking forward to seeing you…

I’m looking forward to our meeting.

^ powrót do góry

I am writing to complain about…

I would like to have further information about…

I look forward to hearing from you.

I look forward to our meeting…

I would appreciate an early reply.

You may reach me at the above phone number…

^ powrót do góry

Jak wygląda matura z języka angielskiego – opis egzaminu i wskazówki

Przygotowujesz się do do egzaminu maturalnego z języka angielskiego? Chcesz wiedzieć, jak wygląda część pisemna i ustna na maturze? Przeczytaj opis egzaminu oraz wskazówki, które podpowiedzą Ci, co robić, aby na egzaminie nie stracić cennych punktów.

Jak wygląda matura z języka angielskiego?

Egzamin maturalny z języka angielskiego składa się z części pisemnej, którą oceniają egzaminatorzy zewnętrzni wpisani do ewidencji egzaminatorów okręgowej komisji egzaminacyjnej oraz z części ustnej, ocenianej w szkole przez przedmiotowy zespół egzaminacyjny. Wszystkich przystępujących do egzaminu obowiązuje taka sama formuła części ustnej egzaminu, natomiast część pisemną można zdawać na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, w zależności od własnych umiejętności czy wymagań uczelni, na którą chcesz się dostać.

W części pisemnej zdający rozwiązują wyłącznie zadania odpowiadające wymaganiom wybranego przez nich poziomu. Część pisemna na poziomie podstawowym składa się z jednego arkusza i trwa 120 minut. W tym czasie będziesz rozwiązywać zadania z rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego, ze znajomości środków językowych i umiejętności konstruowania wypowiedzi pisemnej. Za całą część pisemną możesz zdobyć maksymalnie 50 punktów. Zadania, które będziesz mieć do wykonania, to głównie zadania zamknięte, czyli takie, w których należy wybrać lub dopasować właściwą odpowiedź. W czasie egzaminu nie wolno korzystać ze słownika. Za całą część ustną, jednakową dla obu poziomów, możesz otrzymać maksymalnie 30 punktów.

Wyniki egzaminu przedstawiane są procentowo. Aby zdać egzamin maturalny z języka angielskiego, musisz uzyskać przynajmniej 30% z części pisemnej i przynajmniej 30% z części ustnej.

Matura z angielskiego – struktura egzaminu pisemnego

Skrócona struktura egzaminu pisemnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym przedstawia się następująco:

Poziom podstawowy pkt Czas trwania egzaminu pisemnego: 120 minut (w tym ok. 20 minut przeznaczone na rozumienie ze słuchu) Rozumienie ze słuchu (zadania mogą wystąpić w innej kolejności)

– zadanie na dobieranie

– zadanie wielokrotnego wyboru

– zadanie prawda/fałsz 15 Rozumienie tekstu czytanego (zadania mogą wystąpić w innej kolejności)

– zadanie na dobieranie

– zadanie wielokrotnego wyboru

– zadanie prawda/fałsz 15 Znajomość środków językowych

– zadanie na dobieranie

– zadanie wielokrotnego wyboru 10 Wypowiedź pisemna

tekst użytkowy (list, e-mail, wiadomość na blogu/forum) 10 Razem 50

Z jakich części składa się egzamin pisemny na maturze z angielskiego?

Część poświęcona rozumieniu ze słuchu składa się z 3–4 zadań. Do wysłuchania są teksty adaptowane, tzn. przystosowane do poziomu egzaminu maturalnego, o łącznym czasie trwania ok. 6 minut (całość nagrania, łącznie z dwukrotnie nagranymi tekstami, czasem na wykonanie zadań i poleceniami trwa ok. 20 minut). Wspomniane teksty to komunikaty, instrukcje, rozmowy, wywiady, dyskusje i narracje. Mogą to być zadania zamknięte: prawda/fałsz, dobieranie (np. dopasuj poszczególne osoby do zdań najlepiej podsumowujących ich wypowiedź) oraz test wielokrotnego wyboru.

Część poświęcona rozumieniu tekstu czytanego to także 3–4 teksty adaptowane o łącznej długości ok. 900–1200 słów. Mogą to być teksty literackie, publicystyczne czy informacyjne. Masz do wykonania zadania zamknięte: prawda/fałsz, zadanie na dopasowywanie (np. do podanych akapitów dopasuj znajdujące się poniżej tytuły) czy test wielokrotnego wyboru.

Część poświęcona znajomości środków językowych to 2–3 zadania zamknięte, oparte na tekstach autentycznych, adaptowanych albo na pojedynczych zdaniach. Musisz rozwiązać zadania zamknięte, polegające na dopasowaniu odpowiedzi, lub rozwiązać test wielokrotnego wyboru.

Wypowiedź pisemna na maturze z języka angielskiego

W części poświęconej wypowiedzi pisemnej masz za zadanie napisać jeden tekst użytkowy na 80–130 słów. Będzie to list w formie tradycyjnej lub elektronicznej albo wiadomość umieszczana na blogu lub forum internetowym z elementami opisu, relacjonowania, uzasadniania opinii, przedstawiania zalet i wad różnych rozwiązań i poglądów. Zadanie sprawdza przede wszystkim umiejętność komunikowania się. Należy więc w jasny i zrozumiały sposób przekazać informacje zawarte w poleceniu. Oceniane jest też bogactwo słownictwa i struktur gramatycznych oraz poprawność językowa.

Vademecum maturalne języka angielskiego

Punktacja egzaminu pisemnego

W części sprawdzającej rozumienie ze słuchu za każdy dobrze rozwiązany element poszczególnych zadań otrzymasz 1 punkt. Warto pamiętać, że ilość elementów w poszczególnych zadaniach nie musi być rozłożona równomiernie, np. po 5 w każdym z 3 zadań.

W części sprawdzającej rozumienie tekstu czytanego za każdy dobrze rozwiązany element poszczególnych zadań otrzymasz 1 punkt.

W części sprawdzającej znajomość środków językowych za każdy dobrze rozwiązany element poszczególnych zadań otrzymasz 1 punkt.

Wypowiedź pisemna jest oceniania przez egzaminatora według następujących kryteriów:

• treść: 0–4 punkty,

• spójność i logika: 0–2 punkty,

• zakres środków językowych: 0–2 punkty,

• poprawność środków językowych: 0–2 punkty.

Matura z angielskiego – egzamin ustny

Właściwy egzamin poprzedza dwuminutowa niepunktowana rozmowa wstępna, która stanowi swego rodzaju rozgrzewkę. Odpowiadając na kilka ogólnych pytań, możesz swobodnie przestawić się na rozmowę w języku obcym i oswoić z sytuacją bez konieczności realizowania konkretnego polecenia egzaminacyjnego.

Czas trwania egzaminu ustnego: 15 min (w tym czas na zapoznanie się z treścią).

Czas na wykonanie poszczególnych zadań:

• Rozmowa wstępna: 2 min

• Zadanie 1: 4 min

• Zadanie 2: 3 min

• Zadanie 3: 5 min

Punktacja egzaminu ustnego

Punkty przyznawane są za cały egzamin łącznie (nie osobno za każde zadanie). Punktacja egzaminu ustnego z języka angielskiego przedstawia się następująco:

Trzy zadania:

100% – 30 pkt. Sprawność

komunikacyjna Język wypowiedzi Rozmowa wstępna — Zakres środków leks.-gram. – 4 pkt. Zadanie 1 6 pkt. Poprawność środków leks.-gram. – 4 pkt. Zadanie 2 6 pkt. Wymowa – 2 pkt. Zadanie 3 6 pkt. Płynność wypowiedzi – 2 pkt. Razem 18 pkt. 12 pkt.

Głównym kryterium oceny jest sprawność komunikacyjna. Punkty przyznawane są zatem za osiągnięcie celu komunikacyjnego w ramach rozmowy z egzaminującym. To kryterium stanowi 60% całej punktacji, pozostałe 40% to punkty przyznawane za język wypowiedzi. W przygotowaniach do egzaminu ustnego należy więc pracować nad płynnym i poprawnym wypowiadaniem się po angielsku, a także nad wzbogacaniem słownictwa.

Zadanie pierwsze polega na przeprowadzeniu rozmowy na podstawie scenariusza, czyli opisu sytuacji oraz czterech „dymków” z zagadnieniami, do których musisz się odwołać w rozmowie z egzaminującym. Sam decydujesz o kolejności poruszania kolejnych zagadnień. Rola egzaminującego jest opisana w arkuszu, który otrzymuje. W oparciu o nią egzaminujący wprowadza do rozmowy dodatkowe utrudnienia, np. pytając o dodatkowe informacje lub prosząc o uzasadnienie wyrażonej przez Ciebie opinii. Zadanie to sprawdza umiejętność udzielania wyjaśnień i obrony własnego zdania, a także szybkiego reagowania na pojawiające się w czasie rozmowy nowe okoliczności.

Zadanie drugie polega na opisaniu zamieszczonej w zestawie ilustracji oraz udzieleniu odpowiedzi na trzy związane z nią pytania zadane przez egzaminującego (są one zamieszczone w arkuszu egzaminującego). Dotyczą one kolejno:

• treści ilustracji,

• Twoich opinii w odniesieniu do tematu ilustracji,

• Twoich doświadczeń związanych tematycznie z ilustracją.

To zadanie sprawdza umiejętność opisywania przedmiotów, osób i miejsc, a także relacjonowania wydarzeń w czasach przeszłych.

W zadaniu trzecim otrzymasz materiał stymulujący składający się z 2–3 elementów o podobnym charakterze (plakaty, fotografie etc.). Grafikę uzupełnia opis dylematu, do którego masz się odnieść. Twoja rola polega na wybraniu elementu, który najlepiej według Ciebie spełnia założenia ujęte w opisie oraz na wieloaspektowym uzasadnieniu dokonanego wyboru. Na koniec odpowiesz na dwa pytania egzaminującego dotyczące Twoich opinii lub doświadczeń związanych z tematem ilustracji.

Repetytoria leksykalno-tematyczne do matury

So you have finished reading the matura pisemna angielski przydatne zwroty pdf topic article, if you find this article useful, please share it. Thank you very much. See more: Matura podstawowa angielski 2021, Słówka do matury z angielskiego pdf, Matura angielski podstawowy, Matura angielski 2022, Matura angielski rozszerzony, Mądre zwroty po angielsku

See also  Top 10 颞 下颌 关节 紊乱 综合 症 The 86 Correct Answer

Leave a Comment