Top 16 Klauzula Informacyjna Rodo Wzór Doc 251 Most Correct Answers

You are looking for information, articles, knowledge about the topic nail salons open on sunday near me klauzula informacyjna rodo wzór doc on Google, you do not find the information you need! Here are the best content compiled and compiled by the toplist.foci.com.vn team, along with other related topics such as: klauzula informacyjna rodo wzór doc Obowiązek informacyjny RODO, Warstwowa klauzula informacyjna wzór, Oświadczenie RODO wzór, zgoda na przetwarzanie danych osobowych – wzór, RODO na stronie internetowej wzór

Table of Contents

Jak wypełnić klauzula informacyjną RODO?

Zostałem/am poinformowany/a, o tym, że: Administratorem moich danych osobowych podanych w _______ [należy wypełnić] w związku z _______ [należy uzupełnić] jest ____[Należy podać dane administratora danych – nazwę, siedzibę, adres, dodatkowo należy podać dane przedstawiciela jeżeli istnieje].

Jak napisać klauzulę RODO?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez (nazwa firmy) w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko. Tekst, który widzisz powyżej, to klauzula do CV zgodna z RODO w 2022 roku. Możesz bez obaw skopiować ten dopisek do swojego dokumentu.

Jak napisać klauzulę informacyjna?

Podaj nazwę i dane kontaktowe administratora danych osobowych. To obowiązkowa informacja w każdym ogłoszeniu rekrutacyjnym. Wskaż w niej, czy planujesz przetwarzać dane kandydatów wyłącznie na potrzeby tej 1 rekrutacji, czy może także w innych celach np.

Co powinna zawierać klauzula RODO?

13 RODO), klauzula musi zawierać : tożsamość administratora danych i dane kontaktowe (czyli nazwę, adres, mail, telefon); dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (jeśli jest powołany – imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej lub nr telefonu https://uodo.gov.pl/pl/223/1783 );

Co nie jest elementem obowiązku informacyjnego?

Zwolnienie z obowiązku informacyjnego

Osoba, której dane dotyczą została już poinformowana o tym, że jej dane są przetwarzane. ADO powinien dysponować dowodami potwierdzającymi ten fakt. Administrator danych osobowych pozyskuje dane w inny sposób niż bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.

Jak napisac klauzule?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez (nazwa firmy) w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko. W treści klauzuli CV umieść nazwę firmy, do której aplikujesz. Będzie to oznaczało, że wyrażasz zgodę na przetwarzania danych przez konkretnego pracodawcę.

Czy w CV trzeba wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

Klauzula zamieszczana w CV to kilkuzdaniowa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w ramach rekrutacji. Od 2018 roku (czyli od wejścia w życie RODO) klauzula CV jest wymogiem podczas większości procesów rekrutacyjnych. Dodanie jej pozwala przetwarzać Twoje dane osobowe (podane w CV).

Czy w klauzuli RODO musi być nazwa firmy?

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)). W klauzuli można również zawrzeć nazwę firmy, której zezwalamy na przetwarzanie naszych danych.

Jak napisać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.

Czy trzeba podpisywać klauzule informacyjne?

Klauzula informacyjna jako oświadczenie wiedzy

Klauzula informacyjna polega jedynie na przekazaniu informacji o przetwarzaniu danych osobowych podmiotom danych. Jest więc jedynie oświadczeniem wiedzy, a nie oświadczeniem woli. Tym samym klauzula dla swej skuteczności nie musi zawierać podpisu ADO.

Czy pracownik musi podpisać klauzulę RODO?

Czy też każdy pracownik musi ją wpierw podpisać? Odpowiedź: RODO nie wymaga aby obowiązek informacyjny spełniony był tylko i wyłącznie w formie pisemnej z dodatkowym podpisem pracownika, który potwierdzi fakt zapoznania się z tą informacją.

Kiedy nie trzeba spełniać obowiązku informacyjnego RODO?

14 ust. 5 lit. a) RODO, jeśli osoba wie, kto jest administratorem jej danych osobowych, w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej jej dane będą przetwarzane, jak długo etc., spełnienie obowiązku informacyjnego jest wyłączone – tłumaczy mec. Kinga Strychalska z Kancelarii Jedliński, Bierecki i Wspólnicy.

Kiedy stosujemy klauzulę informacyjna?

Generalnie RODO nakazuje spełnianie obowiązku informacyjnego w dwóch sytuacjach. Po pierwsze w momencie, gdy dane zbierane są bezpośrednio od osoby, której one dotyczą, po drugie w przypadku gromadzenia danych ze źródeł pośrednich, tj. nie od osoby, której one dotyczą.

Co to jest klauzula informacyjną i jakie zawiera elementy?

Informacja dotycząca przetwarzania danych powinna zostać przekazana na piśmie lub w formie elektronicznej, np. poprzez umieszczenie linku na stronie internetowej. Może być też przekazana mailowo. Ogólnie mówiąc klauzula to dokument, który zawiera wszystkie niezbędne informacje na temat procesu przetwarzania.

Kto podpisuje klauzule RODO?

Przepisy RODO nie wymagają odbierania od podmiotów danych oświadczeń o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną. Z punktu widzenia zasady rozliczalności, niezbędne jest jedynie, aby administrator był w stanie wykazać udzielenie osobie, której dane dotyczą, wszystkich informacji, o których mowa w art. 13 i 14 RODO.

Jakie informacje musi podać administrator danych osobowych osobie od której zamierza pozyskać dane osobowe?

Administrator powinien podać osobie, której dane dotyczą, wszelkie inne informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania, uwzględniając konkretne okoliczności i konkretny kontekst przetwarzania danych osobowych.

Kto podpisuje klauzulę RODO?

Klauzula informacyjna jako oświadczenie wiedzy

Klauzula informacyjna polega jedynie na przekazaniu informacji o przetwarzaniu danych osobowych podmiotom danych. Jest więc jedynie oświadczeniem wiedzy, a nie oświadczeniem woli. Tym samym klauzula dla swej skuteczności nie musi zawierać podpisu ADO.

Czy wyrażać Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych zgoda na przetwarzanie danych osobowych musi być wyrażona na piśmie w dwóch sytuacjach – w przypadku przetwarzania danych wrażliwych (art. 27 ust. 2 pkt 1) oraz w przypadku przekazania danych osobowych do państwa trzeciego (art. 47 ust.

Gdzie przechowywać klauzulę informacyjna dla pracownika?

Jak wskazuje Katarzyna Pietruszyńska, specjalista w zakresie prawa pracy i ekspert Portalu Kadrowego, w części B akt osobowych powinna być przechowywana m.in. przekazana pracownikowi klauzula informacyjna.


Obowiązek informacyjny, klauzula informacyjna RODO
Obowiązek informacyjny, klauzula informacyjna RODO


klauzula informacyjna rodo wzór doc

 • Article author: uml.lodz.pl
 • Reviews from users: 45160 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.6 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about klauzula informacyjna rodo wzór doc KLAUZULA INFORMACYJNA. Na podstawie przepisów o ochronie danych … 20 RODO), prawo wniesienia sprzeciwu,. 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for klauzula informacyjna rodo wzór doc KLAUZULA INFORMACYJNA. Na podstawie przepisów o ochronie danych … 20 RODO), prawo wniesienia sprzeciwu,. 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu …
 • Table of Contents:
klauzula informacyjna rodo wzór doc
klauzula informacyjna rodo wzór doc

Read More

klauzula informacyjna rodo wzór doc

 • Article author: kif.info.pl
 • Reviews from users: 13544 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.2 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about klauzula informacyjna rodo wzór doc WZÓR KLAUZULI OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO … podstawę z RODO lub/i prawnie uzasadniony interes administratora podając jego postać). …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for klauzula informacyjna rodo wzór doc WZÓR KLAUZULI OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO … podstawę z RODO lub/i prawnie uzasadniony interes administratora podając jego postać).
 • Table of Contents:
klauzula informacyjna rodo wzór doc
klauzula informacyjna rodo wzór doc

Read More

Klauzule RODO – udostępniamy wzór

 • Article author: odo24.pl
 • Reviews from users: 31796 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.2 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Klauzule RODO – udostępniamy wzór Klauzule, jakie tworzy administrator danych osobowych, … danych osobowych jest konieczność dopełnienia obowiązku informacyjnego. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Klauzule RODO – udostępniamy wzór Klauzule, jakie tworzy administrator danych osobowych, … danych osobowych jest konieczność dopełnienia obowiązku informacyjnego. Klauzule RODO, erodoOrganizacja musi wdrożyć system ochrony danych osobowych zgodny z RODO. Klauzule, jakie tworzy administrator danych osobowych, muszą być zgodne z wymogami RODO
 • Table of Contents:

Klauzule zgody

Przykładowa klauzula dla pracownika

Klauzula – ogólny wzór

Czytaj także

Czy ankieta bezpieczeństwa dla podmiotu przetwarzającego powinna być indywidualnie dostosowana do każdej umowy powierzenia konkretnego rodzaju usług

Czy zasadne jest zawarcie umowy powierzenia z podmiotem świadczącym usługi migracji danych

Czy kancelaria prawna prowadzona przez adwokata lub radcę prawnego powinna podpisywać umowę powierzenia danych osobowych z klientami

Czy procesor powinien ujawniać podmiotowi z którym łączy go umowa powierzenia treść polityki ochrony danych osobowych obowiązującej w jego organizacji

Czy pomiędzy uczelniąszkołą a zakładem pracy powinna zostać zawarta umowa powierzenia danych osobowych

Czy w umowie powierzenia procesor może wpisać postanowienie o stawce za godzinę pracy jego IOD przy obsłudze audytu administratora

Audyt wewnętrzny i zewnętrzny kiedy zasadne jest nadanie upoważnienia audytorom a kiedy zawarcie umowy powierzenia

Sami świetniepotrafimy ocenić ryzyko

Każdy czytelnik naszego biuletunu
otrzymuje pakiet 4 bezpłatnych
poradników i 4 mikroszkoleń RODO

Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość

Klauzule RODO - udostępniamy wzór
Klauzule RODO – udostępniamy wzór

Read More

klauzula informacyjna rodo wzór doc

 • Article author: www.prawo.pl
 • Reviews from users: 46611 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.1 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about klauzula informacyjna rodo wzór doc Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for klauzula informacyjna rodo wzór doc Updating
 • Table of Contents:
klauzula informacyjna rodo wzór doc
klauzula informacyjna rodo wzór doc

Read More

Klauzula CV 2022 (Wyrażam zgodę) – Aktualny wzór po RODO

 • Article author: interviewme.pl
 • Reviews from users: 7514 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.7 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Klauzula CV 2022 (Wyrażam zgodę) – Aktualny wzór po RODO Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Klauzula CV 2022 (Wyrażam zgodę) – Aktualny wzór po RODO Updating Zobacz aktualny wzór klauzuli CV 2022, zgodny z RODO. Sprawdź, jak dodać klauzulę ze zgodą na przetwarzanie danych do CV i czemu stara wersja formułki jest zła.
 • Table of Contents:

Ustawienia plików cookie

Aktualna klauzula CV 2022 (Zgoda na przetwarzanie danych osobowych)  — wzór formułki po RODO

Aktualna klauzula CV po angielsku i niemiecku

Klauzula w CV (Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru)— w którym miejscu  ją dodać

See also  Top 39 Sumi Jo Concert 11349 Votes This Answer

Czy w liście motywacyjnym musi być klauzula

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w CV po RODO — Co jeszcze powinieneś wiedzieć

Najczęściej zadawane pytania o klauzulę CV

Newsletter InterviewMe

Podobne artykuły

Szybkie CV Napisz i pobierz CV online w 5 minut! (+20 szablonów)

Jak napisać list motywacyjny – wzór klasycznego listu do pracy

Jak napisać CV do pracy w 2022 roku Wzór i porady eksperta

Klauzula CV 2022 (Wyrażam zgodę) - Aktualny wzór po RODO
Klauzula CV 2022 (Wyrażam zgodę) – Aktualny wzór po RODO

Read More

Opublikuj ogłoszenie o pracę i znajdź pracownika | Pracuj.pl dla Firm

 • Article author: dlafirm.pracuj.pl
 • Reviews from users: 31464 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.1 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Opublikuj ogłoszenie o pracę i znajdź pracownika | Pracuj.pl dla Firm Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Opublikuj ogłoszenie o pracę i znajdź pracownika | Pracuj.pl dla Firm Updating Jak dodać ogłoszenie na Pracuj.pl? Zapoznaj się z naszą ofertą i sprawdź jakie rabaty przygotowaliśmy dla nowych klientów. Dodaj ofertę pracy i rozpocznij rekrutację!
 • Table of Contents:
Opublikuj ogłoszenie o pracę i znajdź pracownika | Pracuj.pl dla Firm
Opublikuj ogłoszenie o pracę i znajdź pracownika | Pracuj.pl dla Firm

Read More

Opublikuj ogłoszenie o pracę i znajdź pracownika | Pracuj.pl dla Firm

 • Article author: rodo-online.eu
 • Reviews from users: 13584 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.4 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Opublikuj ogłoszenie o pracę i znajdź pracownika | Pracuj.pl dla Firm Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Opublikuj ogłoszenie o pracę i znajdź pracownika | Pracuj.pl dla Firm Updating Jak dodać ogłoszenie na Pracuj.pl? Zapoznaj się z naszą ofertą i sprawdź jakie rabaty przygotowaliśmy dla nowych klientów. Dodaj ofertę pracy i rozpocznij rekrutację!
 • Table of Contents:
Opublikuj ogłoszenie o pracę i znajdź pracownika | Pracuj.pl dla Firm
Opublikuj ogłoszenie o pracę i znajdź pracownika | Pracuj.pl dla Firm

Read More

Klauzula informacyjna – www.druki.gofin.pl

 • Article author: druki.gofin.pl
 • Reviews from users: 45639 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.2 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Klauzula informacyjna – www.druki.gofin.pl Opis druku: Przykład ogólnej klauzuli informacyjnej do zamieszczenia np. na stopce umowy lub faktury – art. 13 RODO nakłada na administratorów danych … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Klauzula informacyjna – www.druki.gofin.pl Opis druku: Przykład ogólnej klauzuli informacyjnej do zamieszczenia np. na stopce umowy lub faktury – art. 13 RODO nakłada na administratorów danych … Przykład ogólnej klauzuli informacyjnej do zamieszczenia np. na stopce umowy lub fakturyklauzala, informacja, rodo, ochrona danych osobowych
 • Table of Contents:
Klauzula informacyjna - www.druki.gofin.pl
Klauzula informacyjna – www.druki.gofin.pl

Read More

Klauzula Informacyjna Dla Pracownika

 • Article author: wbt-it.pl
 • Reviews from users: 48011 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Klauzula Informacyjna Dla Pracownika … wzór klauzuli informacyjnej RODO dla pracowników. … Nie bez powodu przygotowaliśmy go w formacie .doc … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Klauzula Informacyjna Dla Pracownika … wzór klauzuli informacyjnej RODO dla pracowników. … Nie bez powodu przygotowaliśmy go w formacie .doc … Podsumowanie najważniejszych informacji i darmowy wzór klauzuli informacyjnej dla pracownika zgodnej z RODO. Zapraszamy na bloga!
 • Table of Contents:

Obowiązek informacyjny RODO

Klauzula informacyjna dla pracowników

Darmowy wzór klauzuli informacyjnej RODO

Klauzula Informacyjna Dla Pracownika
Klauzula Informacyjna Dla Pracownika

Read More

Klauzula Informacyjna Dla Pracownika

 • Article author: www.uzp.gov.pl
 • Reviews from users: 20658 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.4 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Klauzula Informacyjna Dla Pracownika Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Klauzula Informacyjna Dla Pracownika Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z … Podsumowanie najważniejszych informacji i darmowy wzór klauzuli informacyjnej dla pracownika zgodnej z RODO. Zapraszamy na bloga!
 • Table of Contents:

Obowiązek informacyjny RODO

Klauzula informacyjna dla pracowników

Darmowy wzór klauzuli informacyjnej RODO

Klauzula Informacyjna Dla Pracownika
Klauzula Informacyjna Dla Pracownika

Read More

Wzory dokumentów dla pracodawcy, RODO | Biuro Rachunkowe ATUT

 • Article author: biurorachunkoweatut.pl
 • Reviews from users: 15585 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.7 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Wzory dokumentów dla pracodawcy, RODO | Biuro Rachunkowe ATUT … RODO – wzór – Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji.doc > RODO – wzór – Zgoda na przetwarzanie danych kandydata do pracy.doc … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Wzory dokumentów dla pracodawcy, RODO | Biuro Rachunkowe ATUT … RODO – wzór – Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji.doc > RODO – wzór – Zgoda na przetwarzanie danych kandydata do pracy.doc … Dla P.T. Klientów – pracodawców zamieszczamy wzory dokumentów w zakresie ochrony danych osobowych kandydatów do pracy oraz pracowników >>> RODO – wzór – Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji.doc > RODO – wzór – Zgoda na przetwarzanie danych kandydata do pracy.doc > RODO – wzór – Zgoda na przetwarzanie danych pracownika.docrodo,ochrona danych,wzory dokumentów
 • Table of Contents:
Wzory dokumentów dla pracodawcy, RODO | Biuro Rachunkowe ATUT
Wzory dokumentów dla pracodawcy, RODO | Biuro Rachunkowe ATUT

Read More

klauzula informacyjna rodo wzór doc

 • Article author: bip.malopolska.pl
 • Reviews from users: 21822 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.8 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about klauzula informacyjna rodo wzór doc Wzór klauzuli informacyjnej. – w przypadku pozyskiwania danych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą zgodnie z art. 14 RODO -. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for klauzula informacyjna rodo wzór doc Wzór klauzuli informacyjnej. – w przypadku pozyskiwania danych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą zgodnie z art. 14 RODO -.
 • Table of Contents:
klauzula informacyjna rodo wzór doc
klauzula informacyjna rodo wzór doc

Read More

klauzula informacyjna rodo wzór doc

 • Article author: kuratorium.krakow.pl
 • Reviews from users: 30644 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.1 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about klauzula informacyjna rodo wzór doc zapoznałem/zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z przysługującym prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również, że … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for klauzula informacyjna rodo wzór doc zapoznałem/zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z przysługującym prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również, że …
 • Table of Contents:
klauzula informacyjna rodo wzór doc
klauzula informacyjna rodo wzór doc

Read More


See more articles in the same category here: 637+ tips for you.

Klauzule RODO – udostępniamy wzór

Organizacja, która zdecyduje się na skorzystanie ze zgody jako podstawy do przetwarzania danych osobowych, musi pamiętać o warunkach, jakich należy dochować przy jej odbieraniu. Zgoda wyrażana przez osobę fizyczną musi być jednoznaczna, świadoma i dobrowolna. Jeżeli przetwarzanie służy różnym celom, zgoda musi być udzielona na wszystkie te cele.

Odbierz pakiet bezpłatnych poradników i mikroszkoleń RODO Dołącz do grona czytelników naszego biuletynu, odbierz bezpłatny pakiet i trzymaj rękę na pulsie. ODBIERZ PAKIET

Jak wskazano w motywach RODO, jeżeli osoba, której dane dotyczą, ma wyrazić zgodę w odpowiedzi na elektroniczne zapytanie, to musi ono być jasne, zwięzłe i nie zakłócać niepotrzebnie korzystania z usługi, której dotyczy. Sama zgoda może być wyrażona w dowolnej formie – pisemnie, ustnie lub przez zaznaczenie checkboxa na stronie internetowej. Należy przy tym jednak pamiętać, że zgodnie z zasadą rozliczalności, wyrażoną w art. 5 ust. 2 RODO, oraz przepisami art. 7 ust. 1 RODO administrator danych osobowych musi być w stanie wykazać, że osoba, której dane dotyczą, taką zgodę w ogóle wyraziła. Jeżeli jest to więc zgoda wyrażona np. ustnie w trakcie rozmowy telefonicznej, to rozliczalność można zapewnić np. poprzez nagrywanie takiej rozmowy.

Jeżeli z kolei zgoda ma formę pisemną, to oświadczenia powinny być przechowywane przez organizację. Warto, aby organizacja prowadziła rejestr zgód. Pomocne w realizacji tego zadania mogą być dostępne na rynku programy do prowadzenia ewidencji. Dzięki rejestrowi jesteśmy w stanie szybko odszukać daną zgodę, jej treść i datę wyrażenia. Będzie to przydatne zwłaszcza, gdy osoba fizyczna zdecyduje się na realizację swoich praw.

Klauzule zgody:

Przykładowa klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażona dla spółki XYZ w zakresie uczestnictwa w przyszłych rekrutacjach:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach rekrutacyjnych w celu uczestnictwa w przyszłych rekrutacjach.

Badanie jakościowe konsumenta:

Wyrażam zgodę na udział w badaniu dotyczącym opinii nt. produktów żywieniowych.

Przykładowa klauzula zgody w zakresie przetwarzania danych przez aplikację medyczną:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych szczególnych kategorii w postaci danych o stanie zdrowia w celu korzystania z aplikacji „Żyj zdrowo”.

Jedną z ważniejszych powinności spoczywających na administratorze danych osobowych jest konieczność dopełnienia obowiązku informacyjnego. Jak pokazują decyzje Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (m.in. w sprawie firmy Bisnode), organ nadzorczy przywiązuje wagę nie tylko do spełnienia tego obowiązku, lecz także do treści klauzul. Przy tworzeniu klauzul warto posiłkować się wytycznymi Grupy Roboczej Art. 29 (obecnie Europejska Rada Ochrony Danych) w sprawie przejrzystości. Zgodnie z tymi zaleceniami klauzula powinna być czytelna i zrozumiała, co oznacza, że powinien ją zrozumieć przeciętny przedstawiciel grupy docelowych odbiorców. Informacje zawarte w klauzuli powinny być jak najbardziej precyzyjne. Należy unikać takich wyrazów określających, jak „może”, „niektóre”, „często” i „możliwe”. Co istotne, trzeba zadbać o właściwą strukturę akapitów i zdań, m.in. stosować wypunktowania i wcięcia, aby wskazać hierarchię partii tekstu.

Przykładowa klauzula dla pracownika

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

Administrator danych

Administratorem Pana/Pani danych jest spółka ABC z siedzibą w Warszawie, ul. ABC 2, 00-001 Warszawa.

Inspektor ochrony danych

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pisemnie: za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: ……..@…… lub poczty tradycyjnej pod adresem siedziby administratora danych.

Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe na podstawie:

art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i wykonywania umowy o pracę; art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO w celu wykonania obowiązków wynikających z prawa pracy, przez co rozumiemy także: wykonywanie obowiązków z zakresu BHP, rozliczanie wszelkich należności, zgłaszanie pracowników do odpowiednich urzędów, archiwizowanie akt osobowych, wykonywanie obowiązków względem ZUS, urzędów skarbowych czy NFZ, ocenę zdolności pracownika do pracy, wypełnienie obowiązku prawnego wynikającego z art. 8 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1352 ze zm.) oraz z regulaminu ZFŚS; art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO w celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – jeśli takie zgody były wyrażane; art. 10 RODO w zakresie pozyskiwania informacji o niekaralności zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1130) [UWAGA: na tej podstawie dane mogą przetwarzać jedynie podmioty wskazane w ustawie o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego]; art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, tj.: dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową o pracę, stosowania monitoringu wizyjnego/monitoringu poczty elektronicznej/monitoringu Internetu/monitoringu lokalizacji pojazdów służbowych, realizacji umów z klientami, kontrahentami i dostawcami organizacji.

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom danych:

bankom – w celu wypłaty wynagrodzeń; organom państwowym (np. ZUS, urzędom skarbowym i innym uprawnionym na podstawie przepisów prawa) – w celu wykonania obowiązków ciążących na administratorze; podmiotom przyznającym benefity pracownikom; podmiotom świadczącym usługi grupowego ubezpieczenia pracowników i współpracowników; podmiotom świadczącym usługi pocztowe (tj. Poczcie Polskiej i kurierom); podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne (tj. firmom hostingowym, dostawcom usług IT); podmiotom świadczącym dla nas usługi z zakresu pomocy prawnej, kadrowej, księgowości, podatków lub usługi doradcze.

Czas przetwarzania danych

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres zatrudnienia oraz po ustaniu okresu zatrudnienia:

do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy o pracę m.in. zgodnie z art. 291 Kodeksu pracy, tj. co do zasady przez 3 lata, a w zakresie umów cywilnoprawnych m.in. zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego, tj. co do zasady przez 3 lata; do momentu wygaśnięcia obowiązku ich archiwizacji, tj. akta kadrowe są archiwizowane przez 50 lat od dnia zakończenia pracy przez ubezpieczonego pracownika bądź do 10 lat m.in. dla umów zawieranych po 1 stycznia 2019 r.; dane osobowe zawarte w dokumentacji, na podstawie której przyznano świadczenia z ZFŚS, oraz w pozostałej dokumentacji, np. we wnioskach pracowników o świadczenia, będą przechowywane przez 5 lat; do dnia wniesienia uzasadnionego sprzeciwu lub cofnięcia zgody, w sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora lub dobrowolna zgody osoby, której dane dotyczą; nagrania z monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez okres do 3 miesięcy, a jeśli będzie to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń lub upływu terminu ich przedawnienia.

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Panu/Pani (w sytuacjach wskazanych przepisami RODO):

prawo dostępu do danych; prawo żądania sprostowania danych; prawo do usunięcia danych; prawo do ograniczenia przetwarzania; prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, zgodnie z art. 21 RODO; w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda wyrażona na podstawie przepisów RODO – prawo do wycofania takiej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem; prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

Czy musi Pan/Pani podawać swoje dane osobowe?

Akredytowany kurs IOD

potwierdzi Twoje wysokie kompetencje Przygotuj się do pełnienia funkcji inspektora ochrony danych. Jakość kursu potwierdził Mazowiecki Kurator Oświaty. Zapraszamy! WYBIERZ TERMIN

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wskazanym przepisami Kodeksu pracy jest warunkiem zawarcia umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy o pracę.

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, a więc poza teren Unii Europejskiej.

Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie

Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), mogący wywoływać wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pana/Pani sytuację.

Klauzula – ogólny wzór

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ……… [nazwa administratora danych osobowych] z siedzibą w ……… [adres]. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych, pisząc na adres e-mail ……… [e-mail lub inne dane kontaktowe] lub adres siedziby. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu ……… [cel przetwarzania], na podstawie ……. [podstawa prawna przetwarzania, np. art. 6 ust. 1 lit. a (b, d, e lub f) RODO. w razie podania art. 6 ust. 1 lit. f RODO należy wskazać uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej]. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą następujące podmioty: ……… [można wskazać kategorie odbiorców bądź konkretne podmioty]. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres ……… [jeżeli nie ma możliwości wskazania sprecyzowanego okresu przechowywania, należy podać kryterium ustalania tego okresu, np. do czasu wyłonienia zwycięzcy konkursu, do czasu zakończenia rekrutacji itd.]. Posiada Pan/Pani prawo: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez ……… [jeśli to możliwe, należy wskazać sposób, w jaki można cofnąć zgodę] – jeżeli uprzednio wyraził(a) Pan/Pani taką zgodę i przetwarzanie dotyczących Pana/Pani danych odbywa się na jej podstawie, przenoszenia swoich danych osobowych, g) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, zgodnie z art. 21 RODO.

Niezależnie od powyższego przysługuje Panu/Pani uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

Klauzula CV 2022 (Wyrażam zgodę) – Aktualny wzór po RODO

Piszesz CV? Klauzula poufności, czyli zgoda na przetwarzanie danych osobowych, musi się w nim znaleźć. Kiedyś stara ustawa, a po 2018 roku RODO, mają chronić Twoje dane przed przetwarzaniem ich przez firmy bez Twojej zgody.

Niby jasne, ale—

Skoro wysyłasz CV, to chcesz przecież, by rekruter miał wgląd we wszystkie dane tam zawarte. To może klauzula CV w 2022 roku jest zbędna? Teoretycznie tak. Ale praktycznie brak odpowiedniej stopki w CV może oznaczać, że Twoje CV nigdy nawet nie zostanie otwarte.

Przeczytaj ten artykuł, a dowiesz się:

jak powinna brzmieć najnowsza klauzula do CV

dlaczego aktualna klauzula ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych jest niezbędna w CV

jak brzmi poprawna klauzula do CV po angielsku i niemiecku

jak poprawnie dodać formułkę Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych do CV.

Ten artykuł powie Ci wszystko o klauzuli CV. Ale nie musisz go czytać by mieć zawsze poprawną formułkę w swoim CV. Skorzystaj z kreatora CV i wstaw do życiorysu najbardziej aktualną klauzulę jednym kliknięciem.

Stwórz CV teraz

Zobacz inne wzory, stwórz CV oraz list motywacyjny i pobierz dokumenty w PDF tutaj

Oto opinia Gosi — jednej z użytkowniczek naszego kreatora: Dzięki takiemu świetnemu CV i listowi dostałam super pracę bardzo szybko! Może zainteresuje Cię również: 12 darmowych kreatorów CV online – test funkcji za darmo.

1

Aktualna klauzula CV 2022 (Zgoda na przetwarzanie danych osobowych) — wzór formułki po RODO

Klauzula CV 2022 może mieć różne wersje, ale jeśli wciąż posługujesz się starym życiorysem zawodowym, którego nie uaktualniłeś od co najmniej dwóch lat, zapisana tam formułka do CV jest przestarzała. W takim przypadku na 100% potrzebna Ci jest nowa klauzula CV.

Jak brzmi aktualna klauzula CV 2022?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez (nazwa firmy) w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.

Tekst, który widzisz powyżej, to klauzula do CV zgodna z RODO w 2022 roku. Możesz bez obaw skopiować ten dopisek do swojego dokumentu.

Możesz również wykorzystać poniższy wzór klauzuli CV RODO — to wersja formułki, która zawiera podstawę prawną:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Choć nie ma wymogu, żeby w klauzuli CV powoływać się na konkretną ustawę, nie będzie też błędem, jeśli to zrobisz. Oto co na ten temat mówi ekspert:

RODO nie wymaga, żeby w treści zgody była wskazana podstawa prawna do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wskazanie takiej podstawy jest zbędne. Ważne, żeby udzielona zgoda spełniała warunki wskazane w RODO.

Natomiast jeżeli zależy nam na tym, aby podać podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych, to wskażmy samo RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

O jaką wersję formułki dokładnie chodzi? Zobacz—

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Powyższy wzór klauzuli CV RODO to dłuższa i bardziej szczegółowa wersja zgody na przetwarzanie danych osobowych do CV. Nie musisz iść tak daleko, ale nic się nie stanie, jeśli to zrobisz. Część firm może nie być na bieżąco lub wymagać własnej wersji zgody w CV.

Wybierając treść formułki do CV pamiętaj jeszcze o jednej ważnej rzeczy:

Jeśli w ogłoszeniu o pracę podano inną wersję klauzuli niż wzór zgody RODO powyżej, dodaj do CV zgodę na przetwarzanie danych osobowych w brzmieniu wymaganym przez pracodawcę.

Czy to oznacza, że uniwersalna klauzula CV nie istnieje? W pewnym sensie — nie. Twoja zgoda RODO może być sformułowana dowolnie. Możesz zapisać ją prostym językiem i bez powoływania się na przepisy.

To przede wszystkim Ty musisz rozumieć, na co się zgadzasz. Po 2018 roku klauzula CV jest prostsza, a zasady jej zapisu dużo mniej sformalizowane.

Pamiętaj jednak, że użycie klauzuli w brzmieniu, jakie podajemy na początku rozdziału, pozwoli Ci spać spokojnie i nie martwić o to, że Twoje CV jest w jakikolwiek sposób niepoprawne i może zostać przez rekrutera odrzucone.

Jak szybko dodać dobrą klauzulę do CV?

Skorzystaj z kreatora CV. Klauzula CV pojawi się w Twoim dokumencie, zanim jeszcze zaczniesz wpisywać swoje dane. Narzędzie nie pozwoli Ci zapomnieć o dodaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, bo zostanie ona dodana do CV automatycznie.

Przejdź do kreatora i dodaj prawidłową klauzulę do CV.

A co jeśli teraz lub w przyszłości chcesz być brany pod uwagę w więcej niż jednej rekrutacji do danej firmy?

Wtedy będzie Ci potrzebna:

Klauzula CV dotycząca nie tylko bieżącej rekrutacji

Mówimy tu o sytuacji, gdy nie udało Ci się dostać oferty pracy, ale masz nadzieję, że za jakiś czas rekruter znowu się odezwie, np. w czasie kolejnego naboru.

Wtedy standardowa klauzula CV nie wystarczy:

Na podstawie najprostszej wersji zgody można przetwarzać dane osobowe tylko w związku z bieżącą rekrutacją na konkretne stanowisko. Po zakończeniu rekrutacji pracodawca powinien usunąć dane osobowe kandydatów, którzy nie zostali wybrani.

Jeśli więc chcesz, żeby Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych była skuteczna nie tylko w jednej rekrutacji, a pracodawca mógł rozpatrywać Twoją aplikację wielokrotnie, umieść w CV następującą formułkę:

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji przez wyżej wskazaną firmę.

Stara wersja klauzuli jest nieważna

Zamieszczenie w CV starej klauzuli to błąd, który może mieć poważne skutki:

Zamieszczenie w CV starej zgody na przetwarzanie danych osobowych może skutkować odrzuceniem naszych dokumentów rekrutacyjnych na samym początku. Stanie się tak, jeśli treść starej klauzuli CV nie spełnia wymagań określonych w RODO, czyli nie jest dobrowolna, jednoznaczna i konkretna. Bez odpowiedniej klauzuli CV rekruter może uznać, że nie ma podstaw do przetwarzania danych osobowych i odrzucić dokumenty.

Chodzi m.in. o poniższy wzór klauzuli do CV, który w 2022 roku jest już zupełnie przestarzały.

Nieaktualna klauzula do CV

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Jeśli taka formułka wciąż widnieje w Twoim CV, koniecznie zmień ją na aktualną wersję klauzuli.

W tym tekście przeczytasz więcej na Chcesz wiedzieć więcej w temat ustawy RODO i jej wpływu na proces rekrutacji? Przeczytaj: Przepisy RODO — przewodnik. Rekrutacja pracowników a RODO.

2 Aktualna klauzula CV po angielsku i niemiecku

RODO obowiązuje tylko w Europie. Natomiast klauzula do CV jest wymagana tylko w niektórych krajach Unii Europejskiej. Jeśli jednak piszesz CV po angielsku do zagranicznej firmy działającej w Polsce, musisz również umieścić w nim klauzulę.

Jak to zrobić poprawnie? Jak brzmi właściwa klauzula CV po angielsku?

Poprawna klauzula CV po angielsku zgodna z RODO

Klauzula CV po angielsku: I hereby consent to my personal data being processed by (company name) for the purpose of considering my application for the vacancy advertised under reference number (123XX6 etc.)

Pamiętaj o dwóch ważnych rzeczach.

Przede wszystkim nie tłumacz dosłownie polskiej treści zgody RODO. To nie ma sensu, podobnie jak szukanie formułki przez googlowanie rodo clause CV albo klauzula CV english.

Jeśli jednak już to zrobiłeś, uczulam Cię na to, że poniższe wersje GDPR consent statement (bo tak brzmi poprawne tłumaczenie klauzuli CV po angielsku) są błędne:

ŹLE:

I hereby give consent for my personal data included in my application to be processed for the purposes of the recruitment process under the personal data protection act as of 29 august 1997, consolidated text: journal of laws 2016, item 922 as amended.

ŹLE:

I hereby agree that my personal data will be processed by (company name) in order to recruit for the position I am applying for.

Więcej dowiesz się tutaj: Klauzula CV po angielsku – wzór zgodny z RODO (GDPR)

Skoro wiesz już jak zapisać Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych… po angielsku, podamy Ci również wzór klauzuli do CV po niemiecku:

Aktualna klauzula CV RODO po niemiecku

Ich bin einverstanden, dass meine in diesem Arbeitsangebot enthaltenen personalen Daten durch (der Firmenname) für die Rekrutierungszwecke verwendet werden.

Starasz się o pracę poza Polską? Przyda Ci się wiedza zawarta w tym tekście: Praca za granicą — jak ją zdobyć [ + Oferty pracy za granicą].

W naszym kreatorze CV możesz stworzyć szybko CV po angielsku, niemiecku i w wielu innych językach. Narzędzie od razu doda odpowiednią klauzulę CV np. po angielsku, a Ty nie będziesz musiał się martwić o to, czy treść zgody na przetwarzanie danych w obcym języku jest poprawna.

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj

3

Klauzula w CV (Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru)— w którym miejscu ją dodać?

Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych powinna znaleźć się na samym dole dokumentu, czyli w stopce Twojego formularza CV. To standardowe miejsce i właśnie tam rekruterzy spodziewają się ją znaleźć. Sprawdzając, czy Twoje CV zawiera klauzulę, spojrzą najpierw na sam dół dokumentu.

Dlatego, jeśli piszesz CV na dwie strony, będziesz musiał dodać zgodę RODO w stopce na obu stronach życiorysu. Klauzula dodana na samym dole CV wygląda dobrze, jeśli napiszesz ją nieco mniejszą czcionką niż pozostałe treści. Możesz również zapisać ją kursywą.

Zobacz, jak wygląda klauzula dodana za pomocą naszego kreatora CV. Zgoda RODO już tam jest — nie musisz nic zmieniać ani dodawać.

Jeśli chcesz umieścić w CV rozbudowaną wersję formułki, możesz z łatwością to zrobić edytując treść klauzuli.

Zobacz, jak klauzula CV dostosowuje się automatycznie do wyglądu dokumentu:

Darmowe szablony CV z internetu tego nie potrafią lub, co gorsza, w ogóle nie mają przewidzianego miejsca na klauzulę CV!

Jeśli chcesz zwrócić uwagę rekrutera, musisz przygotować profesjonalnie wyglądające CV z klauzulą. W naszym kreatorze CV znajdziesz m.in. te wzory do wypełnienia:

Concept

Vibes

Jeśli nie masz pewności, jak powinno wyglądać profesjonalne CV, z jakich sekcji się składać oraz w jaki sposób je stworzyć, przeczytaj ten artykuł: Jak napisać CV do pracy? — wzór i przykłady potwierdzone badaniami.

4 Czy w liście motywacyjnym musi być klauzula?

Choć dodanie klauzuli w CV z zasady wystarcza, to możesz także umieścić ją w liście motywacyjnym. Nie jest to jednak wymóg formalny, a zaledwie działanie asekuracyjne.

Dlaczego klauzula do listu motywacyjnego nie jest koniecznością? Odpowiada ekspert ds. ochrony danych osobowych z Urzędu Ochrony Danych Osobowych:

W przypadku konieczności przesłania w trakcie rekrutacji zarówno CV, jak i innych dokumentów rekrutacyjnych, np. listu motywacyjnego, wystarczy zamieszczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych tylko w jednym z przesłanych dokumentów. Nie jest konieczne zawieranie zgody w każdym z przesłanych dokumentów.

Jak widzisz, najważniejsza jest klauzula w CV. Dlaczego?

Jeśli wszystkie przesłane dokumenty będą przetwarzane przez jednego administratora (podmiot rekrutujący) w jednym celu (przeprowadzenie bieżącej rekrutacji albo bieżącej i przyszłych rekrutacji), to wystarczy zamieszczenie klauzuli tylko w CV.

Teraz wiesz już, że zgoda do CV jest bardzo ważna, bo daje rekruterom możliwość przetwarzania danych w Twoich dokumentach aplikacyjnych.

Więcej dowiesz się z naszego poradnika: List motywacyjny — klauzula o przetwarzaniu danych osobowych

A propos listu motywacyjnego — jeśli nie czujesz się pewnie w tworzeniu tego typu dokumentów, mamy dla Ciebie bardzo pomocne narzędzie. To kreator listu motywacyjnego, dzięki któremu nie tylko stworzysz świetny list, lecz także dopasujesz go wizualnie do CV.

Zobacz inne szablony, stwórz list motywacyjny i pobierz dokument w PDF tutaj

5

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w CV po RODO — Co jeszcze powinieneś wiedzieć

Teraz trochę szczegółowych wyjaśnień.

W 2018 roku weszła w życie ustawa o RODO. Jej pełna nazwa brzmi Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO po angielsku to GDPR, czyli General Data Protection Regulation).

Ustawa o RODO wprowadziła nowe zasady przetwarzania danych osobowych — również w rekrutacjach do pracy. To właśnie dlatego formułka do CV zmieniła swoje brzmienie.

Ogólnie chodzi o to, że obecnie bez Twojej wyraźnej zgody firmy, które chcą Ci coś sprzedać, odwiedzane przez Ciebie strony internetowe, a nawet rekruterzy z firm, do których aplikujesz o pracę, nie mogą przetwarzać Twoich danych osobowych. Nikt nie może także bez Twojej zgody przekazywać tych danych dalej.

Jednym słowem — po RODO Twoja prywatność jest chroniona i dzięki temu np. będziesz dostawać mniej niechcianych ofert marketingowych.

Ale musisz jednocześnie uważać, żeby z powodu RODO przypadkiem nie zmniejszyć swoich szans w rekrutacji do pracy — a mogłoby się tak stać, jeśli w stopce swojego CV zapomnisz zamieścić odpowiednią formułkę.

Wskazówka: Jeśli wysyłasz CV do urzędu lub w odpowiedzi na jakąkolwiek inną ofertę pracy w służbie cywilnej, możesz również zostać poproszony o Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru. To osobny dokument (podobny do kwestionariusza osobowego), który jest niezależny od klauzuli CV. Należy pobrać go ze strony internetowej danego urzędu lub instytucji i dołączyć do dokumentów aplikacyjnych.

Masz pewność, jak powinno wyglądać skuteczne CV? Jeśli nie, zapoznaj się z poradami ekspertów: Typowe CV — przykłady CV, które warto naśladować.

Najczęściej zadawane pytania o klauzulę CV

Co to jest klauzula CV?

Klauzula CV to zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji. Każde przykładowe CV, które znajdziesz w internecie, na pewno zawiera tę formułkę. Wymóg dodawania klauzuli do CV istnieje od momentu wejścia w życie przepisów RODO. Jeśli piszesz CV w Wordzie, dodaj na samym dole kilkuzdaniową zgodę na przetwarzanie danych.

Czy klauzula jest potrzebna w CV?

Tak, klauzula jest potrzebna w CV, bo daje rekruterowi zielone światło do przetwarzania Twoich danych osobowych. Co prawda, jeśli planujesz tłumaczenie CV na inny język, możesz wtedy usunąć z dokumentu zgodę RODO. W krajach UE poza Polską klauzula nie jest wymagana.

Czy klauzulę CV się podpisuje?

Pod klauzulą (która znajduje się na dole CV) nie trzeba składać podpisu. To dlatego, że samego CV się nie podpisuje. Twój dokument zawiera już wszystkie niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji dane personalne, które informują wyraźnie, kto aplikuje na dane stanowisko.

Kto powinien dodać klauzulę do CV?

Bez względu na to, czy piszesz CV pielęgniarki, czy CV dyrektora, klauzula o ochronie danych osobowych musi się znaleźć w Twoim dokumencie aplikacyjnym. Tak samo pierwsze CV po szkole, które wysyłają osoby z małym lub żadnym doświadczeniem, powinno zawierać klauzulę ze zgodą na przetwarzanie danych.

Czy zawsze trzeba było dodawać klauzulę do CV?

Tak, zarówno w używanych dawniej życiorysach tradycyjnych, jak i dziś — w nowoczesnych CV, klauzula o ochronie danych była i jest wymagana. Dlatego należy ją zawsze umieszczać w swoim dokumencie aplikacyjnym.

Jeśli masz jeszcze jakieś pytania na temat klauzuli CV, dodaj komentarz na forum poniżej, a chętnie na nie odpowiemy. Powodzenia w rekrutacji!

Klauzula informacyjna

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),

realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,

analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,

zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy. Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora. Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

Dobrowolna zgoda.

Aby móc realizować cele:

– zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,

– analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,

– wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.

So you have finished reading the klauzula informacyjna rodo wzór doc topic article, if you find this article useful, please share it. Thank you very much. See more: Obowiązek informacyjny RODO, Warstwowa klauzula informacyjna wzór, Oświadczenie RODO wzór, zgoda na przetwarzanie danych osobowych – wzór, RODO na stronie internetowej wzór

See also  Top 8 Wniosek O Stypendium Szkolne Wzór Quick Answer

Leave a Comment