Top 29 Klauzula Informacyjna Rodo Umowa Zlecenie 29727 People Liked This Answer

You are looking for information, articles, knowledge about the topic nail salons open on sunday near me klauzula informacyjna rodo umowa zlecenie on Google, you do not find the information you need! Here are the best content compiled and compiled by the toplist.foci.com.vn team, along with other related topics such as: klauzula informacyjna rodo umowa zlecenie Umowa zlecenie, ZUS umowa zlecenie, Rachunek do umowy zlecenia 2022


Umowa zlecenie – sposób obliczania
Umowa zlecenie – sposób obliczania


klauzula informacyjna rodo umowa zlecenie

 • Article author: www.igipz.pan.pl
 • Reviews from users: 17827 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.1 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about klauzula informacyjna rodo umowa zlecenie Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy zlecenia/o dzieło/dostawy lub innej o podobnym skutku prawnym. Dane osobowe … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for klauzula informacyjna rodo umowa zlecenie Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy zlecenia/o dzieło/dostawy lub innej o podobnym skutku prawnym. Dane osobowe …
 • Table of Contents:
klauzula informacyjna rodo umowa zlecenie
klauzula informacyjna rodo umowa zlecenie

Read More

Klauzula informacyjna dla Zleceniobiorców Sądu Rejonowego w Żywcu – Sąd Rejonowy w Żywcu

 • Article author: zywiec.sr.gov.pl
 • Reviews from users: 30478 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.2 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Klauzula informacyjna dla Zleceniobiorców Sądu Rejonowego w Żywcu – Sąd Rejonowy w Żywcu b) RODO oraz w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy cywilno-prawnej (umowy zlecenia, umowy o dzieło), zgodnie z przepisami ustawy z … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Klauzula informacyjna dla Zleceniobiorców Sądu Rejonowego w Żywcu – Sąd Rejonowy w Żywcu b) RODO oraz w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy cywilno-prawnej (umowy zlecenia, umowy o dzieło), zgodnie z przepisami ustawy z …
 • Table of Contents:

Wyszukiwarka

Ustawienia

Ogłoszenia

Działaność sądu

Obsługa Interesanta

Informacje dodatkowe

Ważne linki

Klauzula informacyjna dla Zleceniobiorców Sądu Rejonowego w Żywcu

Informacje

Dane teleadresowe

Klauzula informacyjna dla Zleceniobiorców Sądu Rejonowego w Żywcu - Sąd Rejonowy w Żywcu
Klauzula informacyjna dla Zleceniobiorców Sądu Rejonowego w Żywcu – Sąd Rejonowy w Żywcu

Read More

Obowiązek informacyjny RODO – umowa zlecenie – Kuratorium Oświaty w Poznaniu

 • Article author: ko.poznan.pl
 • Reviews from users: 45752 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.1 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Obowiązek informacyjny RODO – umowa zlecenie – Kuratorium Oświaty w Poznaniu Obowiązek informacyjny RODO – umowa zlecenie … 1 lit. b RODO) – wykonywania praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy zlecenia; … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Obowiązek informacyjny RODO – umowa zlecenie – Kuratorium Oświaty w Poznaniu Obowiązek informacyjny RODO – umowa zlecenie … 1 lit. b RODO) – wykonywania praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy zlecenia; …
 • Table of Contents:

Praca dla nauczycieli

Ważne informacje

Na skróty

Na skróty

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Obowiązek informacyjny RODO – umowa zlecenie – Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Obowiązek informacyjny RODO – umowa zlecenie – Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Read More

klauzula informacyjna rodo umowa zlecenie

 • Article author: www.desilva.pl
 • Reviews from users: 43854 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about klauzula informacyjna rodo umowa zlecenie Klauzula informacyjna do umów zlecenie/umów cywilno-prawnych. Hotel DeSilva Premium Poznań. Na podstawie art. 13 ust. … (RODO), informujemy że:. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for klauzula informacyjna rodo umowa zlecenie Klauzula informacyjna do umów zlecenie/umów cywilno-prawnych. Hotel DeSilva Premium Poznań. Na podstawie art. 13 ust. … (RODO), informujemy że:.
 • Table of Contents:
klauzula informacyjna rodo umowa zlecenie
klauzula informacyjna rodo umowa zlecenie

Read More

klauzula informacyjna rodo umowa zlecenie

 • Article author: www.ispan.pl
 • Reviews from users: 26003 ⭐ Ratings
 • Top rated: 5.0 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about klauzula informacyjna rodo umowa zlecenie Klauzula informacyjna RODO. W zakresie Umowy zlecenia / o dzieło. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for klauzula informacyjna rodo umowa zlecenie Klauzula informacyjna RODO. W zakresie Umowy zlecenia / o dzieło. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 …
 • Table of Contents:
klauzula informacyjna rodo umowa zlecenie
klauzula informacyjna rodo umowa zlecenie

Read More

Klauzula informacyjna dla zleceniobiorców – Animex

 • Article author: www.animex.pl
 • Reviews from users: 39164 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.3 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Klauzula informacyjna dla zleceniobiorców – Animex 1 litera c) RODO. II. Dane osobowe Zleceniobiorcy mogą być wykorzystywane we wszelkich czynnościach wynikających z umowy zlecenia (np. podpisywanie faktur, … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Klauzula informacyjna dla zleceniobiorców – Animex 1 litera c) RODO. II. Dane osobowe Zleceniobiorcy mogą być wykorzystywane we wszelkich czynnościach wynikających z umowy zlecenia (np. podpisywanie faktur, …
 • Table of Contents:
Klauzula informacyjna dla zleceniobiorców - Animex
Klauzula informacyjna dla zleceniobiorców – Animex

Read More

Klauzula informacyjna – umowa zlecenie – Biuletyn Informacji Publicznej

 • Article author: www.bip.jordanowslaski.pl
 • Reviews from users: 42677 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.6 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Klauzula informacyjna – umowa zlecenie – Biuletyn Informacji Publicznej
  RODO – Klauzula informacyjna – umowa zlecenie. KLAUZULA informacyjna dla osób zatrudnianych na podstawie umowy zlecenia/świadczenia usług. Na podstawie art. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Klauzula informacyjna – umowa zlecenie – Biuletyn Informacji Publicznej
  RODO – Klauzula informacyjna – umowa zlecenie. KLAUZULA informacyjna dla osób zatrudnianych na podstawie umowy zlecenia/świadczenia usług. Na podstawie art.
 • Table of Contents:
See also  Top 8 대전 아파트 월세 The 101 Latest Answer
Klauzula informacyjna - umowa zlecenie - Biuletyn Informacji Publicznej
Klauzula informacyjna – umowa zlecenie – Biuletyn Informacji Publicznej

Read More

Klauzula informacyjna – umowa zlecenie – Biuletyn Informacji Publicznej

 • Article author: www.rzeszowairport.pl
 • Reviews from users: 5974 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.3 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Klauzula informacyjna – umowa zlecenie – Biuletyn Informacji Publicznej
  (umowa zlecenia, umowa o dzieło) … dalej jako RODO – w związku z pozyskiwaniem od Pana/Pani danych osobowych informujemy, że:. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Klauzula informacyjna – umowa zlecenie – Biuletyn Informacji Publicznej
  (umowa zlecenia, umowa o dzieło) … dalej jako RODO – w związku z pozyskiwaniem od Pana/Pani danych osobowych informujemy, że:.
 • Table of Contents:
Klauzula informacyjna - umowa zlecenie - Biuletyn Informacji Publicznej
Klauzula informacyjna – umowa zlecenie – Biuletyn Informacji Publicznej

Read More


See more articles in the same category here: 637+ tips for you.

Klauzula informacyjna dla Zleceniobiorców Sądu Rejonowego w Żywcu – Sąd Rejonowy w Żywcu

Klauzula informacyjna dla Zleceniobiorców Sądu Rejonowego w Żywcu

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA ZLECENIOBIORCÓW SĄDU REJONOWEGO W ŻYWCU

(DOTYCZY: DANYCH OSOBOWYCH WYNIKAJĄCY Z PRZEPISÓW)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, że:

1) Administratorem danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Żywcu.

2) Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby zawarcia umowy cywilno-prawnej (umowa zlecenie, umowa o dzieło) jest Dyrektor Sądu Rejonowego w Żywcu ul. Kościuszki 39.

3) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym przez Dyrektora Sądu Rejonowego w Żywcu jest Maciej Kupczak. Ma Pan/Pani prawo kontaktować się z nim w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych wysyłając zapytanie na adres e-mail: [email protected]

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia działań przez Administratora zmierzających do zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy cywilno-prawnej (umowy zlecenia, umowy o dzieło), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b, c) RODO.

5) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy, wykonywania czynności objętych umową oraz obowiązków pracodawcy związanych z wypłatą wynagrodzenia za wykonane czynności/dzieło. Ich nieprzekazanie spowoduje niemożność zawarcia lub wykonania umowy. Przetwarzanie danych osobowych związanych z zawartą umową jest wymogiem ustawowym wynikającym z m.in. z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, a także przepisów związanych z realizacją obowiązków rachunkowych, obowiązków podatkowo-składkowych, przepisów o zamówieniach publicznych, obowiązków archiwizacji danych itp. W przypadku danych osobowych, które przekaże nam Pan/Pani dobrowolnie – podstawą legalizującą ich przetwarzanie będzie zgoda na przetwarzanie danych – art. 6 ust. 1 pkt a) RODO na warunkach określonych w art. 7 RODO.

6) Dostęp do Pani/Pana danych osobowych – wewnątrz struktury organizacyjnej Sądu – będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Sąd pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. W pewnych sytuacjach Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez Sąd odbiorcom poza strukturą Sądu. Zawsze w takiej sytuacji Sąd dokładnie bada podstawę prawną ujawnienia danych osobowych.

7) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, jednostki nadrzędne, podmioty świadczące na rzecz Sądu usługi na podstawie umów powierzenia itp.

8) Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zawartej umowy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w zakresie danych, których przetwarzanych na podstawie zgody na przetwarzanie danych – art. 6 ust. 1 pkt a) RODO)

10) Wymienione prawa mogą być ograniczone w sytuacjach, kiedy administrator jest zobowiązany prawnie do przetwarzania danych w celu realizacji obowiązku ustawowego.

11) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

Obowiązek informacyjny RODO – umowa zlecenie – Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – tzw. „RODO” informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych Zleceniobiorcy jest Zleceniodawca – Wielkopolski Kurator Oświaty z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań. W sprawach związanych z ochroną danymi osobowymi Zleceniobiorcy może kontaktować się z Inspektorem ochrony danych:

pocztą tradycyjną na adres Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań,

pocztą mailową na adres [email protected] lub

telefonicznie pod numerem:780 386 035.

Dane osobowe Zleceniobiorcy przetwarzane będą przez Zleceniodawcę w celu wykonania umowy zlecenia i rozliczenia świadczonej usługi. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie Zleceniobiorcy przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – wykonywania praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy zlecenia;

konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Zleceniodawcy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikających z przepisów podatkowych, a dotyczących wystawienia faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej;

w sprawach dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obrony przed tymi roszczeniami, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Zleceniodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane osobowe Zleceniobiorcy będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy zlecenia oraz realizacji ewentualnych roszczeń Zleceniobiorcy związanych z umową, a następnie przechowywane w archiwum zakładowym, gdzie okres archiwizacji został określony przez Jednolity rzeczowy wykaz akt organów zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy i wynosi 10 lat. Dane osobowe Zleceniobiorcy nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu. Odbiorcami danych osobowych Zleceniobiorcy będą wyspecjalizowane podmioty, które świadczą na rzecz Administratora danych osobowych następujące usługi: administrowanie i serwisowanie oprogramowania Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów „eSOD”, serwisowanie oprogramowania „Archiwum – Intranetowy System Archiwizacji”; kurierom i poczcie polskiej w związku z przesyłaną korespondencją. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Zleceniodawcę, Zleceniobiorcy przysługuje:

prawo dostępu do treści danych,

prawo do sprostowania danych,

prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Realizacja wyżej wymienionych praw przez Zleceniobiorcę musi być zgodna z przepisami prawa oraz zasadami archiwizacji.

Wzór wniosku w przedmiocie realizacji praw dostępny jest na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu w zakładce: Załatwianie spraw/Ochrona danych osobowych.

Wniosek podpisany własnoręcznie w sposób czytelny należy złożyć w kancelarii Kuratorium Oświaty w Poznaniu przy ul. Kościuszki 93; przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań lub przesłać z wykorzystaniem profilu zaufanego za pośrednictwem platformy ePUAP2 na adres: /ko_poznan/SkrytkaESP.

Klauzula informacyjna dla zleceniobiorców

Drogi Zleceniobiorco,

Zleceniodawca zapewnia skuteczną ochronę Twoich danych osobowych.

Chcemy, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne i nie dostały się w niepowołane ręce.

Dlatego też informujemy Cię o wykorzystywaniu Twoich danych osobowych i przysługujących Ci z tego tytułu prawach.

[Administrator Danych Osobowych] Administratorem danych osobowych Zleceniobiorcy są wspólnie spółki Grupy Smithfield Polska, związane porozumieniem o współadministracji, dalej: Współadministratorzy. Wyciąg z przedmiotowego porozumienia został opublikowany na stronie www.animex.pl oraz www.agriplus.pl (w zakładce „Dane osobowe”). To te podmioty ustalają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Zleceniobiorcy.

[Dane kontaktowe] Współadministratorzy wyznaczyli następujący punkt kontaktowy dla osób, których dane dotyczą: Biuro Ochrony Danych Osobowych Smithfield Polska: ul. Chałubińskiego 8, 00 – 613 Warszawa, adres mailowy: inspektoro[email protected], [email protected]; [email protected].

[Inspektor] Współadministratorzy, w celu ciągłego monitorowania prawidłowości przestrzegania zasad ochrony danych osobowych powołali Inspektora Ochrony Danych. Możesz się z nim skontaktować elektronicznie wysyłając wiadomość na powyższe adresy.

Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe Zleceniobiorcy wyłącznie na podstawie prawa i w ściśle określonych celach:

I. Dane osobowe Zleceniobiorcy są wykorzystywane w celu wykonywania nałożonych na Współadministratorów obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym m.in. prawa cywilnego, ubezpieczeń społecznych, przepisów prawa podatkowego i rachunkowości.

[Szczegółowy cel] Dane osobowe Zleceniobiorcy będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków nałożonych na Współadministratorów przepisami prawa, w związku z: wypełnianiem obowiązków i uprawnień wynikających z umowy zlecenia, w tym obowiązków związanych z ubezpieczeniem społecznym, poprzez: przetwarzanie danych osobowych Zleceniobiorcy w celu rozliczeń finansowych (m.in. wypłata wynagrodzeń i innych świadczeń wraz z potrąceniami); przetwarzanie danych Zleceniobiorcy dla świadczeń z ubezpieczeń społecznych (m.in. rejestracja uprawnionego w ZUS, realizacja uprawnień wynikających z prawa ubezpieczeń społecznych); zapewnieniem wypełnienia obowiązku wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (np. kontrola trzeźwości zleceniobiorcy); rozliczeniem podatku dochodowego od osób fizycznych (deklaracje podatkowe PIT); wypełnianiem obowiązków wobec organów/urzędów państwowych/samorządowych (np. kontrole Państwowej Inspekcji Pracy, kontrole ZUS, kontrole Urzędu Skarbowego, żądania policji i innych organów ścigania, sporządzanie odpowiedzi na pisma/ żądania podmiotów uprawnionych ustawowo do udostępniania danych osobowych); wypełnianiem obowiązków związanych z księgowaniem i sprawozdawczością finansową. [Odbiorcy] Odbiorcami podanych przez Zleceniobiorcę danych w celu wykonywania nałożonych na Współadministratorów obowiązków wynikających z przepisów prawa są organy państwowe i inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, banki realizujące wypłatę wynagrodzenia oraz podmioty, którym Współadministratorzy powierzyli przetwarzanie danych osobowych Zleceniobiorcy (m.in. podmioty szkolące, świadczące usług księgowe). [Okres przechowywania] Dane Zleceniobiorcy zebrane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa będą przechowywane przez okres związania umową zlecenia (chyba, że przepisy prawa stanowią odmiennie), a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. [Prawa] Zleceniobiorcy, w stosunku do danych zebranych w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych oraz prawo do ich sprostowania, jak również prawo do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Zleceniobiorcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. [Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Dane osobowe Zleceniobiorcy zebrane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. [Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 litera c) RODO.

II. Dane osobowe Zleceniobiorcy mogą być wykorzystywane we wszelkich czynnościach wynikających z umowy zlecenia (np. podpisywanie faktur, raportów, umów, protokołów, kontakt z klientem krajowym oraz zagranicznym)

[Odbiorcy] Odbiorcami danych przetwarzanych w celu wykonywania umowy

zlecenia są organy państwowe i inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, kontrahenci krajowi i zagraniczni Współadministratorów, podmioty, którym Współadministratorzy powierzyli przetwarzanie danych osobowych Zleceniobiorcy, podmioty powiązane kapitałowo ze Współadministratorami oraz ich następcy prawni. [Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego] W przypadku gdy Zleceniobiorca wykorzystuje w swojej bieżącej pracy służbowy adres e-mail, dane osobowe takiego Zleceniobiorca są przekazywane poza obszar EOG (Europejski Obszar Gospodarczy), tj. do Smithfield Foods Inc. w USA. W związku z tym przekazywaniem, Współadministratorzy zastosowali następujące środki zabezpieczające: 1) podpisano ze Smithfield Foods Inc. umowę zawierającą standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską regulującą zasady przekazywania danych i dostępu do nich przez Smithfield Foods Inc. (Data Transfer Agreement); 2) zakres przekazywanych danych jest ograniczony wyłącznie do służbowych danych kontaktowych Zleceniobiorcy znajdujących się w książce adresowej w Microsoft Outlook; 3) dostęp do przekazanych danych mają wyłącznie pracownicy lub stali współpracownicy Smithfield Foods Inc. zgodnie z ustalonym zakresem posiadanych uprawnień.

Dodatkowo, Współadministratorzy informują, że w zakresie w jakim korzystają z usług Microsoft, przetwarzanie związanych z tym danych osobowych odbywa się na terytorium EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Inspektor Ochrony Danych, możesz się z nim skontaktować wysyłając wiadomość na adres: [email protected] , [email protected] . [Okres przechowywania] Dane Zleceniobiorcy będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi u Współadministratorów wytycznymi archiwizacji dla poszczególnych kategorii dokumentów zawierających dane osobowe Zleceniobiorcy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. [Prawa] Zleceniobiorcy, w stosunku do danych przetwarzanych w wykonaniu umowy zlecenia przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, jak również prawo do usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania. Zleceniobiorcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. [Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Dane osobowe Zleceniobiorcy zebrane w celu wykonania umowy zlecenia nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wykonywania umowy zlecenia. [Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 litera b) RODO.

III. Dane osobowe Zleceniobiorcy są wykorzystywane w uzasadnionych prawnie interesach Zleceniodawcy, tj. m.in. w celu ochrony mienia Zleceniodawcy, wykonywania analiz i opracowań korporacyjnych

[Szczegółowy cel] Dane osobowe Zleceniobiorcy będą przetwarzane również w prawnie uzasadnionych celach realizowanych przez Współadministratorów, tj.: dla sprawnej realizacji bieżącej działalności, w tym realizacji procesów biznesowych i administracyjnych związanych z przedmiotem działalności, w których uczestniczy Zleceniobiorca w związku z wykonywaniem umowy zlecenia (np. korespondencja, obsługa portalu korporacyjnego, dokumentacja procesów); dla realizacji polityki korporacyjnej spółek Grupy Smithfield Polska, do której należą Współadministratorzy oraz przygotowywania raportów i opracowania analiz; dla zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony mienia, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Współadministratorów na szkodę; do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. [Odbiorcy] Odbiorcami podanych przez Zleceniobiorcę danych przetwarzanych w uzasadnionych celach Współadministratorów są organy państwowe i inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym Współadministratorzy powierzyli przetwarzanie danych osobowych Zleceniobiorców, jak również podmioty powiązane kapitałowo ze Współadministratorami i ich następcy prawni. [Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego] W przypadku gdy Zleceniobiorca wykorzystuje w swojej bieżącej pracy służbowy adres e-mail, dane osobowe takiego Zleceniobiorca są przekazywane poza obszar EOG (Europejski Obszar Gospodarczy), tj. do Smithfield Foods Inc. w USA. W związku z tym przekazywaniem, Współadministratorzy zastosowali następujące środki zabezpieczające: 1) podpisano ze Smithfield Foods Inc. umowę zawierającą standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską regulującą zasady przekazywania danych i dostępu do nich przez Smithfield Foods Inc. (Data Transfer Agreement); 2) zakres przekazywanych danych jest ograniczony wyłącznie do służbowych danych kontaktowych Zleceniobiorcy znajdujących się w książce adresowej w Microsoft Outlook; 3) dostęp do przekazanych danych mają wyłącznie pracownicy lub stali współpracownicy Smithfield Foods Inc. zgodnie z ustalonym zakresem posiadanych uprawnień.

Dodatkowo, Współadministratorzy informują, że w zakresie w jakim korzystają z usług Microsoft, przetwarzanie związanych z tym danych osobowych odbywa się na terytorium EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Inspektor Ochrony Danych, możesz się z nim skontaktować wysyłając wiadomość na adres: [email protected] , [email protected] . [Okres przechowywania] Dane Zleceniobiorcy będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Współadministratorów stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Zleceniobiorcę sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. [Prawa] Zleceniobiorcy przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Zleceniobiorcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. [Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Dane osobowe przetwarzane w uzasadnionych celach Współadministratora nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest niezbędne do prawidłowej realizacji umowy zlecenia, a brak ich podania uniemożliwia należyte wykonywanie całości obowiązków wynikających z tej umowy. [Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 litera f) RODO.

W przypadku udzielenia przez Ciebie również zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych celach, za każdym razem zostanie odrębnie wypełniony przez Zleceniodawcę obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO.

So you have finished reading the klauzula informacyjna rodo umowa zlecenie topic article, if you find this article useful, please share it. Thank you very much. See more: Umowa zlecenie, ZUS umowa zlecenie, Rachunek do umowy zlecenia 2022

See also  Top 22 Testy Psychologiczne Na Rozmowie Kwalifikacyjnej Przykłady The 106 Detailed Answer

Leave a Comment