Top 7 Klauzula Informacyjna Rodo Dla Klienta Top 99 Best Answers

You are looking for information, articles, knowledge about the topic nail salons open on sunday near me klauzula informacyjna rodo dla klienta on Google, you do not find the information you need! Here are the best content compiled and compiled by the toplist.foci.com.vn team, along with other related topics such as: klauzula informacyjna rodo dla klienta Obowiązek informacyjny RODO

Table of Contents

Jak wypełnić klauzula informacyjną RODO?

Zostałem/am poinformowany/a, o tym, że: Administratorem moich danych osobowych podanych w _______ [należy wypełnić] w związku z _______ [należy uzupełnić] jest ____[Należy podać dane administratora danych – nazwę, siedzibę, adres, dodatkowo należy podać dane przedstawiciela jeżeli istnieje].

Co zawierają klauzule informacyjne?

13 RODO), klauzula musi zawierać : tożsamość administratora danych i dane kontaktowe (czyli nazwę, adres, mail, telefon); dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (jeśli jest powołany – imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej lub nr telefonu https://uodo.gov.pl/pl/223/1783 );

Kiedy należy spełnić obowiązek informacyjny RODO?

RODO wskazuje, że obowiązek ten powinien zostać spełniony w dwóch sytuacjach. Gdy dane pozyskujemy bezpośrednio od osoby, której one dotyczą oraz w sytuacji gdy gromadzimy dane z innych źródeł – pośrednich.

Czy klauzula informacyjną powinna być podpisana?

Odpowiedź: RODO nie wymaga, aby obowiązek informacyjny spełniony był tylko i wyłącznie w formie pisemnej z dodatkowym podpisem rodzica czy pracownika, który potwierdzi fakt zapoznania się z informacją, o której mowa w art. 13 RODO.

Jak napisać klauzulę informacyjna?

Podaj nazwę i dane kontaktowe administratora danych osobowych. To obowiązkowa informacja w każdym ogłoszeniu rekrutacyjnym. Wskaż w niej, czy planujesz przetwarzać dane kandydatów wyłącznie na potrzeby tej 1 rekrutacji, czy może także w innych celach np.

O czym nie trzeba informować klienta podczas pozyskiwania danych osobowych?

Nie trzeba informować osoby, której dane dotyczą, o powierzeniu danych innemu podmiotowi na podstawie umowy powierzenia.

Jak napisać klauzulę RODO?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez (nazwa firmy) w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko. Tekst, który widzisz powyżej, to klauzula do CV zgodna z RODO w 2022 roku. Możesz bez obaw skopiować ten dopisek do swojego dokumentu.

Co nie jest elementem obowiązku informacyjnego?

Zwolnienie z obowiązku informacyjnego

Osoba, której dane dotyczą została już poinformowana o tym, że jej dane są przetwarzane. ADO powinien dysponować dowodami potwierdzającymi ten fakt. Administrator danych osobowych pozyskuje dane w inny sposób niż bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.

Gdzie umieścić klauzulę RODO?

Jeżeli na stronie internetowej administratora nie są zbierane dane osobowe, klauzulę informacyjną można umieścić m.in. w treści pierwszego mailu do klienta czy w stopce maila.

Jak realizujemy obowiązek informacyjny?

Obowiązek informacyjny aktualizuje się w trzech sytuacjach. przy zbieraniu danych, od osoby, której dane dotyczą; przy zbieraniu danych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą; przez cały okres przetwarzania danych osobowych (w związku z prawem dostępu przysługującym osobie, której dane dotyczą).

Kiedy należy poinformować klienta o prawie do cofnięcia zgody?

Jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda, to w obowiązku informacyjnym należy umieścić wiadomość o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Co powinien zawierać obowiązek informacyjny?

13 RODO, powinien zawierać:
 • tożsamość i dane kontaktowe administratora (ewentualnie jego przedstawiciela),
 • dane kontaktowe inspektora ochrony danych (jeżeli został powołany),
 • cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawę prawną przetwarzania,

Kto podpisuje klauzulę RODO?

Klauzula informacyjna jako oświadczenie wiedzy

Klauzula informacyjna polega jedynie na przekazaniu informacji o przetwarzaniu danych osobowych podmiotom danych. Jest więc jedynie oświadczeniem wiedzy, a nie oświadczeniem woli. Tym samym klauzula dla swej skuteczności nie musi zawierać podpisu ADO.

Co nie podlega pod RODO?

RODO nie stosuje się, gdy: osoba, której dane dotyczą, nie żyje. osoba, której dane dotyczą, jest osobą prawną dane są przetwarzane w celach niezwiązanych z działalnością handlową, gospodarczą lub zawodową osoby przetwarzającej dane.

Czy pracownik musi podpisać klauzulę RODO?

Czy też każdy pracownik musi ją wpierw podpisać? Odpowiedź: RODO nie wymaga aby obowiązek informacyjny spełniony był tylko i wyłącznie w formie pisemnej z dodatkowym podpisem pracownika, który potwierdzi fakt zapoznania się z tą informacją.

Jak napisać klauzulę RODO?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Jakie informacje musi podać administrator danych osobowych osobie od której zamierza pozyskać dane osobowe?

Administrator powinien podać osobie, której dane dotyczą, wszelkie inne informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania, uwzględniając konkretne okoliczności i konkretny kontekst przetwarzania danych osobowych.

Kto podpisuje klauzulę RODO?

Klauzula informacyjna jako oświadczenie wiedzy

Klauzula informacyjna polega jedynie na przekazaniu informacji o przetwarzaniu danych osobowych podmiotom danych. Jest więc jedynie oświadczeniem wiedzy, a nie oświadczeniem woli. Tym samym klauzula dla swej skuteczności nie musi zawierać podpisu ADO.

See also  Top 43 Andy Brown Art 242 Most Correct Answers

Czy wyrażać Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych zgoda na przetwarzanie danych osobowych musi być wyrażona na piśmie w dwóch sytuacjach – w przypadku przetwarzania danych wrażliwych (art. 27 ust. 2 pkt 1) oraz w przypadku przekazania danych osobowych do państwa trzeciego (art. 47 ust.


Obowiązek informacyjny, klauzula informacyjna RODO
Obowiązek informacyjny, klauzula informacyjna RODO


klauzula informacyjna rodo dla klienta

 • Article author: www.cleverlogistic.pl
 • Reviews from users: 22615 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.1 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about klauzula informacyjna rodo dla klienta KLAUZULA INFORMACYJNA RODO dla klientów i kontrahentów. Zgodnie z art. 13 ust. … rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: RODO, informujemy, że:. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for klauzula informacyjna rodo dla klienta KLAUZULA INFORMACYJNA RODO dla klientów i kontrahentów. Zgodnie z art. 13 ust. … rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: RODO, informujemy, że:.
 • Table of Contents:
klauzula informacyjna rodo dla klienta
klauzula informacyjna rodo dla klienta

Read More

(none)

 • Article author: medisept.pl
 • Reviews from users: 38688 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.6 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about
  (none)
  KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW … RODO ] informujemy Klienta, iż Administratorem jego danych osobowych jest MEDISEPT sp. z o.o. z siedzibą w Konopnicy … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for
  (none)
  KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW … RODO ] informujemy Klienta, iż Administratorem jego danych osobowych jest MEDISEPT sp. z o.o. z siedzibą w Konopnicy …
 • Table of Contents:

(none)
(none)

Read More

Klauzula informacyjna RODO- dla klientów | Kancelaria Prawnicza ARGOS W. Lubelski i wspólnicy sp. k.

 • Article author: www.lubelscy.pl
 • Reviews from users: 4101 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.7 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Klauzula informacyjna RODO- dla klientów | Kancelaria Prawnicza ARGOS W. Lubelski i wspólnicy sp. k. Klauzula informacyjna RODO- dla klientów · KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KANCELARII · 1) ADMINISTRATOR DANYCH · 2) · 3) CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA · 4 … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Klauzula informacyjna RODO- dla klientów | Kancelaria Prawnicza ARGOS W. Lubelski i wspólnicy sp. k. Klauzula informacyjna RODO- dla klientów · KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KANCELARII · 1) ADMINISTRATOR DANYCH · 2) · 3) CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA · 4 …
 • Table of Contents:
Klauzula informacyjna RODO- dla klientów | Kancelaria Prawnicza ARGOS W. Lubelski i wspólnicy sp. k.
Klauzula informacyjna RODO- dla klientów | Kancelaria Prawnicza ARGOS W. Lubelski i wspólnicy sp. k.

Read More

klauzula informacyjna rodo dla klienta

 • Article author: prd.pl
 • Reviews from users: 36966 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.6 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about klauzula informacyjna rodo dla klienta Klauzula informacyjna dla klientów i kontrahentów … danych) („RODO”), przekazujemy poniższe informacje dotyczące Państwa danych osobowych. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for klauzula informacyjna rodo dla klienta Klauzula informacyjna dla klientów i kontrahentów … danych) („RODO”), przekazujemy poniższe informacje dotyczące Państwa danych osobowych.
 • Table of Contents:
klauzula informacyjna rodo dla klienta
klauzula informacyjna rodo dla klienta

Read More

klauzula informacyjna rodo dla klienta

 • Article author: www.prawo.pl
 • Reviews from users: 38068 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.7 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about klauzula informacyjna rodo dla klienta Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for klauzula informacyjna rodo dla klienta Updating
 • Table of Contents:
klauzula informacyjna rodo dla klienta
klauzula informacyjna rodo dla klienta

Read More

klauzula informacyjna rodo dla klienta

 • Article author: rodo-online.eu
 • Reviews from users: 47143 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.0 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about klauzula informacyjna rodo dla klienta Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for klauzula informacyjna rodo dla klienta Updating
 • Table of Contents:
klauzula informacyjna rodo dla klienta
klauzula informacyjna rodo dla klienta

Read More

Obowiązek informacyjny RODO – GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD

 • Article author: gdpr.pl
 • Reviews from users: 30530 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Obowiązek informacyjny RODO – GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Obowiązek informacyjny RODO – GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD Updating Obowiązek informacyjny jest jednym z obowiązków nałożonych na administratora danych przez przepisy RODO. Obowiązek ten zakłada, że osoba, której dane są. GDPR.pl – wszystko o RODO, IOD, ochronie danych osobowych.
 • Table of Contents:
Obowiązek informacyjny RODO - GDPR.pl - ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Obowiązek informacyjny RODO – GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD

Read More

Obowiązek informacyjny RODO – GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD

 • Article author: www.portalfk.pl
 • Reviews from users: 42411 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.8 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Obowiązek informacyjny RODO – GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Obowiązek informacyjny RODO – GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD Updating Obowiązek informacyjny jest jednym z obowiązków nałożonych na administratora danych przez przepisy RODO. Obowiązek ten zakłada, że osoba, której dane są. GDPR.pl – wszystko o RODO, IOD, ochronie danych osobowych.
 • Table of Contents:
Obowiązek informacyjny RODO - GDPR.pl - ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Obowiązek informacyjny RODO – GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD

Read More

Obowiązek informacyjny RODO – GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD

 • Article author: www.uzp.gov.pl
 • Reviews from users: 30524 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.0 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Obowiązek informacyjny RODO – GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Obowiązek informacyjny RODO – GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z … Obowiązek informacyjny jest jednym z obowiązków nałożonych na administratora danych przez przepisy RODO. Obowiązek ten zakłada, że osoba, której dane są. GDPR.pl – wszystko o RODO, IOD, ochronie danych osobowych.
 • Table of Contents:
Obowiązek informacyjny RODO - GDPR.pl - ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Obowiązek informacyjny RODO – GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD

Read More

klauzula informacyjna rodo dla klienta

 • Article author: www.pois.gov.pl
 • Reviews from users: 7553 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.2 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about klauzula informacyjna rodo dla klienta Klauzula informacyjna RODO … Informacyjne Funduszy Europejskich” – należą do zbioru danych pn. „Klienci Sieci Punktów. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for klauzula informacyjna rodo dla klienta Klauzula informacyjna RODO … Informacyjne Funduszy Europejskich” – należą do zbioru danych pn. „Klienci Sieci Punktów.
 • Table of Contents:
See also  Top 37 추수 감사절 찬양 17609 Good Rating This Answer
klauzula informacyjna rodo dla klienta
klauzula informacyjna rodo dla klienta

Read More

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – Opolski Urząd Wojewódzki – Portal Gov.pl

 • Article author: www.gov.pl
 • Reviews from users: 6885 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.4 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Klauzula informacyjna dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – Opolski Urząd Wojewódzki – Portal Gov.pl realizacją obowiązków podatkowych wynikających z przepisów podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),; dochodzeniem roszczeń lub obroną przed ewentualnymi … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Klauzula informacyjna dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – Opolski Urząd Wojewódzki – Portal Gov.pl realizacją obowiązków podatkowych wynikających z przepisów podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),; dochodzeniem roszczeń lub obroną przed ewentualnymi …
 • Table of Contents:

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

stopka Opolski Urząd Wojewódzki

stopka govpl

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - Opolski Urząd Wojewódzki - Portal Gov.pl
Klauzula informacyjna dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – Opolski Urząd Wojewódzki – Portal Gov.pl

Read More

Jak spełnić obowiązki RODO? Polityka prywatności i klauzule na stronie

 • Article author: www.i-host.pl
 • Reviews from users: 43855 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.4 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Jak spełnić obowiązki RODO? Polityka prywatności i klauzule na stronie Stąd też wiemy, że przepisy RODO można zrealizować poprzez klauzule informacyjne oraz politykę prywatności. 1. Klauzula informacyjna RODO. Jeden … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Jak spełnić obowiązki RODO? Polityka prywatności i klauzule na stronie Stąd też wiemy, że przepisy RODO można zrealizować poprzez klauzule informacyjne oraz politykę prywatności. 1. Klauzula informacyjna RODO. Jeden … Nie wiesz jak spełnić obowiązek informacyjny? Sprawdź, jak informować użytkowników o przetwarzaniu danych. Przeczytaj o polityce prywatności i klauzulach RODO.
 • Table of Contents:

Obowiązek informacyjny – czym jest i kiedy obowiązuje

Jak zrealizować obowiązek informacyjny na stronie internetowej

Polityka prywatności a klauzula informacyjna RODO

Jak spełnić obowiązki RODO? Polityka prywatności i klauzule na stronie
Jak spełnić obowiązki RODO? Polityka prywatności i klauzule na stronie

Read More

Klauzula informacyjna dla kontrahentów i ich przedstawicieli – TMP Outsourcing IT

 • Article author: tmp.pl
 • Reviews from users: 6245 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.8 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about
  Klauzula informacyjna dla kontrahentów i ich przedstawicieli – TMP Outsourcing IT 2), zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy iż: I. Administrator danych. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są wspólnicy spółki cywilnej TMP s.c. M. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for
  Klauzula informacyjna dla kontrahentów i ich przedstawicieli – TMP Outsourcing IT 2), zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy iż: I. Administrator danych. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są wspólnicy spółki cywilnej TMP s.c. M.
 • Table of Contents:

    Klauzula informacyjna dla kontrahentów i ich przedstawicieli - TMP Outsourcing IT
Klauzula informacyjna dla kontrahentów i ich przedstawicieli – TMP Outsourcing IT

Read More

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych | HDI

 • Article author: hdi.pl
 • Reviews from users: 27484 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.4 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych | HDI Klauzule informacyjne ; Dla klienta. WARTA Klauzula informacyjna RODO bancassurance IR-BANC1220K. 114 KB ; Dla potencjalnego klienta. Warta Klauzula informacyjna … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych | HDI Klauzule informacyjne ; Dla klienta. WARTA Klauzula informacyjna RODO bancassurance IR-BANC1220K. 114 KB ; Dla potencjalnego klienta. Warta Klauzula informacyjna … Dowiedz się więcej na temat tego, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe ➡️ O szczegółach dowiesz się na HDI.pl
 • Table of Contents:

Dla klienta

Dla potencjalnego klienta

Obsługa szkód

Inne

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych | HDI
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych | HDI

Read More


See more articles in the same category here: 637+ tips for you.

Klauzula informacyjna RODO- dla klientów

KLAUZULA INFORMACYJNA

DLA KLIENTÓW KANCELARII

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016.119.1), dalej: „RODO”, informuję, że:

1) ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Kancelaria Prawnicza ARGOS adw. Wojciech Lubelski i Wspólnicy sp. k.

z siedzibą w: Katowicach (40 – 049) przy ul. Kościuszki 6/4

KRS: 0000749035

reprezentowana przez: komplementariusza Wojciecha Lubelskiego

2) DANE KONTAKTOWE W ZAKRESIE RODO

Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych

Osobą do kontaktu w zakresie związanym z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych jest:

Kamil Lubelski, e-mail: [email protected], nr tel.: (+48) 606 454 747

3) CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw i obowiązków związanych ze świadczeniem usług prawnych, na podstawie:

a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – jako że dane są niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług prawnych lub do podjęcia na Pana/Pani żądanie działań przed zawarciem umowy,

b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – jako że dane są niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w tym obowiązków księgowych i prawno-podatkowych,

c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO – jako że dane są niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, przez które należy rozumieć w szczególności: zapewnienie możliwości dochodzenie roszczeń i obrony przed roszczeniami, monitorowanie dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez administratora, ustalanie ewentualnych konfliktów interesów w sprawach prowadzonych przez administratora.

4) ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: pracownicy oraz zleceniobiorcy administratora upoważnieni do przetwarzania danych, podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych (tj w szczególności biuro rachunkowe i przedsiębiorstwo świadczące usługi informatyczne), sądy powszechne, administracyjne i organy administracji, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w szczególności właściwe urzędy skarbowe.

5) PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

Administrator nie przekaże Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba że zajdzie taka konieczność w związku z korzystaniem z usług informatycznych podmiotów, których siedziba znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takim przypadku dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego, w stosunku do którego Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony.

6) OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy o świadczenie usług prawnych, jednak nie krócej niż do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy, a dane przetwarzane w celu wypełnienia ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności podatkowych i rachunkowych) – do momentu wygaśnięcia tych obowiązków.

7) POUCZENIE O PANI/PANA UPRAWNIENIACH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO) oraz prawo ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), a także prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO).

W przypadku gdy przekazał/a Pani/Pan administratorowi dane osobowe za zgodą na ich przetwarzanie, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8) PRAWO WNIESIENIA SKARGI

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza Pani/Pana prawa, w tym przepisy RODO.

9) INFORMACJA DOTYCZĄCA WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym i warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług prawnych. Nieprzekazanie danych spowoduje niemożność realizacji umowy o świadczenie usług prawnych i związanych z nią obowiązków prawno-podatkowych wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

10) INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI BĄDŹ PROFILOWANIA

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

Obowiązek informacyjny RODO

Obowiązek informacyjny jest jednym z obowiązków nałożonych na administratora danych przez przepisy RODO. Obowiązek ten zakłada, że osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do uzyskania informacji na temat przetwarzania jej danych osobowych. Powinien on zostać wykonany gdy administrator pozyska dane osobowe.

RODO wskazuje, że obowiązek ten powinien zostać spełniony w dwóch sytuacjach. Gdy dane pozyskujemy bezpośrednio od osoby, której one dotyczą oraz w sytuacji gdy gromadzimy dane z innych źródeł – pośrednich. Jak wskazuje motyw 60 preambuły RODO obowiązek ten ma na celu poinformowanie osoby, której dane są przetwarzane o fakcie przetwarzania jej danych oraz o celach takiego przetwarzania. Obowiązek taki powinien zawierać szereg informacji, które mają zapewnić rzetelność i przejrzystość przetwarzania.

Jak wspomniano powyżej zakres obowiązku informacyjnego zależy od tego od kogo pozyskujemy dane osobowe. W przypadku gdy dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od osoby, które dane dotyczą obowiązek informacyjny jest wykonywany w oparciu o art. 13 ust. 1 i 2 RODO. Informacje jakie powinny znaleźć się w klauzuli informacyjnej to m.in.:

Tożsamość i dane kontaktowe administratora oraz Inspektora Ochrony Danych jeśli został on ustanowiony;

Cele oraz podstawy przetwarzania danych,

Jeśli podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO należy wskazać jaki jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora,

Informacja o odbiorcach danych,

o przekazaniu danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych jeśli ma to miejsc,

o okresie przechowywania danych.

Wszystkie te dane powinny znaleźć się w przygotowanej klauzuli informacyjnej. Obowiązek informacyjny powinien zostać wypełniony w momencie zbierania danych od osoby, której dane dotyczą lub bezpośrednio przed ich zebraniem. W przypadku gdy administrator chce przetwarzać w innych celach niż te o których poinformował osobę, musi ponownie wykonać wobec tej osoby obowiązek informacyjny. Ponadto jeżeli zaczynamy zbierać dane w szerszym zakresie niż dotychczas, obowiązek informacyjny powinien zostać wykonany, tak by obejmował wszystkie aktualne informacje.

RODO pozostawia swobodę administratorowi w zakresie wyboru formy spełnienia obowiązku informacyjnego. Forma spełnienia obowiązku może zostać dopasowana do sposobu zbierania danych osobowych. W przypadku elektronicznych formularzy obowiązek informacyjny może zostać spełniony w formie elektronicznej. Za to w przypadku formularza papierowego, treść obowiązku informacyjne może znaleźć się na formularzu papierowym.

W przypadku pozyskania danych osobowych z innego źródła niż od osoby, której dane dotyczą administrator musi również wypełnić obowiązek informacyjny, co wynika z art. 14 RODO. Administrator musi w takiej sytuacji przekazać wszystkie te informacje, które wynikają z art. 13 RODO, a ponadto informacje skąd posiada dane osobowe oraz jeśli pochodzą one ze źródła publicznie dostępnego również o tym fakcie.

Obowiązek informacyjny powinien zostać spełniony:

w rozsądnym terminie od pozyskania danych, ale nie później niż w ciągu miesiąca;

przy pierwszym kontakcie jeśli dane mają być wykorzystywane do komunikacji.

Administrator może odstąpić od obowiązku informacyjnego niezależnie od źródła pozyskania danych osobowych gdy osoba, której dane są przetwarzane posiada już tę informację. W przypadku wykonywania obowiązku na podstawie art. 14 RODO, administrator może nie wykonać obowiązku informacyjnego gdy wykonanie jego jest niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku lub też pozyskanie danych uregulowane jest w sposób wyraźny przepisami prawa.

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Wypełniając obowiązek informacyjny określony w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Opolski, którego siedzibą jest Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, tel. 77 45 24 125, email: [email protected] W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail [email protected] lub listownie na adres: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z: realizacją umowy – w zakresie niezbędnym do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), realizacją obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), realizacją obowiązków podatkowych wynikających z przepisów podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), dochodzeniem roszczeń lub obroną przed ewentualnymi roszczeniami – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na dochodzeniu swoich praw majątkowych lub niemajątkowych lub ochrony przed roszczeniami wobec administratora, zgodnie z przepisami ogólnymi, w szczególności z Kodeksem cywilnym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), archiwizowaniem umowy i dokumentów finansowych zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Administrator nie przewiduje innego udostępniania Pani/Pana danych osobowych niż w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy prawa. Ponadto Pani/Pana dane mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie lub w imieniu administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązku archiwizacyjnego oraz w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora, którym jest obrona naszych interesów. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do swoich danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, prawo złożenia skargi w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i realizacji niniejszej umowy. Konsekwencją ich niepodania będzie odstąpienie od zawarcia umowy. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

So you have finished reading the klauzula informacyjna rodo dla klienta topic article, if you find this article useful, please share it. Thank you very much. See more: Obowiązek informacyjny RODO

See also  Top 35 찬송가 270장 가사 Best 213 Answer

Leave a Comment