Top 26 Karta Czynności Wykonanych Przez Pielęgniarkę Opieki Długoterminowej Domowej Top Answer Update

You are looking for information, articles, knowledge about the topic nail salons open on sunday near me karta czynności wykonanych przez pielęgniarkę opieki długoterminowej domowej on Google, you do not find the information you need! Here are the best content compiled and compiled by the toplist.foci.com.vn team, along with other related topics such as: karta czynności wykonanych przez pielęgniarkę opieki długoterminowej domowej

Table of Contents

Co należy do obowiązków pielęgniarki długoterminowej?

Pielęgniarka w ramach opieki długoterminowej przede wszystkim: leczy rany i odleżyny, zmienia opatrunki, wymienia cewniki, podaje leki, podłącza kroplówki, robi zastrzyki. pomaga opiekunom chorego i uczy ich zasad pielęgnacji i codziennych czynności – mycie, zmiana pieluchomajtek, podawanie leków, karmienie.

Jak załatwić pielęgniarkę do domu?

Jak ubiegać się o pielęgniarkę środowiskową? Wniosek o przyznanie pielęgniarki środowiskowej może złożyć sam chory, jego lekarz pierwszego kontaktu, pielęgniarka POZ, położna, bądź też rodzina. Pielęgniarkę wybieramy tak samo jak lekarza rodzinnego, wypisując specjalną deklarację w przychodni.

Co należy do obowiązków pielęgniarki?

Pielęgniarka kompleksowo zajmuje się pacjentami w zakresie opieki medycznej: podaje leki, robi zastrzyki, wykonuje proste zabiegi medyczne i zalecenia lekarskie. Pomaga pacjentom np. w zakresie higieny osobistej. Asystuje lekarzom podczas operacji.

Kto kwalifikuje się do opieki długoterminowej?

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa

Może nią być objęty pacjent, który nie wymaga leczenia w warunkach stacjonarnych, jednak ze względu na istniejące problemy zdrowotne potrzebuje systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej w warunkach domowych. Opieka ta jest realizowana we współpracy z lekarzem POZ.

Na czym polega Długoterminowa opieka domowa?

Opieka długoterminowa – zgodnie z definicją Ministerstwa Zdrowia – to długookresowa, profesjonalna pielęgnacja i rehabilitacja oraz kontynuacja leczenia farmakologicznego i postępowania dietetycznego w warunkach domowych. Pielęgniarska opieka długoterminowa realizowana jest w domu chorego.

Ile zarabiają pielęgniarki w opiece długoterminowej?

– średnie zarobki pielęgniarki opieki długoterminowej to ok. 2800 zł brutto (pensja z dodatkami etc.), – przeciętne zarobki pielęgniarki instrumentariuszki wynoszą 2813 zł brutto (pensja z dodatkami etc.), – średnie zarobki pielęgniarki operacyjnej to ok.

Co należy do obowiązków pielęgniarki środowiskowej?

Pielęgniarka środowiskowa/rodzinna planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad chorym , rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania z uwzględnieniem miejsca wykonywania świadczenia obejmując opieką: zdrowych i chorych niezależnie od płci i wieku, osoby niepełnosprawne, osoby w stanie terminalnym.

Ile kosztuje godzina pracy pielęgniarki?

Ceny usług pielęgniarskich (dyplomowane Pielęgniarki) w domu w zależności od rodzaju usług : 80,00 zł/godzinę – 150,00 zł/godzinę Koszt wizyty ustalany jest bezpośrednio z Pielęgniarką przy opcjach medycznych. Ceny usług rehabilitacyjnych w domu w zależności od ich rodzaju : 80,00 zł/godzinę – 150,00 zł/godzinę.

Jakie zabiegi wykonuje pielęgniarka?

Zadania pielęgniarki POZ

płukanie pęcherza. wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w stomiach, przetokach i ranach trudno gojących się takich jak odleżyny, oparzenia czy otarcia. zdejmowanie szwów. wykonywanie inhalacji.

Czy pielęgniarka może wykonywać iniekcje w domu?

Pielęgniarka powinna wykonywać zabiegi w postaci iniekcji dożylnych w domu pacjenta wyłącznie na pisemne zlecenie lekarskie, zawarte w dokumentacji medycznej. Zlecenie powinno określać nazwę leku, dawki, sposób i czas podawania.

Ile zarabia pielęgniarka 2022?

Minimalne wynagrodzenie pielęgniarek, położnych wykonujących zawód medyczny wymagający tytułu magistra a także wymagający wyższego wykształcenia i specjalizacji, albo pielęgniarki, położnej ze średnim wykształceniem i specjalizacją wzrosły do 5 775,78 zł (z 4 185,65 zł), czyli o 37 proc.

Co pielęgniarka może wykonać bez zlecenia lekarskiego?

Nowe rozporządzenie natomiast zawiera ogólny przepis, zgodnie z którym pielęgniarka lub położna może udzielać samodzielnie bez zlecenia lekarskiego świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami nabytymi po ukończeniu szkoły pielęgniarskiej lub …

Czy pielęgniarka ma obowiązek myć pacjenta?

Mycie pacjenta – jego toaleta – należy do obowiązku pielęgniarek.

Kto wypełnia skalę Barthel?

Skala Barthel to nic innego jak międzynarodowa skala stosowana w ocenie sprawności chorego i jego zapotrzebowania na opiekę. Taki formularz wypełnia w przychodni lekarz, bądź pielęgniarka środowiskowa, by pacjent, który wymaga opieki długoterminowej mógł zostać do niej zaklasyfikowany.

Jak długo może trwać pobyt w ZOL?

Zasady pobytu w ZOL

Czas pobytu w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym wynosi do 6 miesięcy. Przedłużenie czasu pobytu w uzasadnionych medycznie przypadkach wymaga zgody Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Ile kosztuje godzina pracy pielęgniarki?

Ceny usług pielęgniarskich (dyplomowane Pielęgniarki) w domu w zależności od rodzaju usług : 80,00 zł/godzinę – 150,00 zł/godzinę Koszt wizyty ustalany jest bezpośrednio z Pielęgniarką przy opcjach medycznych. Ceny usług rehabilitacyjnych w domu w zależności od ich rodzaju : 80,00 zł/godzinę – 150,00 zł/godzinę.

Co należy do obowiązków pielęgniarki środowiskowej?

Pielęgniarka środowiskowa pomaga w terapii prowadzonej przez lekarza. Aplikuje zastrzyki, zmienia opatrunki, pomaga w podstawowych ćwiczeniach rehabilitacyjnych, wykonuje podstawowe zabiegi pielęgnacyjno-lecznicze (np. w stomiach, przetokach i trudno gojących się ranach). Ocenia także na bieżąco stan chorego.

See also  Top 45 마태 복음 3 장 주석 24877 People Liked This Answer

Ile zarabia pielegniarka domową?

25% najgorzej wynagradzanych pielęgniarek zarabia poniżej 4 180 PLN brutto. Na zarobki powyżej 5 820 PLN brutto może liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych pielęgniarek.

Komu należy się pielęgniarka środowiskowa?

Pomoc pielęgniarki środowiskowej jest skierowana przede wszystkim do:
 • osób samotnych – chorych, starszych, niepełnosprawnych, wymagających profesjonalnej pomocy medycznej;
 • osób, które wymagają pomocy osób trzecich, które nie mogą liczyć na wsparcie z najbliższego otoczenia;
 • osoby przewlekle chore i w stanie terminalnym.

Karta pobytu na podstawie innych okoliczności
Karta pobytu na podstawie innych okoliczności


karta czynności wykonanych przez pielęgniarkę opieki długoterminowej domowej

 • Article author: www.nfz.gov.pl
 • Reviews from users: 2997 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.4 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about karta czynności wykonanych przez pielęgniarkę opieki długoterminowej domowej KARTA CZYNNOŚCI PIELĘGNACYJNYCH DLA PIELĘGNIARKI OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ. Lp. Rodzaj czynności … Wykonanie kwalifikacji pacjenta na podstawie. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for karta czynności wykonanych przez pielęgniarkę opieki długoterminowej domowej KARTA CZYNNOŚCI PIELĘGNACYJNYCH DLA PIELĘGNIARKI OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ. Lp. Rodzaj czynności … Wykonanie kwalifikacji pacjenta na podstawie.
 • Table of Contents:
karta czynności wykonanych przez pielęgniarkę opieki długoterminowej domowej
karta czynności wykonanych przez pielęgniarkę opieki długoterminowej domowej

Read More

karta czynności wykonanych przez pielęgniarkę opieki długoterminowej domowej

 • Article author: boguslaw.home.pl
 • Reviews from users: 42398 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.0 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about karta czynności wykonanych przez pielęgniarkę opieki długoterminowej domowej 2. Świadczenia zabiegowe (wykonywane na podstawie zlecenia lekarskiego). KARTA CZYNNOŚCI WYKONANYCH PRZEZ PIELĘGNIARKĘ OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ DOMOWEJ. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for karta czynności wykonanych przez pielęgniarkę opieki długoterminowej domowej 2. Świadczenia zabiegowe (wykonywane na podstawie zlecenia lekarskiego). KARTA CZYNNOŚCI WYKONANYCH PRZEZ PIELĘGNIARKĘ OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ DOMOWEJ.
 • Table of Contents:
karta czynności wykonanych przez pielęgniarkę opieki długoterminowej domowej
karta czynności wykonanych przez pielęgniarkę opieki długoterminowej domowej

Read More

Wzór karty czynności pielęgniarskich dla pielęgniarki opieki długoterminowej domowej – Zarządzanie placówką medyczną

 • Article author: zpm.wip.pl
 • Reviews from users: 15585 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.7 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Wzór karty czynności pielęgniarskich dla pielęgniarki opieki długoterminowej domowej – Zarządzanie placówką medyczną Podstawa prawna: załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25/10/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 9 czerwca 2010 r. (Biul. Inf. NFZ nr 17, poz. 25). …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Wzór karty czynności pielęgniarskich dla pielęgniarki opieki długoterminowej domowej – Zarządzanie placówką medyczną Podstawa prawna: załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25/10/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 9 czerwca 2010 r. (Biul. Inf. NFZ nr 17, poz. 25). Dostarczamy praktyczną i fachową wiedzę z zakresu zarządzania placówką medyczną. Dzięki magazynowi “Zarządzanie Placówka Medyczną” będziesz na bieżąco ze zmianami w przepisach, które dotyczą Twojej placówki – zyskasz wiedzę, jak je interpretować i stosować w praktyce. Łatwiej uzyskasz kontrakt z NFZ, który pozwoli na zbilansowanie działalności placówki. Zoptymalizujesz koszy działalności leczniczej i zredukujesz zbędne wydatki.
 • Table of Contents:
Wzór karty czynności pielęgniarskich dla pielęgniarki opieki długoterminowej domowej - Zarządzanie placówką medyczną
Wzór karty czynności pielęgniarskich dla pielęgniarki opieki długoterminowej domowej – Zarządzanie placówką medyczną

Read More

karta czynności wykonanych przez pielęgniarkę opieki długoterminowej domowej

 • Article author: www.pielegniarki.info.pl
 • Reviews from users: 23442 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.1 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about karta czynności wykonanych przez pielęgniarkę opieki długoterminowej domowej KARTA CZYNNOŚCI PIELĘGNIARSKICH DLA PIELĘGNIARKI OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ DOMOWEJ. Lp. Rodzaj czynności. UWAGI kod procedury. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for karta czynności wykonanych przez pielęgniarkę opieki długoterminowej domowej KARTA CZYNNOŚCI PIELĘGNIARSKICH DLA PIELĘGNIARKI OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ DOMOWEJ. Lp. Rodzaj czynności. UWAGI kod procedury.
 • Table of Contents:
karta czynności wykonanych przez pielęgniarkę opieki długoterminowej domowej
karta czynności wykonanych przez pielęgniarkę opieki długoterminowej domowej

Read More

Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa | Pacjent

 • Article author: pacjent.gov.pl
 • Reviews from users: 33935 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.3 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa | Pacjent Pielęgniarka w ramach opieki długoterminowej przede wszystkim: … pod względem jego samodzielności przy wykonywaniu codziennych czynności, takich jak:. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa | Pacjent Pielęgniarka w ramach opieki długoterminowej przede wszystkim: … pod względem jego samodzielności przy wykonywaniu codziennych czynności, takich jak:. Opiekuję się seniorem
 • Table of Contents:

Zapisz się na szczepienie

Na czym polega pomoc pielęgniarki opieki domowej

Kto może skorzystać z pielęgniarskiej opieki domowej

Jak otrzymać pomoc pielęgniarki opieki długoterminowej

Czym jest skala Barthel

Jakie są zasady świadczenia opieki

Znajdź długoterminową opiekę pielęgniarską

Publikacje dotyczące zdrowia seniorów

Podstawa prawna

Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa | Pacjent
Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa | Pacjent

Read More

Wzór karty czynności pielęgniarskich dla pielęgniarki opieki długoterminowej domowej – Dokumentacja medyczna w praktyce

 • Article author: dokmed24.pl
 • Reviews from users: 6193 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.1 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Wzór karty czynności pielęgniarskich dla pielęgniarki opieki długoterminowej domowej – Dokumentacja medyczna w praktyce Czy w karcie wizyt pielęgniarki opieki długoterminowej domowej należy uzyskać odręczny podpis pacjenta · Jak bezbłędnie uzupełnić kartę czynności … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Wzór karty czynności pielęgniarskich dla pielęgniarki opieki długoterminowej domowej – Dokumentacja medyczna w praktyce Czy w karcie wizyt pielęgniarki opieki długoterminowej domowej należy uzyskać odręczny podpis pacjenta · Jak bezbłędnie uzupełnić kartę czynności … Specjalistyczny serwis, który ułatwi Ci bezbłędne prowadzenie dokumentacji medycznej, dzięki czemu unikniesz surowych kar nakładanych przez NFZ, nie narazisz się na uciążliwą kontrolę GIODO oraz będziesz wstanie skutecznie bronić się w procesie sądowych z roszczeniowym pacjentem
 • Table of Contents:
Wzór karty czynności pielęgniarskich dla pielęgniarki opieki długoterminowej domowej - Dokumentacja medyczna w praktyce
Wzór karty czynności pielęgniarskich dla pielęgniarki opieki długoterminowej domowej – Dokumentacja medyczna w praktyce

Read More

Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa | Pacjent

 • Article author: pacjent.gov.pl
 • Reviews from users: 46335 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.9 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa | Pacjent Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa | Pacjent Updating Opiekuję się seniorem
 • Table of Contents:

Zapisz się na szczepienie

Na czym polega pomoc pielęgniarki opieki domowej

Kto może skorzystać z pielęgniarskiej opieki domowej

Jak otrzymać pomoc pielęgniarki opieki długoterminowej

Czym jest skala Barthel

Jakie są zasady świadczenia opieki

Znajdź długoterminową opiekę pielęgniarską

Publikacje dotyczące zdrowia seniorów

Podstawa prawna

Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa | Pacjent
Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa | Pacjent

Read More

Pielęgniarka środowiskowa – dla kogo? – Życie Seniora

 • Article author: zycieseniora.com
 • Reviews from users: 4907 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.3 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Pielęgniarka środowiskowa – dla kogo? – Życie Seniora Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Pielęgniarka środowiskowa – dla kogo? – Życie Seniora Updating Seniorzy, osoby chore lub niepełnosprawni, mogą liczyć na nieodpłatną pomoc medyczną u siebie w domu. Co należy wiedzieć o pielęgniarce środowiskowej?
 • Table of Contents:
See also  Top 10 워싱턴 Dc 한국 식당 Top Answer Update

Kim jest pielęgniarka środowiskowa

Komu przysługuje opieka udzielana przez pielęgniarkę środowiskową w domu

Jak ubiegać się o pielęgniarkę środowiskową

Pielęgniarka środowiskowa - dla kogo? - Życie Seniora
Pielęgniarka środowiskowa – dla kogo? – Życie Seniora

Read More

Jakie są obowiązki pielęgniarki? | Pacjent

 • Article author: pacjent.gov.pl
 • Reviews from users: 29574 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.2 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Jakie są obowiązki pielęgniarki? | Pacjent Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Jakie są obowiązki pielęgniarki? | Pacjent Updating
 • Table of Contents:

Zapisz się na szczepienie

Jakie obowiązki ma pielęgniarka

Kto może zostać pielęgniarką

Gdzie pracuje pielęgniarka

Przeczytaj także

Jakie są obowiązki pielęgniarki? | Pacjent
Jakie są obowiązki pielęgniarki? | Pacjent

Read More

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze – opieka długoterminowa – NFZ

 • Article author: www.nfz-szczecin.pl
 • Reviews from users: 7747 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.6 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze – opieka długoterminowa – NFZ Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze – opieka długoterminowa – NFZ Updating NFZNFZ
 • Table of Contents:
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - opieka długoterminowa - NFZ
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze – opieka długoterminowa – NFZ

Read More

Karta czynności pielęgniarskich dla pielęgniarki opieki długoterminowej domowej 2019 – kartkowkiszkolne.pl

 • Article author: kartkowkiszkolne.pl
 • Reviews from users: 8879 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.1 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Karta czynności pielęgniarskich dla pielęgniarki opieki długoterminowej domowej 2019 – kartkowkiszkolne.pl Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa z Lublina udzielana jest po uprzednio wykonanym zdiagnozowaniu i wywiadzie.. 519 308 200Jeśli opieka nad chorą osobą … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Karta czynności pielęgniarskich dla pielęgniarki opieki długoterminowej domowej 2019 – kartkowkiszkolne.pl Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa z Lublina udzielana jest po uprzednio wykonanym zdiagnozowaniu i wywiadzie.. 519 308 200Jeśli opieka nad chorą osobą … Bieżąca oferta.. 1 Załącznik nr 8 do zarządzenia Nr 69/2014/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 6 listopada 2014 r. KARTA WIZYT PIEL ĘGNIARKI OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ DOMOWEJ (Kod wizyty piel ęgniarskiej 5.01.27. sprawozdawany wraz z datą zrealizowanej wizyty)Ser…
 • Table of Contents:

Karta oceny – skala Cel pielęgniarskiej opieki długoterminowej

Karta wizyt pielęgniarki – obow

Karta czynności z teleporadą

Pielęgniarka wykonuje czynności zgodne z planem opieki danego pacjenta

Karta czynności pielęgniarskich dla pielęgniarki opieki długoterminowej domowej 2019 - kartkowkiszkolne.pl
Karta czynności pielęgniarskich dla pielęgniarki opieki długoterminowej domowej 2019 – kartkowkiszkolne.pl

Read More

karta czynności wykonanych przez pielęgniarkę opieki długoterminowej domowej

 • Article author: oipip.opole.pl
 • Reviews from users: 37359 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.2 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about karta czynności wykonanych przez pielęgniarkę opieki długoterminowej domowej pielęgniarkę opieki długoterminowej domowej … wykonanie i interpretacja wyników testów diagnostycznych przy użyciu testów paskowych. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for karta czynności wykonanych przez pielęgniarkę opieki długoterminowej domowej pielęgniarkę opieki długoterminowej domowej … wykonanie i interpretacja wyników testów diagnostycznych przy użyciu testów paskowych.
 • Table of Contents:
karta czynności wykonanych przez pielęgniarkę opieki długoterminowej domowej
karta czynności wykonanych przez pielęgniarkę opieki długoterminowej domowej

Read More

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa | Specjalmed

 • Article author: specjalmed.pl
 • Reviews from users: 43520 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.4 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa | Specjalmed Fakt wykonania przez pielęgniarkę czynności pacjent potwierdza każdorazowo podpisem w karcie wizyt pielęgniarki opieki długoterminowej domowej wraz z datą … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa | Specjalmed Fakt wykonania przez pielęgniarkę czynności pacjent potwierdza każdorazowo podpisem w karcie wizyt pielęgniarki opieki długoterminowej domowej wraz z datą … keywordsdescription
 • Table of Contents:
Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa | Specjalmed
Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa | Specjalmed

Read More


See more articles in the same category here: 637+ tips for you.

Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa jest skierowana do obłożnie i przewlekle chorych, przebywających w domu. Może nią być objęty pacjent, który nie wymaga leczenia w warunkach stacjonarnych, jednak ze względu na istniejące problemy zdrowotne potrzebuje systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej w warunkach domowych. Opieka ta jest realizowana we współpracy z lekarzem POZ.

Na czym polega pomoc pielęgniarki opieki domowej

Pielęgniarka w ramach opieki długoterminowej przede wszystkim:

leczy rany i odleżyny, zmienia opatrunki, wymienia cewniki, podaje leki, podłącza kroplówki, robi zastrzyki

pomaga opiekunom chorego i uczy ich zasad pielęgnacji i codziennych czynności – mycie, zmiana pieluchomajtek, podawanie leków, karmienie

pomaga pionizować chorego, prowadzi ćwiczenia oddechowe i podstawowe ćwiczenia ogólnousprawniające

doradza, jak zdobyć potrzebny sprzęt rehabilitacyjny i medyczny

edukuje bliskich w zakresie opieki nad chorym

przepisuje niektóre leki zgodnie z uprawnieniami, wypisuje skierowania na określone badania oraz zlecenia na wyroby medyczne (pieluchomajtki, wózki inwalidzkie, okulary i inne).

Kto może skorzystać z pielęgniarskiej opieki domowej

Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej mogą być zakwalifikowani pacjenci, którzy:

otrzymali 40 punktów lub mniej w skali Barthel

nie są w ostrej fazie choroby psychicznej

nie korzystają równocześnie z domowej opieki dla pacjentów wentylowanych mechanicznie, hospicjum domowego, stacjonarnego zakładu opiekuńczego (opiekuńczo-leczniczego lub pielęgnacyjno-opiekuńczego).

Jak otrzymać pomoc pielęgniarki opieki długoterminowej

Bliscy chorego powinni uzyskać od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego:

ocenę stanu pacjenta według skali Barthel (możliwość oceny też przez pielęgniarkę)

skierowanie, do którego załączona jest karta oceny pacjenta do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową (skala Barthel).

Czym jest skala Barthel

Skala Barthel ocenia stan chorego przede wszystkim pod względem jego samodzielności przy wykonywaniu codziennych czynności, takich jak:

spożywanie posiłków

siadanie

przemieszczanie się

ubieranie

kontrolowanie potrzeb fizjologicznych

utrzymanie higieny osobistej.

Wzór karty z oceną według skali Barthel.

Jakie są zasady świadczenia opieki

Korzystając z pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej należy pamiętać, że:

Pielęgniarka opieki długoterminowej domowej zobowiązana jest do powiadomienia lekarza i pielęgniarki POZ , do których pacjent złożył deklaracje wyboru, o terminie rozpoczęcia i zakończenia udzielania świadczeń, a także o istotnych zmianach w stanie zdrowia pacjenta.

, do których pacjent złożył deklaracje wyboru, o terminie rozpoczęcia i zakończenia udzielania świadczeń, a także o istotnych zmianach w stanie zdrowia pacjenta. Karta wizyt powinna być potwierdzona podpisem przez pacjenta, jego rodzinę lub opiekuna.

Leki i inne wyroby medyczne zlecone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, zapewnia rodzina pacjenta (lub jego opiekun faktyczny/prawny).

Wizyty, nie mniej niż 4 w tygodniu, odbywają się dni powszednie, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-20:00.

W medycznie uzasadnionych przypadkach wizyty mogą odbywać się również w soboty i dni ustawowo wolne od pracy.

W nocy od godz. 20:00 do 8:00 oraz w dni wolne od pracy świadczenia pielęgniarskie (w uzasadnionych przypadkach) realizowane są w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Znajdź długoterminową opiekę pielęgniarską

Skorzystaj z wyszukiwarki, by znaleźć placówkę blisko Twojego domu.

Otwórz wyszukiwarkę placówek współpracujących z NFZ . Wybierz z listy specjalizacji „długoterminowa opieka pielęgniarska”. Wybierz województwo. Możesz też wpisać powiat i miejscowość. Naciśnij przycisk „szukaj”. Otrzymasz listę placówek wraz z danymi teleadresowymi, godzinami otwarcia i informacjami o dostępności placówki.

Znajdź długoterminową opiekę pielęgniarską blisko swojego domu.

Publikacje dotyczące zdrowia seniorów

Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa jest skierowana do obłożnie i przewlekle chorych, przebywających w domu. Może nią być objęty pacjent, który nie wymaga leczenia w warunkach stacjonarnych, jednak ze względu na istniejące problemy zdrowotne potrzebuje systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej w warunkach domowych. Opieka ta jest realizowana we współpracy z lekarzem POZ.

Na czym polega pomoc pielęgniarki opieki domowej

Pielęgniarka w ramach opieki długoterminowej przede wszystkim:

leczy rany i odleżyny, zmienia opatrunki, wymienia cewniki, podaje leki, podłącza kroplówki, robi zastrzyki

pomaga opiekunom chorego i uczy ich zasad pielęgnacji i codziennych czynności – mycie, zmiana pieluchomajtek, podawanie leków, karmienie

pomaga pionizować chorego, prowadzi ćwiczenia oddechowe i podstawowe ćwiczenia ogólnousprawniające

doradza, jak zdobyć potrzebny sprzęt rehabilitacyjny i medyczny

edukuje bliskich w zakresie opieki nad chorym

przepisuje niektóre leki zgodnie z uprawnieniami, wypisuje skierowania na określone badania oraz zlecenia na wyroby medyczne (pieluchomajtki, wózki inwalidzkie, okulary i inne).

Kto może skorzystać z pielęgniarskiej opieki domowej

Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej mogą być zakwalifikowani pacjenci, którzy:

otrzymali 40 punktów lub mniej w skali Barthel

nie są w ostrej fazie choroby psychicznej

nie korzystają równocześnie z domowej opieki dla pacjentów wentylowanych mechanicznie, hospicjum domowego, stacjonarnego zakładu opiekuńczego (opiekuńczo-leczniczego lub pielęgnacyjno-opiekuńczego).

Jak otrzymać pomoc pielęgniarki opieki długoterminowej

Bliscy chorego powinni uzyskać od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego:

ocenę stanu pacjenta według skali Barthel (możliwość oceny też przez pielęgniarkę)

skierowanie, do którego załączona jest karta oceny pacjenta do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową (skala Barthel).

Czym jest skala Barthel

Skala Barthel ocenia stan chorego przede wszystkim pod względem jego samodzielności przy wykonywaniu codziennych czynności, takich jak:

spożywanie posiłków

siadanie

przemieszczanie się

ubieranie

kontrolowanie potrzeb fizjologicznych

utrzymanie higieny osobistej.

Wzór karty z oceną według skali Barthel.

Jakie są zasady świadczenia opieki

Korzystając z pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej należy pamiętać, że:

Pielęgniarka opieki długoterminowej domowej zobowiązana jest do powiadomienia lekarza i pielęgniarki POZ , do których pacjent złożył deklaracje wyboru, o terminie rozpoczęcia i zakończenia udzielania świadczeń, a także o istotnych zmianach w stanie zdrowia pacjenta.

, do których pacjent złożył deklaracje wyboru, o terminie rozpoczęcia i zakończenia udzielania świadczeń, a także o istotnych zmianach w stanie zdrowia pacjenta. Karta wizyt powinna być potwierdzona podpisem przez pacjenta, jego rodzinę lub opiekuna.

Leki i inne wyroby medyczne zlecone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, zapewnia rodzina pacjenta (lub jego opiekun faktyczny/prawny).

Wizyty, nie mniej niż 4 w tygodniu, odbywają się dni powszednie, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-20:00.

W medycznie uzasadnionych przypadkach wizyty mogą odbywać się również w soboty i dni ustawowo wolne od pracy.

W nocy od godz. 20:00 do 8:00 oraz w dni wolne od pracy świadczenia pielęgniarskie (w uzasadnionych przypadkach) realizowane są w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Znajdź długoterminową opiekę pielęgniarską

Skorzystaj z wyszukiwarki, by znaleźć placówkę blisko Twojego domu.

Otwórz wyszukiwarkę placówek współpracujących z NFZ . Wybierz z listy specjalizacji „długoterminowa opieka pielęgniarska”. Wybierz województwo. Możesz też wpisać powiat i miejscowość. Naciśnij przycisk „szukaj”. Otrzymasz listę placówek wraz z danymi teleadresowymi, godzinami otwarcia i informacjami o dostępności placówki.

Znajdź długoterminową opiekę pielęgniarską blisko swojego domu.

Publikacje dotyczące zdrowia seniorów

Pielęgniarka środowiskowa

Seniorzy, osoby chore, niepełnosprawne, mogą liczyć na nieodpłatną pomoc medyczną udzielaną przez pielęgniarkę środowiskową u siebie w domu.

Kim jest pielęgniarka środowiskowa?

Jest to osoba, która świadczy kompleksowe usługi pielęgniarskie w środowisku pacjenta, czyli w jego własnym domu. Sprawuje ona opiekę nad zdrowym i chorym, bez względu na wiek, osobami niepełnosprawnymi oraz chorymi w fazie terminalnej. Jeśli pielęgniarka środowiskowa ma podpisaną umowę z NFZ, nie ponosimy żadnych dodatkowych kosztów związanych z jej wynajęciem. Pielęgniarka uczy chorego oraz jego bliskich podstawowych czynności, jakie należy przy nim wykonywać.

Możemy liczyć z jej strony na świadczenia:

pielęgnacyjne – np. pielęgnacja osób niepełnosprawnych, czy unieruchomionych,

– np. pielęgnacja osób niepełnosprawnych, czy unieruchomionych, lecznicze – podawanie leków, ustalanie diety, cewnikowanie, zdejmowanie szwów, zmiana opatrunków itp.,

– podawanie leków, ustalanie diety, cewnikowanie, zdejmowanie szwów, zmiana opatrunków itp., usprawniające – pomoc w rehabilitacji osób leżących, wykonywanie drenażu ułożeniowego,

– pomoc w rehabilitacji osób leżących, wykonywanie drenażu ułożeniowego, socjalno-bytowe – działanie w zakresie spraw socjalnych, przy współudziale z odpowiednimi instytucjami.

Komu przysługuje opieka udzielana przez pielęgniarkę środowiskową w domu?

Z usług bezpłatnej pielęgniarki środowiskowej korzystać może każdy pacjent, który opłaca składki na NFZ. Jeśli zatem jesteś seniorem, nie radzisz sobie w codziennym życiu, a brak Ci wsparcia ze strony rodziny i bliskich, masz prawo ubiegać się o pomoc w swojej przychodni POZ. Osoby przewlekle chore mogą liczyć na przydzielenie pielęgniarki długoterminowej, bądź pielęgniarki opieki paliatywnej.

Jak ubiegać się o pielęgniarkę środowiskową?

Wniosek o przyznanie pielęgniarki środowiskowej może złożyć sam chory, jego lekarz pierwszego kontaktu, pielęgniarka POZ, położna, bądź też rodzina. Pielęgniarkę wybieramy tak samo jak lekarza rodzinnego, wypisując specjalną deklarację w przychodni. Mamy prawo do bezpłatnej zmiany osoby 3 razy w ciągu roku, bez podania przyczyny.

Osoby w podeszłym wieku, schorowane, wymagające pomocy i towarzystwa na co dzień, mogą również zgłosić się po pomoc do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który ma możliwość przydzielenia opiekunki środowiskowej, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 528 zł na osobę lub w przypadku osób samotnych 701 zł.

Seniorzy nie muszą już sami zmagać się z trudnościami, jakie niesie wiek, bądź schorzenia z nim związane. Mogą liczyć na pomoc, towarzystwo i wsparcie pielęgniarki.

So you have finished reading the karta czynności wykonanych przez pielęgniarkę opieki długoterminowej domowej topic article, if you find this article useful, please share it. Thank you very much. See more:

See also  Top 37 베드로 전서 4 장 25791 Votes This Answer

Leave a Comment