Top 31 Kapituła Odznaczeń Łowieckich W Warszawie Wniosek 14176 Votes This Answer

You are looking for information, articles, knowledge about the topic nail salons open on sunday near me kapituła odznaczeń łowieckich w warszawie wniosek on Google, you do not find the information you need! Here are the best content compiled and compiled by the toplist.foci.com.vn team, along with other related topics such as: kapituła odznaczeń łowieckich w warszawie wniosek Egzamin na myśliwego 2021, Koła łowieckie w Polsce, PZŁ Koła Łowieckie, Testy PZŁ 2022, PZŁ Szczecin, Ilość myśliwych w Polsce 2022, PZŁ Włocławek, Zarząd Okręgowy PZŁ

Kto wnioskuje o odznaczenie łowieckie?

Wnioski o nadanie odznaczenia łowieckiego kierują do Kapituły okręgowe rady łowieckie i Zarząd Główny PZŁ. 2. Koła łowieckie składają wnioski o nadanie odznaczenia za pośrednictwem zarządu okręgowego PZŁ, właściwego dla miejsca zamieszkania kandydata do odznaczenia.

Jak napisać wniosek o odznaczenie łowieckie?

Wniosek o nadanie: Wpisujemy rodzaj odznaczenia (pełna jego nazwa np. Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej), następnie wpisujemy datę odbycia Walnego Zgromadzenia, na którym podjęta została uchwała o wystąpienie, o nadanie odznaczenia dla określonego Kolegi lub Instytucji.

Za co przyznaje się Medal Świętego Huberta?

MEDAL ŚWIĘTEGO HUBERTA

Medal nadawany jest za szczególne osiągnięcia w zakresie propagowania kultury i sztuki łowieckiej, a w szczególności za: prace naukowe, dorobek literacki i publicystyczny oraz osiągnięcia w sztuce o tematyce łowieckiej, osiągnięcia szkoleniowe, popularyzację wiedzy, tradycji i kultury łowieckiej.

Jakie są odznaczenia łowieckie?

Medal posiada trzy stopnie: III stopień – Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej, II stopień – Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej, I stopień – Złoty Medal Zasługi Łowieckiej.

Co jest najwyższym odznaczeniem łowieckim?

Odznaczenie łowieckie „Honorowy Żeton Zasługi” (określany jako „Złom”) to ustanowione 28 listopada 1929 roku uchwałą Wydziału Wykonawczego Polskiego Związku Stowarzyszeń Łowieckich. Najwyższe odznaczenie w Polskim Związku Łowieckim.

Jak napisać uzasadnienie wniosku o odznaczenie?

Uzasadnienie powinno uwzględniać konkretne, wybitne dokonania kandydatów, adekwatne do wnioskowanego odznaczenia. Należy unikać sformułowań ogólnikowych, lakonicznych, opisywania przebiegu kariery zawodowej i cech osobowości kandydata.

Jak napisać podanie o przyjęcie na rezydenta do koła łowieckiego?

 1. DEKLARACJA. CZŁONKOWSKA DO KOŁA ŁOWIECKIEGO. ……………………………………………………………………………
 2. ( nazwa i siedziba koła)
 3. Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Koła Łowieckiego …………………………………………………………………………………………
 4. (nazwa i siedziba koła)

Ile jest kół łowieckich w Polsce?

Jak podał Mazowiecki Ruch Antyłowiecki – do końca marca 2021 polscy myśliwi mają w planach zastrzelenie 1 564 738 dzikich zwierząt. W Polsce działają 2683 koła łowieckie, które liczą 128 500 członków, z czego 4200 stanowią kobiety.


Odznaczenia dla załogi Boeinga 767
Odznaczenia dla załogi Boeinga 767


kapituła odznaczeń łowieckich w warszawie wniosek

 • Article author: www.hunter-jd.eu
 • Reviews from users: 24243 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.1 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about kapituła odznaczeń łowieckich w warszawie wniosek Zarząd Główny PZŁ/ Okręgowa Rada Łowiecka /działając w oparciu o uchwałę z dnia. … przedstawia wniosek o nadanie odznaczenia łowieckiego Kol . …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for kapituła odznaczeń łowieckich w warszawie wniosek Zarząd Główny PZŁ/ Okręgowa Rada Łowiecka /działając w oparciu o uchwałę z dnia. … przedstawia wniosek o nadanie odznaczenia łowieckiego Kol .
 • Table of Contents:
kapituła odznaczeń łowieckich w warszawie wniosek
kapituła odznaczeń łowieckich w warszawie wniosek

Read More

kapituła odznaczeń łowieckich w warszawie wniosek

 • Article author: www.pzl.suwalki.pl
 • Reviews from users: 21832 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.4 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about kapituła odznaczeń łowieckich w warszawie wniosek Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for kapituła odznaczeń łowieckich w warszawie wniosek Updating
 • Table of Contents:
kapituła odznaczeń łowieckich w warszawie wniosek
kapituła odznaczeń łowieckich w warszawie wniosek

Read More

Instrukcja pomocnicza do wypełnienia wniosku o nadanie odznaczenia łowieckiego – PDF Free Download

 • Article author: docplayer.pl
 • Reviews from users: 4146 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.6 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Instrukcja pomocnicza do wypełnienia wniosku o nadanie odznaczenia łowieckiego – PDF Free Download Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Instrukcja pomocnicza do wypełnienia wniosku o nadanie odznaczenia łowieckiego – PDF Free Download Updating Instrukcja pomocnicza do wypełnienia wniosku o nadanie odznaczenia łowieckiego Działając w oparciu o decyzję, o powołaniu Komisji Odznaczeń Łowieckich przy Okręgowej Radzie Łowieckiej w Szczecinie oraz
 • Table of Contents:
Instrukcja pomocnicza do wypełnienia wniosku o nadanie odznaczenia łowieckiego - PDF Free Download
Instrukcja pomocnicza do wypełnienia wniosku o nadanie odznaczenia łowieckiego – PDF Free Download

Read More

Okręgowa Kapituła Odznaczeń Łowieckich

 • Article author: knieja.net.pl
 • Reviews from users: 33076 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.8 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Okręgowa Kapituła Odznaczeń Łowieckich Wnioski zyskały pozytywną opinię Okręgowej Kapituły Odznaczeń Łowieckich i jeszcze w miesiącu grudniu 2020 r. zostały wysłane do Warszawy. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Okręgowa Kapituła Odznaczeń Łowieckich Wnioski zyskały pozytywną opinię Okręgowej Kapituły Odznaczeń Łowieckich i jeszcze w miesiącu grudniu 2020 r. zostały wysłane do Warszawy. joomla, pcj1x5y2zJoomla! – dynamiczny system portalowy i system zarz�dzania tre�ci�
 • Table of Contents:
Okręgowa Kapituła Odznaczeń Łowieckich
Okręgowa Kapituła Odznaczeń Łowieckich

Read More

Instrukcja pomocnicza do wypełnienia wniosku o nadanie odznaczenia łowieckiego – PDF Free Download

 • Article author: docplayer.pl
 • Reviews from users: 16848 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.3 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Instrukcja pomocnicza do wypełnienia wniosku o nadanie odznaczenia łowieckiego – PDF Free Download Regulamin Kapituły określa następujące wzory odznaczeń: – Złom – Medal Zasługi Łowieckiej ( trzy stopnie: złoty, srebrny i brązowy) – Medal św. Huberta – … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Instrukcja pomocnicza do wypełnienia wniosku o nadanie odznaczenia łowieckiego – PDF Free Download Regulamin Kapituły określa następujące wzory odznaczeń: – Złom – Medal Zasługi Łowieckiej ( trzy stopnie: złoty, srebrny i brązowy) – Medal św. Huberta – … Instrukcja pomocnicza do wypełnienia wniosku o nadanie odznaczenia łowieckiego Działając w oparciu o decyzję, o powołaniu Komisji Odznaczeń Łowieckich przy Okręgowej Radzie Łowieckiej w Szczecinie oraz
 • Table of Contents:
Instrukcja pomocnicza do wypełnienia wniosku o nadanie odznaczenia łowieckiego - PDF Free Download
Instrukcja pomocnicza do wypełnienia wniosku o nadanie odznaczenia łowieckiego – PDF Free Download

Read More

Aktualno¶ci z PZ£

 • Article author: www.lowiecki.pl
 • Reviews from users: 2301 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.8 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Aktualno¶ci z PZ£ Podczas dzisiejszego protestu rolników w Warszawie nikogo z kierownictwa … że kluby tworzone są przez Naczelną Radę Łowiecką na wniosek … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Aktualno¶ci z PZ£ Podczas dzisiejszego protestu rolników w Warszawie nikogo z kierownictwa … że kluby tworzone są przez Naczelną Radę Łowiecką na wniosek …
 • Table of Contents:
Aktualno¶ci z PZ£
Aktualno¶ci z PZ£

Read More

[Organy PZŁ] – Art. 32a. – Prawo łowieckie. – Dz.U.2022.1173 t.j. – OpenLEX

 • Article author: sip.lex.pl
 • Reviews from users: 23790 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about [Organy PZŁ] – Art. 32a. – Prawo łowieckie. – Dz.U.2022.1173 t.j. – OpenLEX Kapituła Odznaczeń Łowieckich jako organ nadający odznaczenia łowieckie; … 4 – powoływani i odwoływani przez Zarząd Główny na wniosek łowczego okręgowego. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for [Organy PZŁ] – Art. 32a. – Prawo łowieckie. – Dz.U.2022.1173 t.j. – OpenLEX Kapituła Odznaczeń Łowieckich jako organ nadający odznaczenia łowieckie; … 4 – powoływani i odwoływani przez Zarząd Główny na wniosek łowczego okręgowego. LEX, OpenLEXDziennik Ustaw Dz.U.2022.1173 t.j. Akt obowiązujący Wersja od: 1 czerwca 2022 r. Art. 32a. – [Organy PZŁ] – Prawo łowieckie.
 • Table of Contents:
[Organy PZŁ] - Art. 32a. - Prawo łowieckie. - Dz.U.2022.1173 t.j. - OpenLEX
[Organy PZŁ] – Art. 32a. – Prawo łowieckie. – Dz.U.2022.1173 t.j. – OpenLEX

Read More

kapituła odznaczeń łowieckich w warszawie wniosek

 • Article author: pzl.tarnobrzeg.pl
 • Reviews from users: 12354 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.6 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about kapituła odznaczeń łowieckich w warszawie wniosek Skład Okręgowej Kapituły Odznaczeń Łowieckich (dalej jako „Kapituła Okręgowa”) … Kapituła Okręgowa opiniuje wnioski o przyznanie następujących odznaczeń:. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for kapituła odznaczeń łowieckich w warszawie wniosek Skład Okręgowej Kapituły Odznaczeń Łowieckich (dalej jako „Kapituła Okręgowa”) … Kapituła Okręgowa opiniuje wnioski o przyznanie następujących odznaczeń:.
 • Table of Contents:
kapituła odznaczeń łowieckich w warszawie wniosek
kapituła odznaczeń łowieckich w warszawie wniosek

Read More

Koło Łowieckie “Orzeł” w Chełmnie

 • Article author: klorzel.pl
 • Reviews from users: 27783 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.8 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Koło Łowieckie “Orzeł” w Chełmnie Ustanowiony 19 grudnia 1929 roku. Jest nadawany przez Kapitułę Odznaczeń Łowieckich w Warszawie. DROSZCZ Marek data nadania: 23.02.2005 r. DROSZCZ Włodzimierz … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Koło Łowieckie “Orzeł” w Chełmnie Ustanowiony 19 grudnia 1929 roku. Jest nadawany przez Kapitułę Odznaczeń Łowieckich w Warszawie. DROSZCZ Marek data nadania: 23.02.2005 r. DROSZCZ Włodzimierz … Odznaczenia łowieckie myśliwych Koła Łowieckiego ORZEŁ w Chełmniekoło, łowieckie, orzeł, chełmnie, chełmno, broń, polowanie, polowania, myślistwo, psy, myśiwy
 • Table of Contents:
See also  Top 6 사도행전 1 장 Top Answer Update
Koło Łowieckie
Koło Łowieckie “Orzeł” w Chełmnie

Read More

kapituła odznaczeń łowieckich w warszawie wniosek

 • Article author: orl.katowice.pl
 • Reviews from users: 38610 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about kapituła odznaczeń łowieckich w warszawie wniosek W N I O S E K. O NADANIE MEDALU … Posiadane odznaczenia łowieckie : … Adnotacje Okręgowej Kapituły Odznaczeń Łowieckich: Wniosek wpisano do rejestru … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for kapituła odznaczeń łowieckich w warszawie wniosek W N I O S E K. O NADANIE MEDALU … Posiadane odznaczenia łowieckie : … Adnotacje Okręgowej Kapituły Odznaczeń Łowieckich: Wniosek wpisano do rejestru …
 • Table of Contents:
kapituła odznaczeń łowieckich w warszawie wniosek
kapituła odznaczeń łowieckich w warszawie wniosek

Read More


See more articles in the same category here: 637+ tips for you.

Instrukcja pomocnicza do wypełnienia wniosku o nadanie odznaczenia łowieckiego

Transkrypt

1 Instrukcja pomocnicza do wypełnienia wniosku o nadanie odznaczenia łowieckiego Działając w oparciu o decyzję, o powołaniu Komisji Odznaczeń Łowieckich przy Okręgowej Radzie Łowieckiej w Szczecinie oraz w nawiązaniu do obowiązującego regulaminu Kapituły Odznaczeń Łowieckich, niniejszym przekazujemy ponownie własne opracowanie pozwalające w nieskomplikowany, przystępny sposób wypełnić wniosek. Regulamin Kapituły określa następujące wzory odznaczeń: – Złom – Medal Zasługi Łowieckiej ( trzy stopnie: złoty, srebrny i brązowy) – Medal św. Huberta – Odznaka za Zasługi dla Łowiectwa Złom i Medale Zasługi nadaje się za zasługi na polu łowiectwa, w tym za działalność na rzecz jego organizacji tj. PZŁ uwzględniając: – wydajną i długotrwałą pracę organizacyjną w organach i władzach PZŁ – osiągnięcia w gospodarce łowieckiej ze szczególnym uwzględnieniem hodowli i ochrony zwierzyny – ewidentne rezultaty w ochronie środowiska – walkę z kłusownictwem – osiągnięcia w strzelectwie myśliwskim – znaczące osiągnięcia w hodowli i tresurze psa myśliwskiego – wzorową postawę etyczną i koleżeńskość Medal Św. Huberta nadaje się za szczególne osiągnięcia w zakresie propagowania kultury i sztuki łowieckiej a w szczególności za: – prace naukowe, dorobek literacki i publicystyczny oraz osiągnięcia w sztuce o tematyce łowieckiej – osiągnięcia szkoleniowe, popularyzację wiedzy i kultury łowieckiej Odznakę za Zasługi dla Łowiectwa nadaje się za popularyzację i upowszechnianie idei łowiectwa w społeczeństwie. Poza wyżej wymienionymi odznaczeniami mogą być przyznawane odznaczenia regionalne wg regulaminu będącego w posiadaniu Zarządu Okręgowego PZŁ w Szczecinie Wnioski na odznaczenia łowieckie należy sporządzać w oparciu o druki będące do pobrania w biurze Zarządu Okręgowego lub na oficjalnych stronach internetowych Polskiego Związku Łowieckiego. Poniżej opisujemy wszystkie rubryki, jakie wypełnia wnioskodawca: 1. Wniosek o nadanie: Wpisujemy rodzaj odznaczenia (pełna jego nazwa np. Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej), następnie wpisujemy datę odbycia Walnego Zgromadzenia, na którym podjęta została uchwała o wystąpienie, o nadanie odznaczenia dla określonego Kolegi lub Instytucji.

2 2. Poz. 1. należy wpisać: imiona o ile takie wpisane są do deklaracji i legitymacji PZŁ, jak również dwuczłonowość nazwiska 3. Poz.2. wpisać: imię lub imiona ojca 4. Poz.3. wpisać: pełną datę urodzenia 5. Poz.4. w adresie: podać kod miejsca zamieszkania, miejscowość, ulicę, nr domu i mieszkania 6. Poz.5. wpisać: pełną datę przyjęcia do PZŁ 7. Poz.6. podać: nazwę koła macierzystego 8. Poz.7. podać: posiadane wykształcenie, stanowisko lub zawód wykonywany oraz nazwę i miejsce pracy 9. Poz.8. należy wypełnić rubryki wpisując: nie karany lub karany i rodzaj kary o ile nie uległa zatarciu 10. Poz.9. wypełnić: podając rodzaj posiadanego odznaczenia i datę nadania 11. Poz.10. wypełniając tą rubrykę należy pamiętać: o wpisaniu wszystkich funkcji, jakie pełni lub pełnił kandydat, w jakim okresie (podać lata). W tym punkcie ujmujemy tylko funkcje statutowe. 12. Poz.11 uzasadnienie wniosku: Uzasadnieniem będą zdania, będące pozytywną odpowiedzią na poniższy zestaw opisanych działań w większości w formie pytań; 1. Opisać, co ciekawego i innowacyjnego wniósł kandydat w trakcie pełnienia funkcji wymienionych na odwrocie lub, jakie inne nie statutowe funkcje pełni lub pełnił kandydat i co leżało w jego zakresie obowiązków. Przykładowo: A/ gospodarza obwodu, to, co jest w jego zakresie obowiązków: zagospodarowanie poletek, jeżeli tak to, jakiego są one rodzaju (zgryzowe, zaporowe, produkcyjne, ile jest tych poletek, jaki areał itp.), czy zajmuje się dokarmianiem a jeżeli tak w jaki sposób to prowadzi, czy zajmuje się przygotowaniem karmy ( ile i jakiego rodzaju, a może nowe formy dokarmiania, jakie inne inicjatywy przejawia B/ gospodarza stanicy i znowu należy opisać kilka przykładowych zadań, jakie wykonuje w ramach opieki nad dobrem Koła ( budowa, rozbudowa, otoczenie jakie,czy inicjuje formy lub możliwości spędzania czasu poza polowaniem,czy tylko dla myśliwych, co z rodzinami itp. C/ opiekuna stażystów w kole- jeżeli tak to ilu bezpośrednio pod jego opieką zaliczyło staż i zdało egzamin, w jaki sposób wprowadza nowych adeptów do łowiectwa, czy przeprowadza szkolenia z zakresu wiedzy o Kole, łowiskach Koła, tradycjach kultywowanych w Kole, czy kandydaci poddawani są egzaminom wewnętrznym przy zaliczaniu stażu

3 D/ opiekuna młodzieży szkolnej, drużyny harcerskiej, koła zainteresowań i pytania: jakie akcje przeprowadza: dokarmiania, wykonawstwa urządzeń pomagających przetrwać zwierzynie w trudnym okresie, zbierania wnyków, konkursy wiedzy przyrodniczej, łowieckiej, zbieranie karmy, wycieczki rekracyjno-dydaktyczne. W każdym przypadku należy podać, w jakim czasie i ile tego rodzaju akcji spotkań lub, jaki procent młodzieży na danym terenie jest objętych opieką ze strony Koła i danego Kolegi E/ szacującego szkody- czy w ramach działalności podnosi swoją wiedzę z zakresu tych zagadnień, czy nie ma konfliktów na linii rolnik-koło, czy koło pozytywnie ocenia rolę pełnioną przez Kolegę, umiejętność zabezpieczenia interesów Koła poprzez opisanie szacowanych upraw na bazie przerowadzonych zabiegów agrotechnicznych, obserwacji całosezonowej uprawy po przerpowadzonym szacowaniu wstępnym itp. F/ prowadzący Kronikę Koła i znowu od jak dawna ją prowadzi, forma prowadzenia, systematyczność, zdolonośc do dokumentowania faktów z życia Koła G/ inne funkcje lub szczególne zasługi 2. Czy kandydat wykazał się wyjątkowym zaangażowaniem przy ochronie łowisk a jeżeli tak to? – czy doprowadził do ujęcia np. kłusownika, likwidował przejawy kłusownictwa lub innego szkodnictwa na rzecz przyrody. Każdy uzyskany efekt należy szczegółowo opisać tj. wyrok, data zdarzenia, uzyskane efekty w postaci np. wzmożonej kontroli Policji, Straży Leśnej i itp. – czy organizuje np. akcje propagandowe o szkodliwości działań jw. w terenie poprzez wykorzystanie młodzieży, narad gminnych, rozmów z rolnikami – czy był, jest organizatorem, inicjatorem introdukcji zwierzyny, współpracuje z Komisją Hodowlaną przy ORŁ, doprowadził do zakupu zwierzyny i jej wypuszczenia, przygotowania łowiska do wypuszczenia poprzez np. budowy wolier, zagród adaptacyjnych, 3. Jakiego rodzaju inicjatywy związane z łowiectwem zainicjował? budowę strzelnicy jeżeli tak to, czy strzelnica posiada atest, jakiego rodzaju zawody się odbywają, czy ożywiło się strzelectwo w Kole, czy sam osiągnął znaczące sukcesy, klasę mistrzowską, wawrzyn, czy był współautorem zagospodarowania nieużytków w łowiskach poprzez zakładanie remiz, poletek itp. (ile, jaka powierzchnia, jakie rośliny zostały posadzone, skąd materiał zadrzewieniowy itd.) czy był i jest rzecznikiem przywracania wszelkich działań na rzecz zachowania tradycji łowieckich: co zrobiono: może doprowadził do nauki grania sygnałów, może sam się nauczył, pasowanie, chrzest, msza hubertowska itp. 4. Jakie zasługi posiada kandydat w dziedzinie hodowli i tresurze psa myśliwskiego? – czy posiada psa, jakiej rasy, jaka jest jego użytkowość, jakie przeszedł szkolenia i gdzie – czy jest specjalistą w tresurze i hodowli psa, czy są w kole psy z jego

4 gniazd, ile, użytkowość – czy kandydat bierze udział w konkursach psó, próbach polowych, osiągnięcia, a może jest organizatorem prób 5. Czy kandydat wykazał się działalnością w dziedzinie ochrony środowiska? – czy doprowadził do wskazania a następnie likwidacji dziskich wysypisk śmieci, ujęcia ich sprawców – czy kandydat przyczynił się do zajęcia się problematyką trucicieli środowiska na szczeblu łowiska, bminy, powiatu itp. 6. Czy Kandydat wprowadził w Kole nowe uprawy atrakcyjne dla zwierzyny, przyczynił się do pozyskania nowych powierzchni pod poletka ( ile, jakie, jakie powierzchnie) 7. Czy Kandydat bierze udział w działaniach szkoleniowo-badawczych? – inwentaryzacjach – ocenie i wycenie trofeów – działalności komisji problemowych w powiecie, gminie, województwie – jw. lecz PZŁ i znowu jakie, jak długo, funkcje w nich pełnione, efekty wymierne dla Związku 8. Czy Kandydat działa w innych organizacjach zajmujących się szeroko rozumianą problematyką łowiecką, środowiskową, przyrodniczą i współpracy z zagranicą 9. Czy Kandydat wykorzystuje swoją wiedzę i przynależność do PZŁ w celu zmiany poglądów społeczeństwa na sprawy związane z gospodarką łowiecką? 10. Jakie tradycje łowieckie stały się nieodłącznym elementem Koła? (opisać wszystkie przypadki) 11. Czy był lub jest autorem, współautorem monografii Koła, znavczka lub symbolu Koła? 12. Czy Kandydat był organizatorem lub współorganizatorem wystawy o tematyce łowieckiej? Zadania, zakres, rodzaj, czasookres trwania, ilość odzwiedzających itp. 13. Kandydat a szeroko rozumiana trofeistyka ( stosunek, umiejętności w preparacji, przechowywanie i udostępnianie)? 14. Czy Koło posiada swój obiekt, salę tradycji itp.i jaki udział w jej powstaniu, utrzymaniu i dbałość przejawia Kandydat? Rodzaj, lokalizacja i inne z nią związane) 15. Czy Kandydat jest może autorem nowych rozwiązań budowanych urządzeń w Kole nie tylko służących polowaniu (opisać)? 16. Ocena Kandydata w oczach Kolegów? ( w czym się przejawia np, kandydat na zjazd, wybór do władz, prowadzący polowanie lub Walne, ewentualnie inne walory potwierdzające wysokie morale Kandydata)

5 17. Jakie konkretne działania w hodowli i tworzeniu np. ostoi zwierzyny wprowadził Kandydat (opisać)? 18. Czy Kandydat podnosi swoją wiedzę z zakresu spraw związanych z łowiectwem poprzez np. udział w szkoleniach organizowanych przez PZŁ? (jakie, gdzie i kiedy) 19. Stosunek Kandydata do prac na rzecz Koła a jak również inicjatywy własne ( opisać osiągnięcia i zdoloności w tym zakresie) 20. Udział Kandydata wniesiony dla poprawy stosunków na linii PZŁ władza cywilna, samorządy, ALP i itp (opisate działania) 21. Działalność Kandydata wykraczająca poza ramy Koła. Np. na szczeblu centralnym w zakresie szeroko rozumianych działań ustawotwórczych, legislacyjnych (jakie) 22. Czy Kandydat jest autorem publikacji o tematyce łowieckiej, przyrodzniczej, środowiskowej, współpracy z wydawnictwami, fotograficzne, wystawy itp. Opisać. 23. Inne nie wymienione pozytywne atuty i walory Kandydata mogące mieć wpływ na przyznanie Odznaczenia. Komentarz do rubryki uzasadnienie: Pamiętać należy, że zgodnie z regulaminem kapituły w rubryce tej przedstawiamy głównie zasługi poniesione w okresie od otrzymania ostatniego odznaczenia w przypadku decyzji odmownej Kapituły ponowne wystąpienie może nastąpić po upływie minimum jednego roku odznaczenie wyższego stopnia może być nadane po upływie minimum 5 lat od daty nadania odznaczenia niższego stopnia w uzasadnieniu należy bezwzględnie unikać zdań o charakterze sloganowym tj. (nie opisującym konkretnych zasług) a zawierających zwroty typu: zasługuje na odznaczenie, wzór do naśladowania, nie sposób opisać wszystkich jego zasług dla Związku itp. opisując zasługi np. Posiada uprawnienia sędziego i instruktora strzelectwa(data uzyskania uprawnień i nr uprawnień). Zdanie takie należy poprzeć stwierdzeniem gdzie i na jakich zawodach był sędzią (datę, konkurencję sędziowania) lub że był lub jest odpowiedzialny za doroczne strzelania w kole ( ilu kolegów brało w nich udział, jakiego rodzaju i gdzie się odbyły) stwierdzenie, że dany Kolega współpracuje z młodzieżą w jednej ze szkół w łowisku jest niepotwierdzoną informacją, jeżeli nie podamy nr i adresu szkoły, jak również nie napiszemy na czym polega ta współpraca, jakie są wymierne efekty tej współpracy.

6 zdanie typu: Wyszukuje i uczestniczy w zakładaniu remiz i poletek zgryzowych, jest również niepełne ze względu na to, że nie podaje się miejsca, ilości tak powstałych upraw jak również brak jest nr łowiska(obwodu) w którym to miało miejsce zdanie: Zaangażowany w reintrodukcję bażanta czy kuropatwy. Jest sloganem, jeżeli nie jest poparte żadnymi informacjami typu: ile, gdzie, w jakim łowisku zostały wypuszczone, a przede wszystkim na czym polegało to zaangażowanie ( może brał udział przy budowie woliery adaptacyjnej, zagrody adaptacyjnej. Od początku swojej przygody łowieckiej poluje z psem. I znowu rodzą się pytania: jednym przez wszystkie lata? Co to były za psy, na czym polegała ich użytkowość, jakiej rasy, co z potomstwem, czy brały udział w próbach polowych, wystawach (jeżeli tak to gdzie i jakie uzyskał(y) wyniki). Zdania uzupełnione o te informacje dają dopiero obraz łowieckiej przygody Kolegi z psem i są właściwym uzasadnieniem a nie zdaniem jak wiele ww. nic nie wnoszących i niesprawdzalnych informacji. nie do przyjęcia jest w pozycji uzasadnienie powielania zdań o funkcjach pełnionych w kole a wymienionych na odwrocie wniosku w pozycji 10. wnioski muszą być wypełnione na maszynie lub komputerze podpisane i opieczętowane przez sekretarza i prezesa Koła Komisja Odznaczeń przy ORŁ w Szczecinie w przypadkach uzasadnionych dokonuje zwrotu wniosków niepełnych lub zbyt słabo uzasadnionych celem uzupełnienia, czyli uniknięcia decyzji odmownej Kapituły. Dzieje się tak również, jeżeli kilka wniosków z danego Koła zawiera uzasadnienie pisane przez kalkę. Nie do przyjęcia jest lekceważące podejście członków Zarządu Koła, które przysyłają wnioski z nierzadko rocznym opóźnieniem w stosunku do daty podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie. W przypadkach kłopotów z napisaniem wniosków Komisja Odznaczeń przy ORŁ w Szczecinie służy pełną pomocą przy ich opracowywaniu Prosimy ponadto nie przysyłać wniosków z uzasadnieniem składającym się z ledwo kilku zdań na poparcie wniosku. Z myśliwskim pozdrowieniem Darz Bór Komisja Odznaczeń Łowieckiech Szczecin, maj 2006 roku

Kapituła Odznaczeń Łowieckich

ODZNAKA ZA ZASŁUGI DLA ŁOWIECTWA

Odznaczenie ustanowione 26 czerwca 1966 roku przez X Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ. Wzór odznaki wg projektu Edwarda Gorola zatwierdzony został przez XI Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ 27 lipca 1969r..

Odznakę za Zasługi dla Łowiectwa nadaje się osobom i instytucjom spoza Zrzeszenia za upowszechnianie idei łowiectwa w społeczeństwie. Odznakę za Zasługi dla Łowiectwa stanowi krążek o średnicy 11,2 mm z tombaku srebrzystego i oksydowanego z wizerunkiem tokującego głuszca i napisem na otoku: ” Za zasługi dla łowiectwa „. Krążek nałożony jest na trzy wychodzące ze środka stylizowane promienie, miedzy którymi znajdują się trzy potrójne gałązki stylizowanej jedliny wykonane w złotym metalu z zieloną emalią. Wymiary odznaki 25,8 x 27 mm.

Okręgowa Kapituła Odznaczeń Łowieckich

Istniejący w Polskim Związku Łowieckim system odznaczeń łowieckich nawiązuje do chlubnych tradycji organizacji sięgających lat dwudziestych XX wieku. Wśród odznaczeń i medali łowieckich do najważniejszych należą:

„HONOROWY ŻETON ZASŁUGI” – ZŁOM

Odznaczenie ustanowione w dniu 28 listopada 1929 roku uchwałą Wydziału Wykonawczego Polskiego Związku Stowarzyszeń Łowieckich NAJWYŻSZE ODZNACZENIE W POLSKIM ZWIĄZKU ŁOWIECKIM MEDAL ŚWIĘTEGO HUBERTA

Medal Świętego Huberta ustanowiony został uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej PZŁ w dniu 16 grudnia 1992 roku. Medal nadawany jest za szczególne osiągnięcia w zakresie propagowania kultury i sztuki łowieckiej, a w szczególności za: prace naukowe, dorobek literacki i publicystyczny oraz osiągnięcia w sztuce o tematyce łowieckiej, osiągnięcia szkoleniowe, popularyzację wiedzy, tradycji i kultury łowieckiej. Medal Świętego Huberta ustanowiony został uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej PZŁ w dniu 16 grudnia 1992 roku. Medal nadawany jest za szczególne osiągnięcia w zakresie propagowania kultury i sztuki łowieckiej, a w szczególności za: prace naukowe, dorobek literacki i publicystyczny oraz osiągnięcia w sztuce o tematyce łowieckiej, osiągnięcia szkoleniowe, popularyzację wiedzy, tradycji i kultury łowieckiej.

MEDAL ZASŁUGI ŁOWIECKIEJ ZŁOTY, SREBRNY, BRĄZOWY

Ustanowiony w dniu 11 grudnia 1929 roku uchwałą Wydziału Wykonawczego Polskiego Związku Stowarzyszeń Łowieckich. Medal Zasługi Łowieckiej nadawany jest członkom Zrzeszenia za zasługi na polu łowiectwa, uwzględniając długotrwałą pracę organizacyjną w organach i innych strukturach PZŁ, osiągnięcia w gospodarce łowieckiej ze szczególnym uwzględnieniem hodowli i ochrony zwierzyny, ewidentne rezultaty w ochronie środowiska, walkę z kłusownictwem, osiągnięcia w strzelectwie myśliwskim, znaczące osiągnięcia w hodowli, upowszechnianiu i tresurze psa myśliwskiego, wzorową postawę etyczną i koleżeńskość. Ustanowiony w dniu 11 grudnia 1929 roku uchwałą Wydziału Wykonawczego Polskiego Związku Stowarzyszeń Łowieckich. Medal Zasługi Łowieckiej nadawany jest członkom Zrzeszenia za zasługi na polu łowiectwa, uwzględniając długotrwałą pracę organizacyjną w organach i innych strukturach PZŁ, osiągnięcia w gospodarce łowieckiej ze szczególnym uwzględnieniem hodowli i ochrony zwierzyny, ewidentne rezultaty w ochronie środowiska, walkę z kłusownictwem, osiągnięcia w strzelectwie myśliwskim, znaczące osiągnięcia w hodowli, upowszechnianiu i tresurze psa myśliwskiego, wzorową postawę etyczną i koleżeńskość.

ODZNAKA ZA ZASŁUGI DLA ŁOWIECTWA

Odznaczenie ustanowione 26 czerwca 1966 roku przez X Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ. Wzór odznaki wg projektu Edwarda Gorola zatwierdzony został przez XI Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ 27 lipca 1969r. Odznakę za Zasługi dla Łowiectwa nadaje się osobom i instytucjom spoza Zrzeszenia za upowszechnianie idei łowiectwa w społeczeństwie. Odznakę za Zasługi dla Łowiectwa stanowi krążek o średnicy 11,2 mm z tombaku srebrzystego i oksydowanego z wizerunkiem tokującego głuszca i napisem na otoku: ” Za zasługi dla łowiectwa „. Krążek nałożony jest na trzy wychodzące ze środka stylizowane promienie, miedzy którymi znajdują się trzy potrójne gałązki stylizowanej jedliny wykonane w złotym metalu z zieloną emalią. Wymiary odznaki 25,8 x 27 mm.

Odznaczenie ustanowione 26 czerwca 1966 roku przez X Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ. Wzór odznaki wg projektu Edwarda Gorola zatwierdzony został przez XI Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ 27 lipca 1969r. Odznakę za Zasługi dla Łowiectwa nadaje się osobom i instytucjom spoza Zrzeszenia za upowszechnianie idei łowiectwa w społeczeństwie. Odznakę za Zasługi dla Łowiectwa stanowi krążek o średnicy 11,2 mm z tombaku srebrzystego i oksydowanego z wizerunkiem tokującego głuszca i napisem na otoku: ” Za zasługi dla łowiectwa „. Krążek nałożony jest na trzy wychodzące ze środka stylizowane promienie, miedzy którymi znajdują się trzy potrójne gałązki stylizowanej jedliny wykonane w złotym metalu z zieloną emalią. Wymiary odznaki 25,8 x 27 mm. System odznaczeń łowieckich obejmuje także:

a). odznakę 50 lat członkostwa w PZŁ, b). odznaczenia regionalne (okręgowe) w tym ”Medal „Za Zasługi dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ” c). odznaczenia nadawane przez kluby specjalistyczne PZŁ,

d). odznaczenia nadawane przez koła łowieckie., w tym Złoty, Srebrny i Brązowy Medal “Zasłużony dla K.Ł. Knieja”

Do chwili istnienia Okręgowych Rad Łowieckich działały przy nich Komisje ds. Opiniowania Wniosków o Nadanie Odznaczeń Łowieckich. Okręgowy zespół ds. odznaczeń łowieckich EORŁ w latach 2000 – 2005: kol. Jerzy Józefiak – przewodniczący, członkowie: kol.kol. Tadeusz Rudziński, Józef Skowron, Kazimierz Gawron, Stefan Śmirski. Komisja ds. opiniowania wniosków o nadanie odznaczeń łowieckich EORŁ w latach 2005 – 2010: przewodniczący – kol. Jerzy Józefiak, sekretarz – kol. Tadeusz Rudziński, członkowie: kol.kol. Józef Skowron, Wieńczysław Tylkowski. Komisja ds. opiniowania wniosków o nadanie odznaczeń łowieckich EORŁ w latach 2010 – 2015: przewodniczący – kol. Bolesław Szatrański, członkowie: kol. kol.: Józef Skowron, Wieńczysław Tylkowski. Komisja de. opiniowania wniosków o nadanie odznaczeń łowieckich EORŁ w latach 2015 – 2020: przewodniczący: kol. Bolesław Szatrański, członkowie: kol.kol.: Roman Kulpa, Kazimierz Olechnowicz, Tadeusz Rudziński, Józef Skowron, Wieńczysław Tylkowski. W Elbląskim Okręgu Łowieckim funkcjonowała więc wyżej wspomniana Komisja, która zajmowała się opiniowaniem wniosków o odznaczenia „resortowe” i od 2007 roku Kapituła Medalu „Za Zasługi dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ”, która nadawała okręgowe medale. Jej członkiem w latach 2015 – 2018 był nasz prezes kol. Roman Kulpa. ”Medal „Za Zasługi dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ” jest regionalnym odznaczeniem łowieckim Elbląskiej Okręgowej Rady Łowieckiej, wzorowanym na medalu Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Elblągu, nadawanym w latach 1997-1999 r. Autorami obecnego projektu medalu oraz inicjatorami jego ustanowienia byli Stanisław Łaga i Bolesław Szatrański. Projekt wstępny złożono w Radzie Okręgowej 5 lutego 2007 r. Na wniosek Komisji Kultury Łowieckiej EORŁ Rada Okręgowa uchwałą nr 07/2007z dnia 14 grudnia 2007 r. powołała Kapitułę Medalu w składzie: Mistrz Kapituły – kol. Zdzisław Rutkowski,

Kanclerz Kapituły – kol. Henryk Szkutnik,

Sekretarz Kapituły – kol. Bolesław Szatrański,

Członkowie Kapituły – kol.kol.: Wieńczysław Tylkowski, Jerzy Józefiak, Józef Skowron. Uchwała Rady Okręgowej nr 01/2008 z dnia 18 lutego 2008 r. szczegółowo określa zasady nadawania Medalu i Regulamin Kapituły Medalu. Na posiedzeniu Elbląskiej Okręgowej Rady Łowieckiej, uchwałą nr 30/2012, powołano nową Kapitułę Medalu. Została ona powołana na pięcioletnią kadencję 2013 –2018 w składzie: Mistrz Kapituły – kol. Zdzisław Rutkowski,

Kanclerz Kapituły – kol. Bolesław Szatrański,

Sekretarz Kapituły – kol. Jan Kantypowicz,

Członkowie Kapituły – kol.kol.: Wieńczysław Tylkowski, Józef Skowron, Roman Kulpa. Tak więc w latach 2008 – 2018 medale resortowe opiniowała Komisja ds. opiniowania wniosków o nadanie odznaczeń łowieckich a ”Medal „Za Zasługi dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ” nadawała oddzielna Kapituła. W 2018 roku zlikwidowano Elbląską Okręgową Radę Łowiecką i jej komisje w tym Komisję ds. opiniowania wniosków o nadanie odznaczeń łowieckich. Od 2019 roku powołano okręgową Kapitułę Odznaczeń Łowieckich w Elblągu, która, jako jeden twór, opiniuje wnioski na medale resortowe i nadaje medal okręgowy. Sekretarzem Okręgowej Kapituły Odznaczeń Łowieckich w Elblągu, od 2019 roku, jest nasz kolega Andrzej Czapliński. Okręgowa Kapituła Odznaczeń Łowieckich

Od lewej: kol. Zdzisław Rutkowski – przewodniczący, kol. Bolesław Szatrański – wiceprzewodniczący, kol. Andrzej Czapliński – sekretarz Od lewej: kol. Andrzej Kutkiewicz – członek, kol. Roman Markowicz – członek Od lewej: kol. Grzegorz Orłowski – członek, kol. Stanisław Kozłowski – członek

Druki na wnioski na odznaczenia łowieckie i oświadczenie RODO można pobrać ze strony internetowej PZŁ www.pzlow.pl w zakładce “Kapituła Odznaczeń Łowieckich”, na medal okręgowy ze strony internetowej Zarządu Okręgowego PZŁ w Elblągu http://www.pzlelblag.pl w zakładce “Druki do pobrania”.

Fragmenty Uchwał Okręgowej Kapituły Odznaczeń Łowieckich dotyczące złożonych wniosków na naszych myśliwych: Uchwała nr 1/ 2019

Okręgowa Kapituła Odznaczeń Łowieckich w Elblągu

z dnia 11 września 2019 r.

1. Okręgowa Kapituła Odznaczeń Łowieckich działając zgodnie z Regulaminem Kapituły Odznaczeń Łowieckich uchwalonym w dniu 6 kwietnia

2019 r., zał. Nr 1 do uchwały Nr 120/2019 NRŁ pozytywnie opiniuje wnioski na odznaczenia łowieckie niżej wymienionym osobom:

Lp. Nazwisko i imię Wnioskodawca Rodzaj odznaczenia 1. Orłowski Stanisław KŁ Sowa Malbork ZŁOM 2. Krawczyński Jacek KŁ Sowa Malbork Złoty MZŁ 3. Lacki Zygmunt KŁ Sowa Malbork Srebrny MZŁ 4. Łepek Grzegorz KŁ. Knieja St. Dzierzg. Srebrny MZŁ 5. Lubera Wiesław KŁ Sowa Malbork Brązowy MZŁ 6. Żemojtel Piotr KŁ Sowa Malbork Brązowy MZŁ 7. Wójcik Tomasz KŁ Ponowa Elblag Brązowy MZŁ 8. Piernicki Rafał KŁ Ponowa Elblag Brązowy MZŁ 9. Puton Wojciech KŁ. Knieja St. Dzierzg. Brązowy MZŁ Kapituła Odznaczeń Łowieckich w Warszawie nadała 15 października 2019 r. Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej kol. Wojciechowi Puton. Niestety, pomimo pozytywnej opinii, nie nadała Srebrnego Medalu Zasługi Łowieckiej kol. Grzegorzowi Łepek. Uchwała nr 2/ 2020

Okręgowej Kapituły Odznaczeń Łowieckich w Elblągu

z dnia 7 grudnia 2020 r.

dotycząca zaopiniowania wniosków na odznaczenia łowieckie

Okręgowa Kapituła Odznaczeń Łowieckich działając zgodnie z Regulaminem Kapituły Odznaczeń Łowieckich uchwalonym w dniu 6 kwietnia

2019 r., zał. Nr 1 do uchwały Nr 120/2019 NRŁ pozytywnie opiniuje wnioski na odznaczenia łowieckie niżej wymienionym osobom:

Lp. Nazwisko i imię Wnioskodawca Rodzaj odznaczenia 1. Tadeusz Michalak WKŁ Bażant Malbork ZŁOM 2. Czesław Kosobucki WKŁ Bażant Malbork Złoty MZŁ 3. Jerzy Czubiński KŁ Bizon Brokowo Srebrny MZŁ 4. Waldemar Rumiński KŁ Szarak Gdańsk Srebrny MZŁ 5. Krzysztof Patalon KŁ Borsuk Rakowiec Pole Brązowy MZŁ 6. Lucjan Kosobucki WKŁ Bażant Malbork Brązowy MZŁ 7. Mariusz Makowski KŁ Knieja Stary Dzierzgoń Brązowy MZŁ 8. Andrzej Płóciennik KŁ Darz Bór Sztum Brązowy MZŁ 9. Remigiusz Hołdys KŁ Szarak Malbork Brązowy MZŁ §1Okręgowa Kapituła Odznaczeń Łowieckich działając zgodnie z Regulaminem Kapituły Odznaczeń Łowieckich uchwalonym w dniu 6 kwietnia2019 r., zał. Nr 1 do uchwały Nr 120/2019 NRŁ pozytywnie opiniuje wnioski na odznaczenia łowieckie niżej wymienionym osobom: Wnioski zyskały pozytywną opinię Okręgowej Kapituły Odznaczeń Łowieckich i jeszcze w miesiącu grudniu 2020 r. zostały wysłane do Warszawy. Z powodu panującej pandemii Kapituła Odznaczeń Łowieckich w Warszawie dopiero 15 czerwca 2021 r. rozpatrzyła je i nadała Srebrny Medal Zasługi łowieckiej kolegom: Jerzemu Czubińskiemu i Waldemarowi Rumińskiemu. Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej nadano kolegom: Krzysztofowi Patalonowi, Lucjanowi Kosobudzkiemu i Mariuszowi Makowskiemu. Dnia 19 sierpnia 2021 r. Kapituła Odznaczeń Łowieckich w Warszawie nadała Honorowy Żeton Zasługi Łowieckiej “ZŁOM” kol. Tadeuszowi Michalakowi z WKŁ “Bażant” w Malborku oraz Złoty Medal Zasługi Łowieckiej kol. Czesławowi Kosobuckiemu z tego samego koła łowieckiego.

§2

Okręgowa Kapituła Odznaczeń Łowieckich działając zgodnie ze swoim Regulaminem uchwalonym w dniu 18.02.2008 r., zatwierdzonym przez Okręgową Radę Łowiecką w Elblągu w dniu 16.04.2008 r. oraz Uchwałą Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Delegatów z dnia 29 maja 2019 r., nadaje Medal:

„ ZA ZASŁUGI DLA ŁOWIECTWA ELBLĄSKIEGO OKRĘGU PZŁ” niżej wymienionym osobom:

Imię i Nazwisko Koło łowieckie Nr legitymacji Wojciech Puton Knieja Stary Dzierzgoń 395/2020 Waldemar Tersa Knieja Stary Dzierzgoń 396/2020 Grzegorz Łepek Knieja Stary Dzierzgoń 397/2020 Przemysław Sinko Knieja Stary Dzierzgoń 398/2020 Dariusz Aniećko Rogacz Malbork 399/2020 Daniel Różański Rogacz Malbork 400/2020 Andrzej Lewkowicz Leśnik Młynary 401/2020 Jan Chłopicki Jenot Pasłęk 402/2020 Medale zostały nadane ale jeszcze ich nie wręczono z powodu panującej w Polsce pandemii . Podczas Walnego Zgromadzenia Członków KŁ. “Knieja” w Starym Dzierzgoniu, dnia 10 lipca 2021 r., wręczono medale kolegom: Wojciechowi Putonowi, Waldemarowi Tersie, Grzegorzowi Łepkowi i Przemysławowi Sinko. Dnia 26 lipca 2021 r. złożyłem rezygnację z pełnienia funkcji sekretarza i członka Okręgowej Kapituły Odznaczeń Łowieckich na ręce jej przewodniczącego kol. Zdzisława Rutkowskiego o następującej treści:

Dzierzgoń, dn. 26 lipca 2021 r.

Okręgowa Kapituła Odznaczeń Łowieckich

ul. Grunwaldzka 77

82-300 Elbląg

Rezygnacja Informuję, że po kilkuletniej pracy w różnych Komisjach i organach okręgowych PZŁ składam rezygnację z pełnienia funkcji sekretarza i członka Okręgowej Kapituły Odznaczeń Łowieckich, w ramach protestu z powodu haniebnego odwołania łowczego okręgowego kol. Przemysława Szkutnika, przez łowczego krajowego Pawła Lisiaka i powołania na to stanowisko niejakiego Andrzeja Rybickiego.

Nie widzę możliwości dalszej współpracy z nowym łowczym okręgowym i powołanymi przez niego organami. Nie chcę się spotykać z nimi a do tego zmuszony byłbym chcąc rzetelnie wypełniać obowiązki sekretarza i członka Okręgowej Kapituły Odznaczeń Łowieckich. Nie pozwala mi na to mój honor.

Uważam, że od 2019 roku następuje powolna acz systematyczna degradacja polskiego łowiectwa i PZŁ jako organizacji z ponad 95 – letnią historią. W latach 2019 – 2021 mieliśmy już tylu łowczych krajowych, że zapewne już nie potrafimy zapamiętać ich nazwisk. Cała “góra” łowiecka dostaje horrendalnie wysokie wynagrodzenia z naszych składek na PZŁ. My, myśliwi mamy tylko prawo do ich płacenia. Odebrano nam wszelkie prawa, w tym prawo wyboru przez naszych delegatów łowczego okręgowego, a łowczego krajowego mianuje polityczny minister osadzając te stanowiska swoimi ludźmi bez względu na ich doświadczenie, wiedzę i znajomość łowiectwa.

Pozbywanie się kompetentnych i rzetelnych Kolegów i zastępowanie ich ludźmi bez honoru i wiedzy łowieckiej niszczą i tak już nadwątloną tkankę Polskiego Łowiectwa, jego dotychczasowe dokonania i piękną tradycję. Dziękuję Kolegom za wieloletnią współpracę. Darz Bór !!!

Andrzej Czapliński Moje obowiązki przejął wiceprzewodniczący Okręgowej Kapituły Odznaczeń Łowieckich kol. Bolesław Szatrański.

Ciąg dalszy nastąpi

So you have finished reading the kapituła odznaczeń łowieckich w warszawie wniosek topic article, if you find this article useful, please share it. Thank you very much. See more: Egzamin na myśliwego 2021, Koła łowieckie w Polsce, PZŁ Koła Łowieckie, Testy PZŁ 2022, PZŁ Szczecin, Ilość myśliwych w Polsce 2022, PZŁ Włocławek, Zarząd Okręgowy PZŁ

See also  Top 13 Kto Może Obsługiwać Agregat Prądotwórczy 7344 People Liked This Answer

Leave a Comment