Top 46 11X11 4 22X22 16 33X33 All Answers

You are looking for information, articles, knowledge about the topic nail salons open on sunday near me 11×11 4 22×22 16 33×33 on Google, you do not find the information you need! Here are the best content compiled and compiled by the toplist.foci.com.vn team, along with other related topics such as: 11×11 4 22×22 16 33×33 1+4 = 5 and 2+5=12 and 3+6=21 and 5+8, 11 * 11 = 4; 22 * 22 = 16, 11+11=4 and 12+12=9 then 13+13=, 11+11=4 riddle answer, 7 ⁄ 87, In 1 out 5 in 2 out 10 in 3 out 55, 20 32 16 square puzzle, Mindyourdecisions

See also  Top 49 Opłata Za Parking W Sanatorium The 71 Correct Answer

\”Only Geniuses Can Solve\” The Viral 11×11 = 4 Puzzle. The Correct Answer Explained
\”Only Geniuses Can Solve\” The Viral 11×11 = 4 Puzzle. The Correct Answer Explained


Table of Contents

nếu

11×11 = 4

22×22 =16

vậy

33×33=? – Hoc24

 • Article author: hoc24.vn
 • Reviews from users: 8941 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.4 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about nếu

  11×11 = 4

  22×22 =16

  vậy

  33×33=? – Hoc24 nếu 11×11 = 4 22×22 =16 vậy 33×33=? …

 • Most searched keywords: Whether you are looking for nếu

  11×11 = 4

  22×22 =16

  vậy

  33×33=? – Hoc24 nếu 11×11 = 4 22×22 =16 vậy 33×33=? nếu

  11×11 = 4

  22×22 =16

  vậy

  33×33=?nếu

  11×11 = 4

  22×22 =16

  vậy

  33×33=?

 • Table of Contents:
nếu

11x11 = 4

22x22 =16

vậy

33x33=? - Hoc24
nếu

11×11 = 4

22×22 =16

vậy

33×33=? – Hoc24

Read More

brainly.in

 • Article author: brainly.in
 • Reviews from users: 32273 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.4 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about brainly.in Solution: Observe the given two products 11×11=4 and 22×22=16. … Now add the digits of 1089. … Thus, 33×33=18. #SPJ6. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for brainly.in Solution: Observe the given two products 11×11=4 and 22×22=16. … Now add the digits of 1089. … Thus, 33×33=18. #SPJ6.
 • Table of Contents:
brainly.in
brainly.in

Read More

cau do hai lao ;11×11=422×22=1633×33=?luu y ket qua khong phai bang 81:36:64 nhe – Olm

 • Article author: olm.vn
 • Reviews from users: 2942 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.8 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about cau do hai lao ;11×11=422×22=1633×33=?luu y ket qua khong phai bang 81:36:64 nhe – Olm Ta có:11×11=4 22×22=16. Do 4=(1+1)x(1+1) Do 16 =(2+2)x(2+2). =>Tổng các chữ số trong mỗi thừa số nhân với nhau thì được tổng. =>33×33=(3+3)x(3+3)=6×6=36. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for cau do hai lao ;11×11=422×22=1633×33=?luu y ket qua khong phai bang 81:36:64 nhe – Olm Ta có:11×11=4 22×22=16. Do 4=(1+1)x(1+1) Do 16 =(2+2)x(2+2). =>Tổng các chữ số trong mỗi thừa số nhân với nhau thì được tổng. =>33×33=(3+3)x(3+3)=6×6=36. cau do hai lao ;11×11=422×22=1633×33=?luu y ket qua khong phai bang 81:36:64 nhecau do hai lao ;11×11=422×22=1633×33=?luu y ket qua khong phai bang 81:36:64 nhe
 • Table of Contents:
cau do hai lao ;11x11=422x22=1633x33=?luu y ket qua khong phai bang 81:36:64 nhe - Olm
cau do hai lao ;11×11=422×22=1633×33=?luu y ket qua khong phai bang 81:36:64 nhe – Olm

Read More

11×11 4 22×22 16 33×33

 • Article author: twitter.com
 • Reviews from users: 3808 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.6 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about 11×11 4 22×22 16 33×33 If 11×11=4 and 22×22=16, what is 33×33=? This puzzle has been shared with the claim that only geniuses can solve it. In 2016 I made a veo to … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for 11×11 4 22×22 16 33×33 If 11×11=4 and 22×22=16, what is 33×33=? This puzzle has been shared with the claim that only geniuses can solve it. In 2016 I made a veo to …
 • Table of Contents:
11x11 4 22x22 16 33x33
11×11 4 22×22 16 33×33

Read More

Đáp án ‘bài toán nếu 11 x 11 = 4 thì 33 x 33 = ?’

 • Article author: vtc.vn
 • Reviews from users: 7575 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.4 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Đáp án ‘bài toán nếu 11 x 11 = 4 thì 33 x 33 = ?’ 3+3+. 3+3+. 2 năm trước ; Tinh do. Ta thay 11×11= 4 la dk cho trước 22×22= 11x2x11x2= 4x2x2= 16 33×34= 11x3x11x3= 4x3x3 =36. Xin y kien. 3 năm … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Đáp án ‘bài toán nếu 11 x 11 = 4 thì 33 x 33 = ?’ 3+3+. 3+3+. 2 năm trước ; Tinh do. Ta thay 11×11= 4 la dk cho trước 22×22= 11x2x11x2= 4x2x2= 16 33×34= 11x3x11x3= 4x3x3 =36. Xin y kien. 3 năm … Những ý kiến trái chiều trên mạng xã hội có vẻ như đều hợp lý, nhưng chỉ có một đáp án hợp lệ cho bài toán này.Bài toán, đố vui, Câu đố, phép tính
 • Table of Contents:

Những ý kiến trái chiều trên mạng xã hội có vẻ như đều hợp lý nhưng chỉ có một đáp án hợp lệ cho bài toán này

Đáp án 'bài toán nếu 11 x 11 = 4 thì 33 x 33 = ?'
Đáp án ‘bài toán nếu 11 x 11 = 4 thì 33 x 33 = ?’

Read More

Can You Solve The Viral 11×11 = 4 Puzzle? The Correct Answer Explained | Safe Videos for Kids

 • Article author: www.kidzsearch.com
 • Reviews from users: 11943 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.8 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Can You Solve The Viral 11×11 = 4 Puzzle? The Correct Answer Explained | Safe Videos for Kids If 11×11=4 and 22×22=16, what is 33×33=? This puzzle has been shared with the claim that only geniuses can solve it. It has gotten millions of views on the … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Can You Solve The Viral 11×11 = 4 Puzzle? The Correct Answer Explained | Safe Videos for Kids If 11×11=4 and 22×22=16, what is 33×33=? This puzzle has been shared with the claim that only geniuses can solve it. It has gotten millions of views on the … If 11×11=4 and 22×22=16, what is 33×33=? This puzzle has been shared with the claim that only geniuses can solve it. It has gotten millions of views o…
 • Table of Contents:

Description

Post your comment

Comments

Can You Solve The Viral 11x11 = 4 Puzzle? The Correct Answer Explained | Safe Videos for Kids
Can You Solve The Viral 11×11 = 4 Puzzle? The Correct Answer Explained | Safe Videos for Kids

Read More

If 11×11=4 and 22×22=16, then what is the value of 33×33? – Quora

 • Article author: www.quora.com
 • Reviews from users: 8433 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about If 11×11=4 and 22×22=16, then what is the value of 33×33? – Quora 11×11=4 -> (1+1)x(1+1)=4. 22×22=16 -> (2+2)x(2+2)=16. 33×33=36 -> (3+3)x(3+3)=36. Of course, there are manny possible result, but this one is pretty simple … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for If 11×11=4 and 22×22=16, then what is the value of 33×33? – Quora 11×11=4 -> (1+1)x(1+1)=4. 22×22=16 -> (2+2)x(2+2)=16. 33×33=36 -> (3+3)x(3+3)=36. Of course, there are manny possible result, but this one is pretty simple … There may be different approaches for the same. 1.First Case 11 *11 = 4 Sum of digits of first number is (1+1=2).Take its square and the answer is 4. 22*22=16 Sum of digits of first number is (2+2=4).Take its square and the answer is 16. hence 33*…
 • Table of Contents:
If 11×11=4 and 22×22=16, then what is the value of 33×33? - Quora
If 11×11=4 and 22×22=16, then what is the value of 33×33? – Quora

Read More

Viral Puzzle 11×11 = 4. The Correct Answer Explained – Mind Your Decisions

 • Article author: mindyourdecisions.com
 • Reviews from users: 16845 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.0 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Viral Puzzle 11×11 = 4. The Correct Answer Explained – Mind Your Decisions This puzzle has been shared with the claim that only geniuses can solve it. 11 × 11 = 4 22 × 22 = 16 33 × 33 = ? …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Viral Puzzle 11×11 = 4. The Correct Answer Explained – Mind Your Decisions This puzzle has been shared with the claim that only geniuses can solve it. 11 × 11 = 4 22 × 22 = 16 33 × 33 = ?
 • Table of Contents:

About Me Presh Talwalkar

My Books

Kindle Unlimited

Popular Videos And Posts

Merchandise

Free Newsletter

Support

Published by

3 thoughts on “Viral Puzzle 11×11 = 4 The Correct Answer Explained”

Post navigation

Viral Puzzle 11×11 = 4. The Correct Answer Explained – Mind Your Decisions
Viral Puzzle 11×11 = 4. The Correct Answer Explained – Mind Your Decisions

Read More


See more articles in the same category here: Top 229 tips update new.

cau do hai lao ;11×11=422×22=1633×33=?luu y ket qua khong phai bang 81:36:64 nhe

Khách Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây Chọn lớp Tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH – CĐ Chọn môn Tất cả Toán Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Tiếng anh Lịch sử Địa lý Tin học Công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc Mỹ thuật Tiếng anh thí điểm Lịch sử và Địa lý Thể dục Khoa học Tự nhiên và xã hội Đạo đức Thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên Tạo câu hỏi Hủy

Xác nhận câu hỏi phù hợp ×

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Đáp án ‘bài toán nếu 11 x 11 = 4 thì 33 x 33 = ?’

Cách làm 1:

11 x 11 = (1 + 1)(1 + 1) = 2 x 2 = 4

22 x 22 = (2 + 2)(2 + 2) = 4 x 4 = 16

Vậy: 33 x 33 = (3 + 3)(3 + 3) = 6 x 6 = 36

Theo đó, đáp án cuối cùng là 36.

Cách làm 2:

11 x 11 = 121 = 1 + 2 + 1 = 4

22 x 22 = 484 = 4 + 8 + 4 = 16

Vậy: 33 x 33 = 1089 = 1 + 0 + 8 + 9 = 18

Đáp án cuối cùng là 18.

Nếu chỉ đọc qua các đáp án, hầu hết mọi người thấy cả 2 đều phân tích khá hợp lý. Tuy nhiên, có một cách làm bị nhầm về bản chất.

Ta có:

11 × 11 = (10 + 1)(10 + 1) = 1(100) + 2(10) + 1(1) = 1 + 2 + 1 = 4

22 × 22 = (20 + 2)(20 + 2) = 4(100) + 8(10) + 4(1) = 4 + 8 + 4 = 16

33 × 33 = (30 + 3)(30 + 3) = 9(100) + 18(10) + 9(1) = 9 + 18 + 9 = 36

Do vậy, cả 2 cách làm thực chất đều cho ra đáp án là 36.

Ngoài ra, có cách khác đơn giản hơn để giải bài toán này.

11 x 11 = 4

=> 22 x 22 = 2 x 11 x 2 x 11 = 2 x 2 x 4 = 16

=> 33 x 33 = 3 x 11 x 3 x 11 = 3 x 3 x 4 = 36.

Can You Solve The Viral 11×11 = 4 Puzzle? The Correct Answer Explained

If 11×11=4 and 22×22=16, what is 33×33=? This puzzle has been shared with the claim that only geniuses can solve it. It has gotten millions of views on the internet and Facebook as people have debated the correct answer. In this video I present what many people believe to be the correct answer. I then show how the approaches for two popular answers can be reconlined mathematically using the method of multiplying by lines (known also by the names “visual multiplication,” how the Japanese multiply,” “Chinese stick multiplication, ” and “Vedic multiplication.”)

Blog post: http://wp.me/p6aMk-4Sb

Quora discussion

https://www.quora.com/Puzzles-and-Trick-Questions-What-is-the-correct-answer-to-11×11-4-22×22-16-33×33

If you like my videos, you can support me at Patreon: http://www.patreon.com/mindyourdecisions

Connect on social media. I update each site when I have a new video or blog post, so you can follow me on whichever method is most convenient for you.

My Blog: http://mindyourdecisions.com/blog/

Twitter: http://twitter.com/preshtalwalkar

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Mind-Your-Decisions/168446714965

Google+: https://plus.google.com/108336608566588374147/posts

Pinterest: https://www.pinterest.com/preshtalwalkar/

Tumblr: http://preshtalwalkar.tumblr.com/

Instagram: https://instagram.com/preshtalwalkar/

Patreon: http://www.patreon.com/mindyourdecisions

Newsletter (sent about 2 times a year): http://eepurl.com/KvS0r

My Books

“The Joy of Game Theory” shows how you can use math to out-think your competition. (rated 4/5 stars on 23 reviews) https://www.amazon.com/gp/product/1500497444

“The Irrationality Illusion: How To Make Smart Decisions And Overcome Bias” is a handbook that explains the many ways we are biased about decision-making and offers techniques to make smart decisions. (rated 5/5 stars on 1 review) https://www.amazon.com/gp/product/1523231467/

“Math Puzzles Volume 1” features classic brain teasers and riddles with complete solutions for problems in counting, geometry, probability, and game theory. Volume 1 is rated 4.5/5 stars on 11 reviews. https://www.amazon.com/gp/product/1517421624/

“Math Puzzles Volume 2” is a sequel book with more great problems. https://www.amazon.com/gp/product/1517531624/

“Math Puzzles Volume 3” is the third in the series. https://www.amazon.com/gp/product/1517596351/

“40 Paradoxes in Logic, Probability, and Game Theory” contains thought-provoking and counter-intuitive results. (rated 4.9/5 stars on 7 reviews) https://www.amazon.com/gp/product/1517319307/

“The Best Mental Math Tricks” teaches how you can look like a math genius by solving problems in your head (rated 4.7/5 stars on 3 reviews) https://www.amazon.com/gp/product/150779651X/

“Multiply Numbers By Drawing Lines” This book is a reference guide for my video that has over 1 million views on a geometric method to multiply numbers. (rated 5/5 stars on 1 review) https://www.amazon.com/gp/product/1500866148/

So you have finished reading the 11×11 4 22×22 16 33×33 topic article, if you find this article useful, please share it. Thank you very much. See more: 1+4 = 5 and 2+5=12 and 3+6=21 and 5+8, 11 * 11 = 4; 22 * 22 = 16, 11+11=4 and 12+12=9 then 13+13=, 11+11=4 riddle answer, 7 ⁄ 87, In 1 out 5 in 2 out 10 in 3 out 55, 20 32 16 square puzzle, Mindyourdecisions

Leave a Comment